Home

Кандидатствай

СЛЕДВАЩО КАНДИДАТСТВАНЕ ЗАПОЧВА НА 20 МАРТ 2023

Какво е „Скритите таланти на България“? 

“Скритите таланти на България” е целогодишна менторска програма за талантливи деца в неравностойно положение, която дава шанс за кандидатстване в университет и/или квалифициране и започване на работа след завършване на средно образование. Следващо кандидатстване ще се проведе 20 март – 20 април 2023!

В кои сфери може да са кандидатурите?

 • изкуство: танц, рисуване, пеене, инструмент
 • спорт: лека атлетика, футбол, тенис, гребане и др.
 • наука
 • математика
 • български език и литература
 • компютърни технологии
 • кулинария
 • фризьорство, дърводелство и др.

Кой може да кандидатства?

Кандидатите трябва да покриват всички изисквания:

 • деца и младежи между 11 и 18 г.
 • лишени от родителска грижа или в риск
 • със заложби или изявен талант
 • с успех 4.00 или по-висок
 • записани в редовна форма на обучение
 • между 4 и 11 клас в момента на кандидатстване
 • със силна мотивация за развитие

Какво предоставя Програмата? 

 • частни уроци или тренировки
 • обучения за професионално квалифициране
 • работа с индивидуален ментор
 • подкрепа от спортен психолог (за бъдещи проф. спортисти)
 • семинари, работилници, лагери, състезания и конкурси
 • учебници, техника и екипировка
 • семестриални такси, общежитие и др. след успешен прием
 • реализиране на лични проекти: концерти, изложби и др.
 • мотивационни срещи с успели и известни личности
 • подкрепа при намиране на стаж и работа

С какви документи се кандидатства?

 • Формуляр за кандидатстване
 • Мотивационно писмо, написано на ръка
 • Копие на документ, удостоверяващ успеха на кандидата
 • Приложени препоръки от класен ръководител, друг преподавател и директор на социална услуга (ако е приложимо)
 • Портфолио /където е приложимо/: снимки от участия, произведения, творби, сертификати, грамоти, дипломи, видео материали и др.
 • Удостоверение за осигурителен доход на родител/и (ако е приложимо)

Ако познаваш талантливо дете или младеж, който отговаря на всички условия и би желал да го препоръчаш, пиши ни на info@plushenomeche.org