Коледа 2017 – Статистика

Видове бенефициенти, които са част от Коледната кампания:
1. Деца и младежи до 18 годишна възраст лишени от родителска грижа без увреждания – 1823;
2. Деца и младежи до 18 годишна възраст лишени от родителска грижа с увреждания – 956;
3. Деца и младежи с и без увреждания, ползващи социални услуги, които предоставят дневна грижа като: ЦОП, ДЦДУ, ЦСРИ и други – 3050;
4. Младежи над 18 годишна възраст с и без увреждания и възрастни с умствени увреждания: 1684;
5. Бебета – 235 (цифрата е относителна);
6. Деца и младежи от социално слаби семейства: 317;