info@plushenomeche.org

Home

Годишни и месечни отчети

Годишни финансови отчети и Годишни доклади за дейността
Ежемесечни отчети
Декември 2016 Януари 2017 Февруари 2017
Дарения 28,731.10 Дарения 970.00 Дарения 726.00
Коледна Кампания 2016 450.00 Коледна Кампания 2016 184.20 Такса за лицензиране на НПО 40.00
Банкови такси 22.60 Банкови сметки 16.00 Банкови такси 16.00
Разходи 472.60 Разходи 200.20 Разходи 56.00
Март 2017 Април 2017 Май 2017
Дарения 649.00 Дарения 355.00 Дарения 749.85
Банкови такси 16.00 Банкови такси 16.00 Административни такси 219.69
Разходи 16.00 Разходи 16.00 Разходи 219.69
Юни 2017 Юли 2017 Август 2017
Дарения 20.00 Дарения 7,031.66 Дарения 2,200.00
Майсторски клас - народно пеене - СТБ 150.00 Банкови такси 16.00 Банкови такси 16.00
Банкови такси 16.00
Разходи 166.00 Разходи 16.00 Разходи 16.00
Септември 2017 Октомври 2017 Ноември 2017
Дарение 260.00 Дарение 780.00 Дарение 5,799.75
Участие в ComicCon Bulgaria на талант 71.00 Официално откриване на СТБ 799.44 Уроци /нето/ 300.00
Три комплекта учебници - СТБ 344.70 Зимна екипировка за талантите 534.00 Ваучер за храна - СТБ 450.00
Лаптоп и пад за един от талантите - СТБ 2,065.00 Транспорт и престой на талантите 785.00 Административни разходи 147.43
Разходи по събитие за официално откриване на менторската програма 170.00 Такса за участие в "Кариера с кауза" 50.00
Заплати - ръководител 635.99 Заплати - ръководител 1,000.00
НАП - осигуровки 326.89 НАП - осигуровки 612.24
Банкова такса 16.00 Банкови такси 18.00 Банкови такси 50.58
Разходи 2,666.70 Разходи 3,149.32 Разходи 2,560.25
Декември 2017 Януари 2018 Февруари 2018
Дарения 6,227.10 Дарения 2,180.00 Дарения 2,498.68
Уроци /нето/ 1,084.00 Уроци (нето) 766.00 Уроци (нето) 983.00
3 професионални гребла за кану каяк 2,532.00 Материали по рисуване 151.65 Материали по рисуване за изложба 52.87
Коледна кампания 865.39 Коледна кампания 2017* 76.71 Такса за участие в танцова школа 260.00
Детско коледно парти за дом в с. Разлив 600.00 Административни разходи 65.32 Ваучери за храна 390.00
Административни разходи 257.96 Счетоводни услуги 250.00 Административни разходи 220.00
Заплати - ръководител 1,000.00 Заплати - Ръководител 1,000.00 Награди и дипломи за доброволци 285.00
Заплати - Ръководител 1,000.00
НАП - осигуровки 839.19 НАП - осигуровки 794.53 НАП - осигуровки 780.59
Банкови такси 19.20 Банкови такси 19.20 Банкови такси 34.36
Разходи 7,197.74 Разходи 3,123.41 Разходи 4,005.82
Март 2018 Април 2018 Май 2018
Дарения 10,568.00 Дарения 20.00 Дарения 1,780.00
Уроци /нето/ 1,040.00 Уроци /нето/ 888.00 Уроци /нето/ 605.00
Материали по рисуване за изложба 62.10 Спортна екипировка 594.00 Ваучери за храна СТБ за три месеца 795.00
Ваучери за храна за участници от СТБ 390.00 Ваучери за храна за участници от СТБ 420.00 Материали по рисуване за изложба 106.80
Транспортни разходи за участниците 115.38 Транспортни разходи за участниците 195.28 Специализирана литература 74.80
3начки и стикери за доброволците 244.80 Аксесоари за китара и аудио запис 164.76 Рекламни материали 228.51
Административни разходи 243.44 Пленер живопис към ,,Малък 3ограф" 420.00 Адвокатски услуги 449.00
Заплати - Ръководител 1,000.00 Специализирана литература за изложба 90.83 Административни разходи 209.39
Административни разходи 162.79 3аплати - Ръководител 1,600.00
Изработка на кутия за дарения 78.96
3аплати - Ръководител 1,000.00
НАП - Осигуровки 747.13 НАП 768.91 НАП - Осигуровки 1,040.21
Банкови такси 42.26 Банкови такси 19.20 Банкови такси 24.90
Разходи 3,885.11 Разходи 4,802.73 Разходи 5,133.61
Юни 2018 Юли 2018 Август 2018
Дарение 12,367.70 Дарение 2,126.71 Дарения 2,099.71
Уроци /нето/ 930.00 Уроци /нето/ 1,158.00 Уроци /нето/ 420.00
Материали по рисуване за изложба 198.99 Стипендия за художник от програмата 300.00 Стипендия за художник от програмата 940.00
Спортна екипировка 1,200.00 Вокален лагер - капаро 150.00 Заплати - Ръководител 1,600.00
Събитие „Смях с кауза" - merchandising 2,098.60 „Микеланджело и Аз" - подготовка 801.13
Административни разходи 347.19 Рамкиране на 12 картини за изложба 732.00
3аплати - Ръководител 1,600.00 Адвокатски услуги 300.00    
Административни разходи 175.90    
3аплати - Ръководител 1,600.00    
НАП - Осигуровки 1,076.89 НАП - Осигуровки 998.34 НАП - Осигуровки 988.60
Банкови такси 29.31 Банкови такси 31.74 Банкови такси 29.90
Разходи 7,480.98 Разходи 6,247.11 Разходи 3,978.50
Септември 2018 Октомври 2018 Ноември 2018
Дарения 2,570.15 Дарения 103.15 Дарения 14,198.19
Уроци /нето/ 300.00 Уроци /нето/ 420.00 Уроци /нето/ 570.00
"Предприемачество за НПО" конкурс 150.00 Комплект учебници за училище - 2 бр. 372.00 3имна спортна екипировка 696.00
Административни разходи 55.50 lnsight тийнейджърски семинар Варна 290.00 Аксесоар за цигулка 25.00
Website годишна такса 170.75 Рекламни материали за спонсори 100.00 Обучение на ментори към СТБ 215.55
3аплати - Ръководител 1,600.00 Административни разходи + посещение на нови участници в СТБ 571.43 Транспорт и престой на ментори за обучение 208.00
3аплати - Ръководител 1,600.00 „Музика през обектива" - разходи 883.36
Рекламни материали за спонсори 151.00
    Website смяна на пакет 288.00
        3аплати - ръководител, психолог, национален координатор 2,682.60
НАП - Осигуровки 998.34 НАП - Осигуровки 998.34 НАП - Осигуровки 1,551.68
Банкови такси 18.50 Банкови такси 28.90 Банкови такси 49.88
Разходи 3,293.09 Разходи 4,380.67 Разходи 7,321.07
Декември 2018 Януари 2019 Февруари 2019
Дарения 20,411.52 Дарения 7,304.00 Дарения 7,219.79
Уроци /нето/ 980.00 Уроци /нето/ 705.00 Уроци /нето/ 1,295.00
lnsight Teen Семинар II част Варна - такса 290.00 Учебници за матури и книги I и II част 59.70 Учебници за матури и книги III част 14.90
Стипендия за художник от Програмата 300.00 Стипендия за художник от Програмата 500.00 Награди за доброволци от Коледна кампания 340.80
3 спортни стипендии 300.00 3 спортни стипендии 300.00 Професионални обувки за народни танци 118.00
Транспортни разходи за участници в lnsight I част в София 90.00 Разходи по Коледна кампания 2018 110.00 Обучение на менторите от Програмата СТБ 247.41
Teambuilding 156.78 Административни разходи 134.37 Спортни стипендии за успех 300.00
Разходи по Коледна кампания 2018 425.72 Адвокатски услуги 370.00 Рекламни материали 67.50
Административни разходи 12.16 Счетоводни услуги 250.00 Административни разходи 140.91
Рекламни материали за спонсори 75.60 3аплати - ръководител, психолог, национален координатор 2,900.00 Подготовка на годишна национална среща с доброволци Коледна камп. 487.40
3аплати - ръководител, психолог, национален координатор 2,900.00 3аплати - ръководител и психолог 2,600.00
НАП - Осигуровки 1,735.74 НАП - Осигуровки 1,702.36 НАП - Осигуровки 1,580.04
Банкови такси 52.28 Банкови такси 33.67 Банкови такси 41.69
Разходи 7,318.28 Разходи 7,065.10 Разходи 7,233.65
Март 2019 Април 2019 Май 2019
Дарения 9,754.48 Дарения 8,034.54 Дарения 9,468.95
Уроци /нето/ 840.00 Уроци /нето/ 1,320.00 Уроци /нето/ 1,305.50
Учебни материали 24.95 Обучение за кандидатстване в АМТИИ - престой, транспорт, храна за участник и придружител 347.19 Фото портфолио на футболист в Програмата СТБ 120.00
Спортна стипендия за успех - една 100.00 Спортна стипендия за успех - една 100.00 Спортна стипендия за успех - една 100.00
Такса за семинар lnsight за трима 918.00 Награди за спонсори и екип 224.40 Награди за корпоративни ангели 300.00
Транспорт, храна и джобни за 4 участници 652.01 Административни разходи 176.96 Административни разходи 445.50
Годишна такса за ползване на Canva платформа за оформяне на рекламни. м. 208.19 Профилактика, поправка на служебни компютри, смяна на батерии, преинс. 367.00 Подготовка-стартиране на стопанска дейност към награда за най-добър бизнес план на НПО към БЦНП 1,050.00
Годишна национална среща на екип от Коледната кампания 375.84 3аплати - Ръководител и психолог 2,600.00 Тийн семинар за личностно развитие „lnsight" 420.00
Административни разходи 158.08 Заплати - Ръководител и психолог 2,600.00
Заплати - Ръководител и психолог 2,600.00 НАП - Осигуровки 2,124.47
НАП - Осигуровки 1,672.30 НАП - Осигуровки 2,295.05 Банкови такси 27.40
Банкови такси 41.40 Банкови такси 22.00
Разходи 7,590.77 Разходи 7,452.60 Разходи 8,492.87
Юни 2019 Юли 2019 Август 2019
Дарение 9,708.88 Дарение 3,146.34 Дарение 6,627.89
Уроци /нето/ 1,440.00 Уроци /нето/ 735.00 Уроци /нето/ 810.00
Спортна стипендия за успех – една  100.00 Спортна стипендия за успех – една 100.00 Спортна стипендия за успех – една 100.00
Такса за летен футболен лагер 675.00 Екипировка за летен лагер “The Bridge” 313.60 Курс по кормуване на Дани Иванова от целево дарение 750.00
Такси за кандидатстване-АМТИИ Пловдив 200.00 Допълнителна нощувка на футболен лагер за Радо 40.00 Психолог – услуга „Подбор на служител“ 100.00
Юридически услуги 200.00 Такси за участие, транспорт, храна, престой - летен лагер „The Bridge“ за 4 ч. 736.60 Подновяване на домейн в Суперхостинг.бг 170.75
Разходи по организация на „Смях с кауза“ 54.72 Наем на офис пространство 90.00 Административни разходи 20.88
Такси за публикуване на ГФО 40.00 Картини за спонсори и партньори 78.60 Заплати – Ръководител 1,600.00
Разходи по организиране на изложба от целево дарение 894.85 Легализиран превод на официални документи 152.24
Храна, престой, транспорт за Крис +преподавател – подготвителни Пловдив 703.24 Административни разходи 215.37
Адаптер за служебен лаптоп 23.00 Посещение на екип на 4 нови участници в СТБ 267.75    
Административни разходи 293.61 Психолог – услуга „Подбор на служител“ 100.00    
Заплати – Ръководител 1,600.00 Заплати – Ръководител 1,600.00    
НАП - Осигуровки 1,263.38 НАП - Осигуровки 1,114.56 НАП - Осигуровки 1,147.95
Банкови такси 26.41 Банкови такси 21.80 Банкови такси 16.00
Разходи 7,514.21 Разходи 5,565.52 Разходи 4,715.58
Септември 2019 Октомври 2019 Ноември 2019
Дарение 2,700.12 Дарение 2,203.78 Дарение 12,720.91
Уроци /нето/ 360.00 Уроци /нето/ 540.00 Уроци /нето/ 1,530.00
Онлайн курс - Zbrush – 3D анимац. Стивън 480.00 Спортни стипендии за успех – 6 бр. 600.00 Арт стипендия – Даниел 100.00
Материали по рисуване за Стивън СТБ 46.24 Еднократна арт стипендия – Стивън 100.00 Спортни стипендии за успех - 3 300.00
Билети - ComiCon участник + придружител 110.00 Спортна екипировка за тризнаците 600.00 Ваучери за храна за участници 270.00
Разходи по транспорт, престой и храна за Стивън по време на ComiCon 179.79 Учебници за подготовка за матура по География 91.60 Учебници за подготовка за матура по География 59.28
Софтуерни услуги 15.00 Костюм на Дядо Коледа 75.00 Оборудване за тенис на маса 252.09
Административни разходи 491.42 Плакети за Корпоративни ангели СТБ 216.00 Менторско обучение – материали, транспорт, храна, престой за ментори 518.34
Заплата – Ръководител 1,600.00 Административни разходи 317.30 Административни разходи 548.67
Рекламни материали 134.00 Плакети за Корпоративни ангели СТБ 269.57
Развитие на стопанска дейност по целево дарение от награда на БЦНП 42.00 Развитие на стопанска дейност по целево дарение от награда на БЦНП 4,572.00
Наем на офис пространство 105.00 Разходи по заснемане на видео с Coca-Cola и foodpanda 183.44
Заплати – Ръководител, Секретар 2,600.00 Заплати – Ръководител, Секретар 2,600.00
Разходи по организиране на „Денят на Плюшено мече“ с bTV 336.57
Рекламни материали 330.45
НАП - Осигуровки 969.10 НАП - Осигуровки 1,522.67 НАП - Осигуровки 1,874.63
Банкови такси 19.20 Банкови такси 27.50 Банкови такси 54.96
Разходи 4,270.75 Разходи 6,971.07 Разходи 13,800.00
Декември 2019 Януари 2020 Февруари 2020
Дарения 14,453.82 Дарения 6,174.26 Дарения 20,905.86
Уроци /нето/ 1,980.00 Уроци /нето/ 1,640.00 Уроци /нето/ 1,580.00
Спортни стипендии за успех – 3 броя 300.00 Спортни стипендии за успех – 3 броя 300.00 Спортни стипендии за успех – 3 броя 300.00
Арт стипендия + материали по рисуване 200.00 Арт стипендия – Даниел СТБ 100.00 Арт стипендия – Даниел СТБ 100.00
Разходи по бал за тризнаците 630.00 Такси за медицински за кандидатстване на Тризнаците 240.00 Подмяна на объркани Коледни подаръци 158.35
Ваучери за храна за трима 360.00 Ваучери за храна за трима СТБ 375.00 Ваучери за храна за трима 375.00
Разходи по участие в Семинар Insight 240.02 Обувки за футбол – Радослав 104.25 Рекламни материали 374.40
Материали по рисуване 114.49 Адвокатски услуги 912.00 Адвокатски услуги 360.00
Липсващи подаръци + гориво за Коледна кампания 2019 2,815.73 Административни разходи 513.94 Административни разходи + шкаф за документи/ 883.14
Тениски и тефтери за доброволци (от целево дарение) 2,103.60 Наем на офис пространство 100.00 Спортна екипировка за футбол 27.40
Менторски консултации с психолог СТБ + обучение 890.00 Заплати – Ръководител, Секретар 2,600.00 Награди за спонсори 180.00
Развитие на стопанска дейност по целево дарение от награда на БЦНП и Henkel 5,022.00 Разходи по Годишна сбирка на доброволците 228.59
Административни разходи 708.39 Заплати – Ръководител, Секретар, Психолог, Счетоводител 3,090.00
Заплати – Ръководител, Секретар 2,600.00
НАП - Осигуровки 2,176.87 НАП - Осигуровки 1,788.11 НАП - Осигуровки 1,932.87
Банкови такси 50.54 Банкови такси 52.80 Банкови такси 47.37
Разходи 20,191.64 Разходи 8,726.10 Разходи 9,637.12
Март 2020 Април 2020 Май 2020
Дарения 23,586.55 Дарения 2,545.14 Дарения 490.43
Уроци /нето/ 1,880.00 Уроци /нето/ 1,130.00 Уроци /нето/ 680.00
Ваучери за храна за 3 участници СТБ 360.00 Ваучери за храна за 3 участници СТБ 345.00 Ваучери за храна за 3 участници СТБ 435.00
3 костюма за бал 1,709.85 3 спортни стипендии СТБ 300.00 3 спортни стипендии СТБ 300.00
Разходи по Годишна сбирка на доброволците 1,073.68 Месечни арт стипендии за двама 200.00 Месечни арт стипендии за двама 150.00
3 спортни стипендии СТБ 300.00 Нов сайт на Организацията 1,680.00 Административни разходи 86.27
Месечни арт стипендии – 2 броя СТБ 250.00 Футболна топка – подарък за рожден ден на един от участниците в СТБ 45.40 Хамалски услуги за пренасяне в нов офис 144.00
Административни разходи 260.03 Адаптер за служебен лаптоп 30.90 Поправка на лаптоп 122.00
Такси за Canva и SurveyMonkey 274.17 Административни разходи 117.96 Транспортни разходи 100.00
Рекламни материали 249.60 Торта и украса за рожденик СТБ 48.00 Офис стол 149.98
Награди за Спонсори и Партньори – 5 бр. 300.00 Онлайн курс по рисуване в Udemy 22.39 Депозит за нов офис 240.00
Обучителна програма към БЦНП 2020 140.00 Заплати – Ръководител, Психолог, Секретар 2,660.00 Заплати – Ръководител, Психолог, Секретар 2,860.00
Заплати – Ръководител, Психолог, Секретар 3,310.00
НАП - Осигуровки 2,051.73 НАП - Осигуровки 1,630.75 НАП - Осигуровки 1,588.61
Банкови такси 44.20 Банкови такси 38.00 Банкови такси 45.00
Разходи 12,203.26 Разходи 8,248.40 Разходи 6,900.86
Юни 2020 Юли 2020 Август 2020
Дарения 4,666.94 Дарения 3,171.75 Дарения 3,090.39
Уроци /нето/ 740.00 Уроци /нето/ 470.00 Уроци /нето/ 230.00
Спортни стипендии за трима СТБ 300.00 Месечни арт стипендии за двама СТБ 100.00 Спортни стипендии за трима СТБ 300.00
Месечни арт стипендии за двама СТБ 150.00 Спортни стипендии за трима СТБ 300.00 Месечни арт стипендии за двама СТБ 150.00
Ваучери за хранене на трима СТБ 435.00 Ваучери за хранене на трима СТБ 465.00 Наем на офис 175.20
Подаръци за завършване за участници, ментори, преподаватели и треньор 334.40 Такса/университет/1-ви семестър/ ВСУ „Черноризец Храбър“ 1,290.00 Хостинг и домейн услуга 197.75
Билети за футболен мач за участник + пр. 30.00 Наем на офис 240.00 Др. административни разходи 39.45
Разходи по престой, храна и пътни за учас. 214.00 Др. административни разходи 271.89 Транспортни разходи 50.00
Годишна такса за касов апарат 130.00 Обувки за бал 69.00
Наем на офис 240.00 Транспортни разходи за подаване на документи на студент 63.22
Др. административни разходи 446.32 Батерия за лаптоп за Поли - СТБ 70.83
Работно бюро и кош за офиса 102.49 Оборудване за университет 211.00
Резервни ключове 33.00
Командировка – Видин по случай абитуриентски бал на участници СТБ 85.00 Разходи организиране на „Смях с кауза“ 520.00
Тонер за принтер 69.00 Заплати – Ръководител, Психолог, Секрет. 2,733.00
Заплати – Ръководител, Психолог, Секрет. 2,930.00 Заплати – Ръководител, Психолог, Секрет. 2,600.00
НАП – Осигуровки и Корпоративен данък 2,486.03 НАП – Осигуровки и Корпоративен данък 1,502.76 НАП – Осигуровки и Корпоративен данък 1,295.58
Банкови такси 34.10 Банкови такси 48.40 Банкови такси 30.50
Разходи 8,759.34 Разходи 8,355.10 Разходи 5,068.48
Септември 2020 Октомври 2020 Ноември 2020
Дарения 1,367.65 Дарения 122.75 Дарения 12,372.53
Уроци /нето/ 294.00 Уроци /нето/ 300.00 Уроци /нето/ 900.00
2 месечни арт стипендии 100.00 2 месечни арт стипендии 150.00 1 месечна арт стипендия 100.00
Наем на офис 218.40 Материали по рисуване 192.12 Оборудване за тенис на маса 274.00
Транспортни разходи 100.00 Бутонки за футбол – 3 чифта 327.00 Психолог – менторски консултации 225.00
Др. административни разходи 210.34 Учебници за матура по математика 54.40 Стопанска дейност – картички 327.00
Изпращане на студент 164.37 Ваучери за хранене - 02.02.20 /забравена фактура/ 390.00 Плакети за спонсори 96.00
Пожарогасител 89.90 Награди за ментори и учители от Програмата, чиито студенти са приети 172.80 Наем на офис 218.40
Награда за спонсор 60.00 Награда за Корпоративен ангел 96.00 Юридически услуги 180.00
Заплати – Ръководител и Секретар /нето/ 2,600.00 Заснемане на „Смях с кауза“ 390.00 Административни разходи 278.68
Такса вход за три месеца 42.00 Наем на офис 218.40 Заплати - Ръководител и Секретар /нето/ 2,600.00
Досие по безопасност и схема за евакуация 276.00
Административни разходи 269.01
Заплати - Ръководител и Секретар /нето/ 2,600.00
НАП – Осигуровки и данъци 2,110.26 НАП – Осигуровки и данъци 1,475.13 НАП – Осигуровки и данъци 1,741.62
Банкови такси 34.30 Банкови такси 31.00 Банкови такси 20.20
Разходи 6,026.57 Разходи 6,941.86 Разходи 4,360.90
Декември 2020 Януари 2021 Февруари 2021
Дарения 20,080.77 Дарения 3,412.42 Дарения 19,494.82
Уроци /нето/ 1,050.00 Уроци /нето/ 750.00 Уроци /нето/ 870.00
Месечни арт стипендии 200.00 Месечни арт стипендии 200.00 Месечни арт стипендии 200.00
Наем на офис 218.40 Психолог – менторски консултации 475.00 Психолог – менторски консултации 332.00
Психолог – менторски консултации 227.89 Основни нужди – Коледна кампания 894.40 Материали по рисуване 92.95
Липсващи подаръци и основни нужди – Коледна кампания 1,104.54 Книги 26.90 Разходи за курс по рисуване за кандидат-студенти в НХА за двама /такси, храна, престой, транспорт/ 643.99
Разходи по стопанска дейност – календари, тефтери и книгоразделители 3,801.45 Материали по рисуване 51.70 Целево дарение на ваучери за храна и климатик за семейството на Мариана Пенчева по договор за дарение 1,500.00
Административни разходи 284.98 Инсталиране на windows на дарени лаптопи + ремонт 227.50 Статуетки за Корпоративен ангел 229.98
Заплати – Ръководител и Секретар нето 2,600.00 Статуетка за Корпоративен ангел 50.00 Наем на офис 218.40
Наем на офис 218.40 Административни разходи 370.54
Заплати - ръководител, секретар, счетоводител /нето/ 3,080.00 Заплати - ръководител, секретар /нето/ 2,600.00
Административни разходи 180.86
Куриерски услуги 665.79
НАП – Осигуровки и данъци 1,789.61 НАП – Осигуровки и данъци 1,807.71 НАП – Осигуровки и данъци 1,756.00
Банкови такси 51.20 Банкови такси 25.35 Банкови такси 48.10
Разходи 11,328.07 Разходи 8,653.61 Разходи 8,861.96
Март 2021 Април 2021 Май 2021 /последно актуализирано на: 13.05/
Дарения 4,830.83 Дарения 9,967.68 Дарения 397.88
Уроци /нето/ 940.00 Уроци /нето/ 980.00 Уроци /нето/ 830.00
Арт стипендия 100.00 Арт стипендия 100.00 Психолог – менторски консултации 147.00
Психолог – менторски консултации 248.00 Психолог – менторски консултации 116.00 Административни разходи 22.15
Разходи по кандидатстудентски курс за двама престой 241.00 Разходи по кандидатстудентски курс за един /пътни, престой, джобни, такса/ 220,61 Наем на офис 218.40
Юридически услуги 500.40 Административни разходи 143,27 Пътни разходи 100.00
Такса за платформа Darpazar.com 200.00 Пътни разходи 100.00 Режийни разходи /дек-март/ 42.00
Наем 218.40 Наем 218.40 Заплати – Ръководител и Секретар нето 2,700.00
Пътни разходи 100.00 Заплати – Ръководител и Секретар нето 2,700.00
Административни разходи 320.25
Заплати – Ръководител и Секретар нето 2,700.00
Годишна такса за платформа Canva 194.00
НАП – Осигуровки и данъци 1,777.53 НАП – Осигуровки и данъци 1,751.18 НАП – Осигуровки и данъци
Банкови такси 33.50 Банкови такси 31.50 Банкови такси
Разходи 7,573.08 Разходи 6,142.56 Разходи /ще бъдат изчислени в края на месеца/

* Средства за транспортиране на подаръци и липсващи подаръци се отделят, в случай че няма доброволци и/или дарители, които да поемат този разход.

** Разходи направени за целогодишната менторска програма “Скритите таланти на България” преди официалния старт на програмата.

Коледната кампания се води абсолютно безвъзмездно. За 13 години само през една година сме платили 900 лв. за национален координатор. Видяхме, че не е ефективна практика и затова кампанията продължи да е изцяло доброволческа след конкретната година.

Сдружението има двама човека на пълен работен ден към образователния ни проект – целогодишна менторска програма „Скритите таланти на България“. Заплатите и на двамата служители са от корпоративни дарения и стопанската ни дейност.

Работим с психолог, който консултира и обучава менторите ни и част от децата в Менторската програма и учители в цялата страна, които предоставят частни уроци на талантливите младежи от „Скритите таланти на България“. Всички те са на граждански договори.