info@plushenomeche.org
КАНДИДАТСВАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ПРИКЛЮЧИ
СЛЕДВАЩО КАНДИДАТСТВАНЕ ЗАПОЧВА НА 1 МАРТ 2023

Какво е „Скритите таланти на България“? 

“Скритите таланти на България” е целогодишна менторска програма за талантливи деца в неравностойно положение, която дава шанс за кандидатстване в университет и/или квалифициране с цел професионална реализация след завършване на средно образование. Следващо кандидатстване ще се проведе 1-31 март 2023!

Какво предоставя Програмата? 

 • частни уроци
 • обучения за професионално квалифициране
 • работа с индивидуален ментор
 • семинари, работилници, лагери и конкурси
 • стипендии
 • учебници, техника и екипировка
 • семестриални такси, общежитие и др. след успешен прием
 • реализиране на лични проекти: концерти, изложби и др.
 • мотивационни срещи с успели и известни личности

Кой може да кандидатства?

Кандидатите трябва да покриват всички изисквания:

 • деца и младежи между 11 и 18 г.
 • лишени от родителска грижа или в риск
 • със заложби или изявен талант
 • с успех 4.00 или по-висок
 • записани в редовна форма на обучение
 • между 4 и 11 клас в момента на кандидатстване
 • със силна мотивация за развитие

В кои сфери може да са кандидатурите?

 • изкуство: танц, рисуване, пеене, инструмент
 • спорт
 • наука
 • математика
 • български език
 • кулинария
 • фризьорство, дърводелство и др.

С какви документи се кандидатства?

 • Формуляр за кандидатстване
 • Мотивационно писмо
 • Копие на документ, удостоверяващ успеха на кандидата
 • Приложени препоръки
 • Портфолио /където е приложимо/: снимки от участия, копия на произведения, творби, сертификати, грамоти, дипломи, видео материали и др.

Ако познаваш талантливо дете или младеж, който отговаря на всички условия и би желал да го препоръчаш, пиши ни на info@plushenomeche.org