info@plushenomeche.org

Home

Скритите таланти на България

“СКРИТИТЕ ТАЛАНТИ НА БЪЛГАРИЯ”

Ние се борим за едно по-добро бъдеще за таланта в неравностойно положение!

Целогодишната менторска Програма “Скритите таланти на България” дава шанс за кандидатстване в университет и професионална реализация на даровити младежи, лишени от родителска грижа или от социално слаби семейства.

Програмата предоставя достъп до частни уроци, семинари, работилници, лагери и конкурси, работа с индивидуален ментор, стипендии, учебници, техника и екипировка и всичко необходимо за успеха на всеки един талантлив младеж в Програмата.

ПРИЕТИ СТУДЕНТИ

Крис – Народни танци
Студент в АМТИИ, гр. Пловдив
Образователен ангел
Weda Schule

Дани / Рисуване
Студент във Варненски свободен университет с Моден дизайн
Корпоративен ангел
Cargill

Алекс, Лазар и Илия / Кану-каяк
Приети в Национален Военен Университет „Васил Левски“
Корпоративен ангел
Cargill

Полина / Ветеринарна медицина
Студент в Тракийски Университет
Корпоративен ангел
Coca-Cola и foodpanda

УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОГРАМАТА 2020-2021

Тримата футболиста
Образователен ангел
Dilmana Folk Dance Group Copenhagen

Сони / Математика и информатика
Кандидат-студент през 2021
Корпоративен ангел
Chaos Group

Надежда / Медицина
Кандидат-студент през 2022
Корпоративен ангел
Walltopia

Малката художничка 
Образователен ангел
Dilmana Folk Dance Group Copenhagen

Северина / Народни танци
Корпоративен ангел
Uber

Радослав / Футбол
Корпоративен ангел
Coca-Cola и foodpanda

Стивън / Японска анимация
Кандидат-студент през 2021
Корпоративен ангел
The Stars Group

Поетесата / Поезия
Кандидат-студент през 2022
Корпоративен ангел
PwC Bulgaria

Спортистката / Тенис на маса
Кандидат-студент през 2022
Корпоративен ангел
Coca-Cola и foodpanda

Даниел / Илюстрация
Кандидат-студент през 2021
Корпоративен ангел
The Stars Group

ПРИКЛЮЧИЛИ УЧАСТИЕ

Тони / Цигулка
Две години обучение по цигулка
Корпоративен ангел
ITF Group

Златко / Кулинария
Едногодишен стаж в UnoPiu

Асен / Народно пеене
Ученик на Бинка Добрева

Дженифър / Фармация
Работи в чужбина
Корпоративен ангел
Novartis

Петя* / Психология
Една година уроци по български език

Георги / Рисуване и скулптура
Планира да работи в чужбина
Корпоративни ангели
Easy Exhibit, Coca-Cola и foodpanda

“Скритите таланти на България” предоставя достъп до:

• индивидуална програма за развитие за цялата учебна година с краткосрочни и дългосрочни цели;
• ежеседмични частни уроци;
• индивидуална работа с обучен ментор;
• участие в семинари, работилници, състезания, конкурси, обучения, лагери и др.;                                                   • еднократни или месечни стипендии

• необходимите материали, екипировка и профилирана литература;
• психологическа подкрепа;
• мотивационни срещи с известни и успешни личности;
• подготовка за кандидатстване във ВУЗ;
• намиране на стаж или работа.
Дари

Банкова сметка:

Сдружение “Операция Плюшено Мече”
Банка: UniCredit Bulbank
IBAN: BG15UNCR70001522802121
BIC: UNCRBGSF

От 2017 до сега през Програмата са минали общо 21 талантливи младежи. През учебната 2019-2020 подготвяме 5 кандидат-студенти. През втората учебна година беше приет първият ни студент – Крис от Бургас, който сега учи Хореография в АМТИИ, гр. Пловдив. В момента работим с 14 младежи от общо 10 града в страната.

Нашите даровити деца и младежи са от градовете: Варна, Видин, Елхово, Габрово, Велико Търново, Долна баня, Разлог, Кърджали и Нови пазар. Техните таланти са в сферите: народни танци, изобразително изкуство – илюстрация, японска анимация, скулптура, спорт – гребане, футбол, тенис на маса, психология, фармация, ветеринарна медицина и поезия.

Тази година нашите кандидат-студенти се подготвят за следните университети:

  • Национален военен университет „Васил Левски“
  • Варненски свободен университет „Черноризец храбър“ – Моден дйзайн
  • Ветеринарномедицински факултет – „Тракийски университет“

Пожелайте ни успех!

Ако вие сте директор на социална услуга за деца и младежи, лишени от родителска грижа или деца и младежи от социално слаби семейства и мислите, че имате подходящ кандидат за Програмата – пишете ни на stb@plushenomeche.org

СТАНИ МЕНТОР НА ЕДИН ОТ НАШИТЕ ТАЛАНТИ

КАКВИ СА ЗАДАЧИТЕ НА МЕНТОРА И КАК МОЖЕШ ДА СТАНЕШ ТАКЪВ?

Защо МЕНТОРСКА програма? Защото участниците в Програмата имат потребността да бъдат подкрепени и наставлявани от по-опитен човек в реализацията на своите таланти и умения, които ще спомогнат за развитието им в професионален, емоционален и социален аспект.

За целите на менторството не е необходимо да имате опит в творческата сфера на участника.

Менторската роля изисква:• позитивен пример за детето/младежа;
• насоки за реализацията на различните му интереси;
• напътствия по отношение на социалните му и взаимоотношения с околните;
• подкрепа за изграждане на положителна самооценка;
• мотивиране и насърчаване за растеж в избраната сфера на развитие;
• регулярни ежеседмични срещи между ментора и детето/младежа.

Това се случва чрез:

• постепенното създаване на доверителни взаимоотношения;
• организиране на различни мероприятия за личностово и професионално развитие (напр. семинари, работилници, културни мероприятия);
• емоционална подкрепа и др.

Отговорност на ментора е:

• да проучва индивидуалните възможности и интереси на участника;
• да насочва към подходящи дейности и мероприятия;
• да му помага при избора на учебно заведение,
професия и др.

Станете ментор
В момента търсим ментори в градовете: Велико Търново и Кърджали. Ако живеете в един от тези градове и желаете да станете ментор на талантлив младеж изпратите CV и мотивационно писно на galina.dicheva@plushenomeche.org
Най-добрият знак за успех за един учител е, когато може спокойно да каже – “Децата вече се справят така, сякаш ме няма” – Мария Монтесори

Мисия

Менторството в Програмата „Скритите таланти на България” е доброволна, неплатена форма на взаимоотношения между ментор и наставляван при ясно установени правила, цели и принципи на взаимодействие в рамките на Менторската програма. Менторите в нашата програма преминават през специализирано обучение, което цели да ги подготви за работата с участниците в програмата

Цели

Менторската програма включва цял екип за работа в насока изпълнение както на целите на Програмата, така и на индивидуално поставените цели за всеки от участниците. За оптимални резултати и спазване на общите правила на Менторската програма, предвидените цели и план на действие за постигането им се обсъждат активно с екипа и самите участници в Програмата.