Стани меантор на Скритите таланти на България - Операция Плюшено Мече - Фотограф Денислав Стойчев 1
Стани меантор на Скритите таланти на България - Операция Плюшено Мече - Фотограф Денислав Стойчев 1
КАКВО Е МЕНТОР?

Менторът е доброволец, който:

💙 помага за личностното, емоционално и интелектуално израстване на младежа
💙 помага за изграждане на положителна самооценка и реална оценка за света
💙 подкрепя детето в трудни моменти
💙 ориентира го за възможностите, които има пред него
💙 дава му пример и насоки за важните за него неща
💙 подкрепя го при целеполагане и реализиране на краткосрочни и дългосрочни цели
💙 мотивира и насърчава за растеж в избраната от младежа сфера на развитие
💙 съдейства при кандидатстване или намиране на работа и първи стъпки за самостоятелен живот
КАКВО НЕ Е МЕНТОРЪТ?

Менторът НЕ е:

🔴 приятел – менторът е авторитет за младежа, който спазва рамки и граници, докато работи с него

🔴 преподавател – менторите не влизат в ролята на учители – младежите имат отделен човек за това

🔴 родител – менторът не встъпва в ролята на родител, защото това може да е опасно за всички страни

🔴 терапевт – менторът не терапевтира младежа

КАКВИ СА ОТГОВОРНОСТИТЕ?

Задълженията на ментора са:

💛 да провежда среща в рамките на един час на живо всяка седмица с младежа
💛 да провежда една консултация месечно по zoom с психолога на организацията
💛 да се подготвя за срещата с младежа всяка седмица
      Например: проучване, идеи, предложения, дейности, отговори на конкретни въпроси
💛 да придружава младежа на различни събития: концерт, изложба, семинар (при възможност)
💛 да попълва електронен дневник след всяка среща
💛 да дава навременна обратна връзка на екипа и да търси неговата помощ
💛 да проучва възможности, подходящи за младежа
      Например: като обучения, семинари, конкурси, университети и тн.
💛Добрият ментор е търпелив, спокоен, уравновесен, изслушващ, разбиращ и подкрепящ, неусъдителен, внимателен, неназидателен, мотивиращ
КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ?

За да бъдеш ментор в нашата Програма:

💜 Прецени дали можеш да отделиш времето. Менторството може да бъде дългосрочен ангажимент (в зависимост от възрастта и целта на младежа от 1 до 5 години). 

💜Виж дали търсим ментор в града, в който се намираш и ти. Всички наши ментори трябва да се намират в града, в който е младежа или да имат възможност да пътуват (ако са в съседен град). Менторът може да е виртуален само ако изрично сме го споменали при търсенето.

💜 Изпрати ни CV (pdf формат) и мотивационно писмо на info@plushenomeche.org , в което ни разказваш за своята мотивация, очаквания и защо според теб ти би бил добър ментор.

💜 Ако си подходящ за конкретното дете, ние ще те поканим на интервю по zoom с нашия психолог.

💜 Ако те поканим да станеш ментор в Програмата, ти ще минеш двудневно обучение, заедно с другите нови ментори. 

💜 Трябва да си над 25 годишна възраст. Предходен опит с младежи в неравностойно положение не е задължително условие, но е плюс.

💜 Предходен опит в сферата на развитие на младежа, за който търсим ментор не е задължително условие. 

ТЪРСИМ МЕНТОРИ В СЛЕДНИТЕ (ИЛИ СЪСЕДНИ) ГРАДОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025

гр. Малко Търново – младеж на 14 г. с лека атлетика

гр. Долна Баня (може да е от София) – младеж на 15 г. с рисуване

гр. Долна Баня (може да е от София) – девойка на 16 г. с печива

гр. Долна Баня (може да е от София) – младеж на 17 г. иска да стане ел. техник

гр. Габрово – младеж на 17 г. с кулинария

гр. Кюстендил – девойка на 17 г. с рисуване

гр. Кюстендил – девойка на 17 г. иска да следва психология

гр. Хасково – девойка на 16 г. с вдигане на тежести

гр. Ботевград (може да е от София) – девойка на 17 г. иска да следва медицина

София – девойка на 24 г. с изкуство

гр. В. Търново – младеж на 16 г. с лека атлетика

гр. Трявна (или съседен) – младеж на 16 г. с рисуване и дърворезба

гр. Елхово (или съседен) – девойка на 15 г. иска да стане мед. сестра

гр. Пирдоп/Копривщица (или съседен) – девойка на 15 г. иска да стане адвокат или психолог

Ако искаш да станеш ментор на един от тези страхотни младежи: 1. прочети внимателно всичката информация на тази страница, 2. прати ни CV и мотивационно писмо (една страница в pdf формат) на info@plushenomeche, 3. пиши ни в имейла за кой младеж кандидатстваш, 4. започваме набиране на ментори от 27.05.24 до 30.06.24

Мисия

Менторството в Програмата „Скритите таланти на България” е доброволна, неплатена форма на взаимоотношения между ментор и наставляван при ясно установени правила, цели и принципи на взаимодействие в рамките на Менторската програма. Менторите в нашата програма преминават през специализирано обучение, което цели да ги подготви за работата с участниците в програмата

Цели

Менторската програма включва цял екип за работа в насока изпълнение както на целите на Програмата, така и на индивидуално поставените цели за всеки от участниците. За оптимални резултати и спазване на общите правила на Менторската програма, предвидените цели и план на действие за постигането им се обсъждат активно с екипа и самите участници в Програмата.

Да бъда ментор в ``Скритите таланти на България`` е вдъхновение, предизвикателство и отговорност! Носи ми дълбока радост и удовлетворение, Откривам нови знания и умения.

Люси

Ментор на Дани от СТБ

Да си ментор не е просто работа, а напротив отдаденост! Да помагаш на някого, който има мечти и талант да ги осъществи, но няма средствата, изисква всеотдайност! Смисълът е да вярваш в човека, на когото помагаш и на себе си!

Наталия

Ментор на Поли и Гальо от СТБ

``...да видиш щастливия поглед на едно дете, с нелека съдба, да усетиш колко ти вярва и колко си важен за него, да си част от неговото израстване, да ставаш свидетел как побеждава личните си страхове, си струва всичките трудности. Самата аз израствам като личност, вървейки по този не лек път.”

Валя

Ментор на Мони от СТБ