Операция Плюшено Мече отчети
Операция Плюшено Мече отчети
Годишни финансови отчети и доклади за дейността
Ежемесечни отчети
Декември 2016 Януари 2017 Февруари 2017
Дарения 28,731.10 Дарения 970.00 Дарения 726.00
Коледна Кампания 2016 450.00 Коледна Кампания 2016 184.20 Такса за лицензиране на НПО 40.00
Банкови такси 22.60 Банкови сметки 16.00 Банкови такси 16.00
Разходи 472.60 Разходи 200.20 Разходи 56.00
Март 2017 Април 2017 Май 2017
Дарения 649.00 Дарения 355.00 Дарения 749.85
Банкови таксиГодишна Мечешка Сбирка на доброволците 16.00 Банкови такси 16.00 Административни такси 219.69
Разходи 16.00 Разходи 16.00 Разходи 219.69
Юни 2017 Юли 2017 Август 2017
Дарения 20.00 Дарения 7,031.66 Дарения 2,200.00
Майсторски клас - народно пеене - СТБ 150.00 Банкови такси 16.00 Банкови такси 16.00
Банкови такси 16.00
Разходи 166.00 Разходи 16.00 Разходи 16.00
Септември 2017 Октомври 2017 Ноември 2017
Дарение 260.00 Дарение 780.00 Дарение 5,799.75
Участие в ComicCon Bulgaria на талант 71.00 Официално откриване на СТБ 799.44 Уроци /нето/ 300.00
Три комплекта учебници - СТБ 344.70 Зимна екипировка за талантите 534.00 Ваучер за храна - СТБ 450.00
Лаптоп и пад за един от талантите - СТБ 2,065.00 Транспорт и престой на талантите 785.00 Административни разходи 147.43
Разходи по събитие за официално откриване на менторската програма 170.00 Такса за участие в "Кариера с кауза" 50.00 Заплати - ръководител 1,000.00
Банкова такса 16.00 Заплати - ръководител 635.99 НАП - осигуровки 612.24
НАП - осигуровки 326.89 Банкови такси 50.58
Банкови такси 18.00
Разходи 2,666.70 Разходи 3,149.32 Разходи 2,560.25
Декември 2017 Януари 2018 Февруари 2018
Дарения 6,227.10 Дарения 2,180.00 Дарения 2,498.68
Уроци /нето/ 1,084.00 Уроци (нето) 766.00 Уроци (нето) 983.00
3 професионални гребла за кану каяк 2,532.00 Материали по рисуване 151.65 Материали по рисуване за изложба 52.87
Коледна кампания 865.39 Коледна кампания 2017* 76.71 Такса за участие в танцова школа 260.00
Детско коледно парти за дом в с. Разлив 600.00 Административни разходи 65.32 Ваучери за храна 390.00
Административни разходи 257.96 Счетоводни услуги 250.00 Административни разходи 220.00
Заплати - ръководител 1,000.00 Заплати - Ръководител 1,000.00 Награди и дипломи за доброволци 285.00
НАП - осигуровки 839.19 НАП - осигуровки 794.53 Заплати - Ръководител 1,000.00
Банкови такси 19.20 Банкови такси 19.20 НАП - осигуровки 780.59
Банкови такси 34.36
Разходи 7,197.74 Разходи 3,123.41 Разходи 4,005.82
Март 2018 Април 2018 Май 2018
Дарения 10,568.00 Дарения 20.00 Дарения 1,780.00
Уроци /нето/ 1,040.00 Уроци /нето/ 888.00 Уроци /нето/ 605.00
Материали по рисуване за изложба 62.10 Спортна екипировка 594.00 Ваучери за храна СТБ за три месеца 795.00
Ваучери за храна за участници от СТБ 390.00 Ваучери за храна за участници от СТБ 420.00 Материали по рисуване за изложба 106.80
Транспортни разходи за участниците 115.38 Транспортни разходи за участниците 195.28 Специализирана литература 74.80
3начки и стикери за доброволците 244.80 Аксесоари за китара и аудио запис 164.76 Рекламни материали 228.51
Административни разходи 243.44 Пленер живопис към ,,Малък 3ограф" 420.00 Адвокатски услуги 449.00
Заплати - Ръководител 1,000.00 Специализирана литература за изложба 90.83 Административни разходи 209.39
НАП - Осигуровки 747.13 Административни разходи 162.79 3аплати - Ръководител 1,600.00
Банкови такси 42.26 Изработка на кутия за дарения 78.96 НАП - Осигуровки 1,040.21
3аплати - Ръководител 1,000.00 Банкови такси 24.90
НАП 768.91
Банкови такси 19.20
Разходи 3,885.11 Разходи 4,802.73 Разходи 5,133.61
Юни 2018 Юли 2018 Август 2018
Дарение 12,367.70 Дарение 2,126.71 Дарения 2,099.71
Уроци /нето/ 930.00 Уроци /нето/ 1,158.00 Уроци /нето/ 420.00
Материали по рисуване за изложба 198.99 Стипендия за художник от програмата 300.00 Стипендия за художник от програмата 940.00
Спортна екипировка 1,200.00 Вокален лагер - капаро 150.00 Заплати - Ръководител 1,600.00
Събитие „Смях с кауза" - merchandising 2,098.60 „Микеланджело и Аз" - подготовка 801.13 НАП - Осигуровки 988.60
Административни разходи 347.19 Рамкиране на 12 картини за изложба 732.00 Банкови такси 29.90
3аплати - Ръководител 1,600.00 Адвокатски услуги 300.00    
НАП - Осигуровки 1,076.89 Административни разходи 175.90    
Банкови такси 29.31 3аплати - Ръководител 1,600.00    
НАП - Осигуровки 998.34
Банкови такси 31.74
Разходи 7,480.98 Разходи 6,247.11 Разходи 3,978.50
Септември 2018 Октомври 2018 Ноември 2018
Дарения 2,570.15 Дарения 103.15 Дарения 14,198.19
Уроци /нето/ 300.00 Уроци /нето/ 420.00 Уроци /нето/ 570.00
"Предприемачество за НПО" конкурс 150.00 Комплект учебници за училище - 2 бр. 372.00 3имна спортна екипировка 696.00
Административни разходи 55.50 lnsight тийнейджърски семинар Варна 290.00 Аксесоар за цигулка 25.00
Website годишна такса 170.75 Рекламни материали за спонсори 100.00 Обучение на ментори към СТБ 215.55
3аплати - Ръководител 1,600.00 Административни разходи + посещение на нови участници в СТБ 571.43 Транспорт и престой на ментори за обучение 208.00
НАП - Осигуровки 998.34 3аплати - Ръководител 1,600.00 „Музика през обектива" - разходи 883.36
Банкови такси 18.50 НАП - Осигуровки 998.34 Рекламни материали за спонсори 151.00
    Банкови такси 28.90 Website смяна на пакет 288.00
        3аплати - ръководител, психолог, национален координатор 2,682.60
НАП - Осигуровки 1,551.68
Банкови такси 49.88
Разходи 3,293.09 Разходи 4,380.67 Разходи 7,321.07
Декември 2018 Януари 2019 Февруари 2019
Дарения 20,411.52 Дарения 7,304.00 Дарения 7,219.79
Уроци /нето/ 980.00 Уроци /нето/ 705.00 Уроци /нето/ 1,295.00
lnsight Teen Семинар II част Варна - такса 290.00 Учебници за матури и книги I и II част 59.70 Учебници за матури и книги III част 14.90
Стипендия за художник от Програмата 300.00 Стипендия за художник от Програмата 500.00 Награди за доброволци от Коледна кампания 340.80
3 спортни стипендии 300.00 3 спортни стипендии 300.00 Професионални обувки за народни танци 118.00
Транспортни разходи за участници в lnsight I част в София 90.00 Разходи по Коледна кампания 2018 110.00 Обучение на менторите от Програмата СТБ 247.41
Teambuilding 156.78 Административни разходи 134.37 Спортни стипендии за успех 300.00
Разходи по Коледна кампания 2018 425.72 Адвокатски услуги 370.00 Рекламни материали 67.50
Административни разходи 12.16 Счетоводни услуги 250.00 Административни разходи 140.91
Рекламни материали за спонсори 75.60 3аплати - ръководител, психолог, национален координатор 2,900.00 Подготовка на годишна национална среща с доброволци Коледна камп. 487.40
3аплати - ръководител, психолог, национален координатор 2,900.00 НАП - Осигуровки 1,702.36 3аплати - ръководител и психолог 2,600.00
НАП - Осигуровки 1,735.74 Банкови такси 33.67 НАП - Осигуровки 1,580.04
Банкови такси 52.28 Банкови такси 41.69
Разходи 7,318.28 Разходи 7,065.10 Разходи 7,233.65
Март 2019 Април 2019 Май 2019
Дарения 9,754.48 Дарения 8,034.54 Дарения 9,468.95
Уроци /нето/ 840.00 Уроци /нето/ 1,320.00 Уроци /нето/ 1,305.50
Учебни материали 24.95 Обучение за кандидатстване в АМТИИ - престой, транспорт, храна за участник и придружител 347.19 Фото портфолио на футболист в Програмата СТБ 120.00
Спортна стипендия за успех - една 100.00 Спортна стипендия за успех - една 100.00 Спортна стипендия за успех - една 100.00
Такса за семинар lnsight за трима 918.00 Награди за спонсори и екип 224.40 Награди за корпоративни ангели 300.00
Транспорт, храна и джобни за 4 участници 652.01 Административни разходи 176.96 Административни разходи 445.50
Годишна такса за ползване на Canva платформа за оформяне на рекламни. м. 208.19 Профилактика, поправка на служебни компютри, смяна на батерии, преинс. 367.00 Подготовка-стартиране на стопанска дейност към награда за най-добър бизнес план на НПО към БЦНП 1,050.00
Годишна национална среща на екип от Коледната кампания 375.84 3аплати - Ръководител и психолог 2,600.00 Тийн семинар за личностно развитие „lnsight" 420.00
Административни разходи 158.08 НАП - Осигуровки 2,295.05 Заплати - Ръководител и психолог 2,600.00
Заплати - Ръководител и психолог 2,600.00 Банкови такси 22.00 НАП - Осигуровки 2,124.47
НАП - Осигуровки 1,672.30 Банкови такси 27.40
Банкови такси 41.40
Разходи 7,590.77 Разходи 7,452.60 Разходи 8,492.87
Юни 2019 Юли 2019 Август 2019
Дарение 9,708.88 Дарение 3,146.34 Дарение 6,627.89
Уроци /нето/ 1,440.00 Уроци /нето/ 735.00 Уроци /нето/ 810.00
Спортна стипендия за успех – една  100.00 Спортна стипендия за успех – една 100.00 Спортна стипендия за успех – една 100.00
Такса за летен футболен лагер 675.00 Екипировка за летен лагер “The Bridge” 313.60 Курс по кормуване на Дани Иванова от целево дарение 750.00
Такси за кандидатстване-АМТИИ Пловдив 200.00 Допълнителна нощувка на футболен лагер за Радо 40.00 Психолог – услуга „Подбор на служител“ 100.00
Юридически услуги 200.00 Такси за участие, транспорт, храна, престой - летен лагер „The Bridge“ за 4 ч. 736.60 Подновяване на домейн в Суперхостинг.бг 170.75
Разходи по организация на „Смях с кауза“ 54.72 Наем на офис пространство 90.00 Административни разходи 20.88
Такси за публикуване на ГФО 40.00 Картини за спонсори и партньори 78.60 Заплати – Ръководител 1,600.00
Разходи по организиране на изложба от целево дарение 894.85 Легализиран превод на официални документи 152.24 НАП - Осигуровки 1,147.95
Храна, престой, транспорт за Крис +преподавател – подготвителни Пловдив 703.24 Административни разходи 215.37 Банкови такси 16.00
Адаптер за служебен лаптоп 23.00 Посещение на екип на 4 нови участници в СТБ 267.75    
Административни разходи 293.61 Психолог – услуга „Подбор на служител“ 100.00    
Заплати – Ръководител 1,600.00 Заплати – Ръководител 1,600.00    
НАП - Осигуровки 1,263.38 НАП - Осигуровки 1,114.56
Банкови такси 26.41 Банкови такси 21.80
Разходи 7,514.21 Разходи 5,565.52 Разходи 4,715.58
Септември 2019 Октомври 2019 Ноември 2019
Дарение 2,700.12 Дарение 2,203.78 Дарение 12,720.91
Уроци /нето/ 360.00 Уроци /нето/ 540.00 Уроци /нето/ 1,530.00
Онлайн курс - Zbrush – 3D анимац. Стивън 480.00 Спортни стипендии за успех – 6 бр. 600.00 Арт стипендия – Даниел 100.00
Материали по рисуване за Стивън СТБ 46.24 Еднократна арт стипендия – Стивън 100.00 Спортни стипендии за успех - 3 300.00
Билети - ComiCon участник + придружител 110.00 Спортна екипировка за тризнаците 600.00 Ваучери за храна за участници 270.00
Разходи по транспорт, престой и храна за Стивън по време на ComiCon 179.79 Учебници за подготовка за матура по География 91.60 Учебници за подготовка за матура по География 59.28
Софтуерни услуги 15.00 Костюм на Дядо Коледа 75.00 Оборудване за тенис на маса 252.09
Административни разходи 491.42 Плакети за Корпоративни ангели СТБ 216.00 Менторско обучение – материали, транспорт, храна, престой за ментори 518.34
Заплата – Ръководител 1,600.00 Административни разходи 317.30 Административни разходи 548.67
НАП - Осигуровки 969.10 Рекламни материали 134.00 Плакети за Корпоративни ангели СТБ 269.57
Банкови такси 19.20 Развитие на стопанска дейност по целево дарение от награда на БЦНП 42.00 Развитие на стопанска дейност по целево дарение от награда на БЦНП 4,572.00
Наем на офис пространство 105.00 Разходи по заснемане на видео с Coca-Cola и foodpanda 183.44
Заплати – Ръководител, Секретар 2,600.00 Заплати – Ръководител, Секретар 2,600.00
НАП - Осигуровки 1,522.67 Разходи по организиране на „Денят на Плюшено мече“ с bTV 336.57
Банкови такси 27.50 Рекламни материали 330.45
НАП - Осигуровки 1,874.63
Банкови такси 54.96
Разходи 4,270.75 Разходи 6,971.07 Разходи 13,800.00
Декември 2019 Януари 2020 Февруари 2020
Дарения 14,453.82 Дарения 6,174.26 Дарения 20,905.86
Уроци /нето/ 1,980.00 Уроци /нето/ 1,640.00 Уроци /нето/ 1,580.00
Спортни стипендии за успех – 3 броя 300.00 Спортни стипендии за успех – 3 броя 300.00 Спортни стипендии за успех – 3 броя 300.00
Арт стипендия + материали по рисуване 200.00 Арт стипендия – Даниел СТБ 100.00 Арт стипендия – Даниел СТБ 100.00
Разходи по бал за тризнаците 630.00 Такси за медицински за кандидатстване на Тризнаците 240.00 Подмяна на объркани Коледни подаръци 158.35
Ваучери за храна за трима 360.00 Ваучери за храна за трима СТБ 375.00 Ваучери за храна за трима 375.00
Разходи по участие в Семинар Insight 240.02 Обувки за футбол – Радослав 104.25 Рекламни материали 374.40
Материали по рисуване 114.49 Адвокатски услуги 912.00 Адвокатски услуги 360.00
Липсващи подаръци + гориво за Коледна кампания 2019 2,815.73 Административни разходи 513.94 Административни разходи + шкаф за документи/ 883.14
Тениски и тефтери за доброволци (от целево дарение) 2,103.60 Наем на офис пространство 100.00 Спортна екипировка за футбол 27.40
Менторски консултации с психолог СТБ + обучение 890.00 Заплати – Ръководител, Секретар 2,600.00 Награди за спонсори 180.00
Развитие на стопанска дейност по целево дарение от награда на БЦНП и Henkel 5,022.00 НАП - Осигуровки 1,788.11 Разходи по Годишна сбирка на доброволците 228.59
Административни разходи 708.39 Банкови такси 52.80 Заплати – Ръководител, Секретар, Психолог, Счетоводител 3,090.00
Заплати – Ръководител, Секретар 2,600.00 НАП - Осигуровки 1,932.87
НАП - Осигуровки 2,176.87 Банкови такси 47.37
Банкови такси 50.54
Разходи 20,191.64 Разходи 8,726.10 Разходи 9,637.12
Март 2020 Април 2020 Май 2020
Дарения 23,586.55 Дарения 2,545.14 Дарения 490.43
Уроци /нето/ 1,880.00 Уроци /нето/ 1,130.00 Уроци /нето/ 680.00
Ваучери за храна за 3 участници СТБ 360.00 Ваучери за храна за 3 участници СТБ 345.00 Ваучери за храна за 3 участници СТБ 435.00
3 костюма за бал 1,709.85 3 спортни стипендии СТБ 300.00 3 спортни стипендии СТБ 300.00
Разходи по Годишна сбирка на доброволците 1,073.68 Месечни арт стипендии за двама 200.00 Месечни арт стипендии за двама 150.00
3 спортни стипендии СТБ 300.00 Нов сайт на Организацията 1,680.00 Административни разходи 86.27
Месечни арт стипендии – 2 броя СТБ 250.00 Футболна топка – подарък за рожден ден на един от участниците в СТБ 45.40 Хамалски услуги за пренасяне в нов офис 144.00
Административни разходи 260.03 Адаптер за служебен лаптоп 30.90 Поправка на лаптоп 122.00
Такси за Canva и SurveyMonkey 274.17 Административни разходи 117.96 Транспортни разходи 100.00
Рекламни материали 249.60 Торта и украса за рожденик СТБ 48.00 Офис стол 149.98
Награди за Спонсори и Партньори – 5 бр. 300.00 Онлайн курс по рисуване в Udemy 22.39 Депозит за нов офис 240.00
Обучителна програма към БЦНП 2020 140.00 Заплати – Ръководител, Психолог, Секретар 2,660.00 Заплати – Ръководител, Психолог, Секретар 2,860.00
Заплати – Ръководител, Психолог, Секретар 3,310.00 НАП - Осигуровки 1,630.75 НАП - Осигуровки 1,588.61
НАП - Осигуровки 2,051.73 Банкови такси 38.00 Банкови такси 45.00
Банкови такси 44.20
Разходи 12,203.26 Разходи 8,248.40 Разходи 6,900.86
Юни 2020 Юли 2020 Август 2020
Дарения 4,666.94 Дарения 3,171.75 Дарения 3,090.39
Уроци /нето/ 740.00 Уроци /нето/ 470.00 Уроци /нето/ 230.00
Спортни стипендии за трима СТБ 300.00 Месечни арт стипендии за двама СТБ 100.00 Спортни стипендии за трима СТБ 300.00
Месечни арт стипендии за двама СТБ 150.00 Спортни стипендии за трима СТБ 300.00 Месечни арт стипендии за двама СТБ 150.00
Ваучери за хранене на трима СТБ 435.00 Ваучери за хранене на трима СТБ 465.00 Наем на офис 175.20
Подаръци за завършване за участници, ментори, преподаватели и треньор 334.40 Такса/университет/1-ви семестър/ ВСУ „Черноризец Храбър“ 1,290.00 Хостинг и домейн услуга 197.75
Билети за футболен мач за участник + пр. 30.00 Наем на офис 240.00 Др. административни разходи 39.45
Разходи по престой, храна и пътни за учас. 214.00 Др. административни разходи 271.89 Транспортни разходи 50.00
Годишна такса за касов апарат 130.00 Обувки за бал 69.00 Заплати – Ръководител, Психолог, Секрет. 2,600.00
Наем на офис 240.00 Транспортни разходи за подаване на документи на студент 63.22 НАП – Осигуровки и Корпоративен данък 1,295.58
Др. административни разходи 446.32 Батерия за лаптоп за Поли - СТБ 70.83 Банкови такси 30.50
Работно бюро и кош за офиса 102.49 Оборудване за университет 211.00
Резервни ключове 33.00 Разходи организиране на „Смях с кауза“ 520.00
Командировка – Видин по случай абитуриентски бал на участници СТБ 85.00 Заплати – Ръководител, Психолог, Секрет. 2,733.00
Тонер за принтер 69.00 НАП – Осигуровки и Корпоративен данък 1,502.76
Заплати – Ръководител, Психолог, Секрет. 2,930.00 Банкови такси 48.40
НАП – Осигуровки и Корпоративен данък 2,486.03
Банкови такси 34.10
Разходи 8,759.34 Разходи 8,355.10 Разходи 5,068.48
Септември 2020 Октомври 2020 Ноември 2020
Дарения 1,367.65 Дарения 122.75 Дарения 12,372.53
Уроци /нето/ 294.00 Уроци /нето/ 300.00 Уроци /нето/ 900.00
2 месечни арт стипендии 100.00 2 месечни арт стипендии 150.00 1 месечна арт стипендия 100.00
Наем на офис 218.40 Материали по рисуване 192.12 Оборудване за тенис на маса 274.00
Транспортни разходи 100.00 Бутонки за футбол – 3 чифта 327.00 Психолог – менторски консултации 225.00
Др. административни разходи 210.34 Учебници за матура по математика 54.40 Стопанска дейност – картички 327.00
Изпращане на студент 164.37 Ваучери за хранене - 02.02.20 /забравена фактура/ 390.00 Плакети за спонсори 96.00
Пожарогасител 89.90 Награди за ментори и учители от Програмата, чиито студенти са приети 172.80 Наем на офис 218.40
Награда за спонсор 60.00 Награда за Корпоративен ангел 96.00 Юридически услуги 180.00
Заплати – Ръководител и Секретар /нето/ 2,600.00 Заснемане на „Смях с кауза“ 390.00 Административни разходи 278.68
Такса вход за три месеца 42.00 Наем на офис 218.40 Заплати - Ръководител и Секретар /нето/ 2,600.00
НАП – Осигуровки и данъци 2,110.26 Досие по безопасност и схема за евакуация 276.00 НАП – Осигуровки и данъци 1,741.62
Банкови такси 34.30 Административни разходи 269.01 Банкови такси 20.20
Заплати - Ръководител и Секретар /нето/ 2,600.00
НАП – Осигуровки и данъци 1,475.13
Банкови такси 31.00
Разходи 6,026.57 Разходи 6,941.86 Разходи 4,360.90
Декември 2020 Януари 2021 Февруари 2021
Дарения 20,080.77 Дарения 3,412.42 Дарения 19,494.82
Уроци /нето/ 1,050.00 Уроци /нето/ 750.00 Уроци /нето/ 870.00
Месечни арт стипендии 200.00 Месечни арт стипендии 200.00 Месечни арт стипендии 200.00
Наем на офис 218.40 Психолог – менторски консултации 475.00 Психолог – менторски консултации 332.00
Психолог – менторски консултации 227.89 Основни нужди – Коледна кампания 894.40 Материали по рисуване 92.95
Липсващи подаръци и основни нужди – Коледна кампания 1,104.54 Книги 26.90 Разходи за курс по рисуване за кандидат-студенти в НХА за двама /такси, храна, престой, транспорт/ 643.99
Разходи по стопанска дейност – календари, тефтери и книгоразделители 3,801.45 Материали по рисуване 51.70 Целево дарение на ваучери за храна и климатик за семейството на Мариана Пенчева по договор за дарение 1,500.00
Административни разходи 284.98 Инсталиране на windows на дарени лаптопи + ремонт 227.50 Статуетки за Корпоративен ангел 229.98
Заплати – Ръководител и Секретар нето 2,600.00 Статуетка за Корпоративен ангел 50.00 Наем на офис 218.40
НАП – Осигуровки и данъци 1,789.61 Наем на офис 218.40 Административни разходи 370.54
Банкови такси 51.20 Заплати - ръководител, секретар, счетоводител /нето/ 3,080.00 Заплати - ръководител, секретар /нето/ 2,600.00
Административни разходи 180.86 НАП – Осигуровки и данъци 1,756.00
Куриерски услуги 665.79 Банкови такси 48.10
НАП – Осигуровки и данъци 1,807.71
Банкови такси 25.35
Разходи 11,328.07 Разходи 8,653.61 Разходи 8,861.96
Март 2021 Април 2021 Май 2021
Дарения 4,830.83 Дарения 9,967.68 Дарения 1,932.30
Уроци /нето/ 940.00 Уроци /нето/ 980.00 Уроци /нето/ 830.00
Арт стипендия 100.00 Арт стипендия 100.00 Психолог – менторски консултации 147.00
Психолог – менторски консултации 248.00 Психолог – менторски консултации 116.00 Административни разходи 323.22
Разходи по кандидатстудентски курс за двама престой 241.00 Разходи по кандидатстудентски курс за един /пътни, престой, джобни, такса/ 220,61 Наем на офис 218.40
Юридически услуги 500.40 Административни разходи 143,27 Пътни разходи 100.00
Такса за платформа Darpazar.com 200.00 Пътни разходи 100.00 Режийни разходи /дек-март/ 42.00
Наем 218.40 Наем 218.40 Заплати – Ръководител и Секретар нето 2,700.00
Пътни разходи 100.00 Заплати – Ръководител и Секретар нето 2,700.00 Три такси за участие във футболен лагер на InterCamp Academy 2,085.00
Административни разходи 320.25 НАП – Осигуровки и данъци 1,751.18 Плакети и подаръци за спонсори 307.67
Заплати – Ръководител и Секретар нето 2,700.00 Банкови такси 31.50 Подготовка за благотворително събитие 119.98
Годишна такса за платформа Canva 194.00 Материали по рисуване 34.25
НАП – Осигуровки и данъци 1,777.53 Кафемашина 179.00
Банкови такси 33.50 Квалификационен курс по рисуване НХА, транспорт, престои и джобни - Стивън 219.00
НАП – Осигуровки и данъци 1,741.43
Банкови такси 31.50
Разходи 7,573.08 Разходи 6,142.56 Разходи 8,860.05
Юни 2021 Юли 2021 Август 2021
Дарения 1,321.84 Дарения 23,828.32 Дарения 1,333.64
Уроци /нето/ 690.00 Уроци /нето/ 860.00 Уроци /нето/ 560.00
Психолог – менторски консултации 182.00 Статуетки за учители и ментори на абитуриенти 663.60 Zero Waste провеждане на обучения към конкурс за устойчиво развитие на Henkel за 20 училища /целево дарение/ 10,000.00
Административни разходи 223.21 Психолог – менторски консултации 117.00 Административни разходи 32.52
Наем на офис /временно намален, заради авария с водата/ 180.00 Наем на офис /временно намален, заради авария с водата/ 180.00 Наем на офис 180.00
Две карти за градски транспорт 100.00 Административни разходи 314.22 Хостинг и домейн за сайт /годишна такса/ 437.75
Подаръци за спонсори 35.97 Пътни разходи 100.00 Настаняване на талант за Insight Семинар - 5 нощувки 486.09
Материали по рисуване 86.05 Джобни за семинар Insight за трима 240.00 Такса за Insight II 540.00
Подарък за абитуриент - ваучер от Декатлон + спортна раница 152.90 Заплати – Ръководител и Секретар нето 2,700.00 Заплати – Ръководител и Секретар нето 2,700.00
Пътни, храна и престой за участници в Insight Семинар - за трима 371.89 Такса за участие в семинар Insight за трима 960.00 НАП – Осигуровки и данъци 1,603.99
Командировка /изпращане на абитуриент в Габрово/ 110.09 Други разходи по участие в семинар Insight 203.11 Банкови такси 232.20
Сбирка на екипа за края на учебната година 84.90 Разходи по подготовка за благотворително събитие "Безначално" 274.42
Заплати – Ръководител и Секретар нето 2,700.00 Помагало за кандидатстване по математика 6.00
НАП – Осигуровки и данъци 2,661.83 НАП – Осигуровки и данъци 1,759.36
Банкови такси 32.70 Банкови такси 34.24
Разходи 7,611.54 Разходи 8,411.95 Разходи 16,772.55
Септември 2021 Октомври 2021 Ноември 2021
Дарения 2,287.32 Дарения 6,207.79 Дарения 39,788.15
Уроци /нето/ 440.00 Уроци /нето/ 350.00 Уроци /нето/ 1,098.00
Посещение на талант в София - джобни, път и др. /Мони/ 152.76 Административни разходи 210.61 Психолог – менторски консултации 492.91
Административни разходи 198.87 Психолог – менторски консултации 180.00 Административни разходи 647.11
Наем на офис 218.40 Материали по рисуване 187.26 Наем на офис 218.40
Две годишни карти за градски транспорт - служебни 730.00 Такса за университет - НБУ "Графичен дизайн" за Стивън 1,800.00 Стипендия за студент 300.00
Материали по рисуване 147.77 Парно, ток и вода за пет месеца 500.00 Плакети и статуетки за спонсори 1,007.78
Уроци по модерен балет за трима 39.00 Наем на офис 218.40 Заплати – Ръководител и Секретар нето 2,700.00
Заплати – Ръководител и Секретар нето 2,700.00 Такса за футболни тренировки за месец за трима Велико Търново 60.00 "Моят свят. Дневник за мечти." поръчани бройки от Orange 547.52
НАП – Осигуровки и данъци 2,321.40 Гуми за хилки за тенис на маса 285.02 НАП – Осигуровки и данъци 1,592.21
Банкови такси 31.50 Месечна стипендия за студент - Стивън 300.00 Банкови такси 27.00
Финансиране на училища по проект за устойчиво развитие /целево дарение от Henkel Bulgaria за 8 училища/ 9,974.80
Посещение на кандидат-студент - път, престой, джобни и др. разходи 373.77
Подготовка за благотворително събитие "Дневник за мечти" 193.77
Заплати – Ръководител и Секретар нето 2,700.00
НАП – Осигуровки и данъци 1,596.05
Банкови такси 52.05
Разходи 6,979.70 Разходи 18,981.73 Разходи 8,530.93
Декември 2021 Януари 2022 Февруари 2022
Дарения 52,728.54 Дарения 35,241.32 Дарения 12,622.63
Уроци /нето/ 1,480.00 Уроци /нето/ 1,444.00 Уроци /нето/ 1,373.00
Стипедии за двама 510.00 Стипедии за двама 510.00 Стипендии за двама 510.00
Наем на офис 218.40 Адаптер за китара 45.00 Такса за университет 1,900.00
Психолог /нето/ 270.00 Оборудване за тенис на маса 497.50 Такса за фризьорски курс 1,220.00
Административни разходи 121.08 Психолог /нето/ 180.00 Счетоводител дейности 2021 500.00
Zero Waste обучения на училища към финансиране на Хенкел 2,000.00 Наем на офис 218.40 Годишен членски внос в darpazar.bg 300.00
Такса за издаване на лиценз към АКСУ 55.00 Такса за издаване на лиценз към АКСУ 104.00 Плакети за спонсори 675.60
Техника за китара 39.00 Административни разходи 651.16 Психолог 160.00
Липсващи/объркани подаръци за Коледна кампания 2021 451.65 Закупуване на основни нужди за 15 социални услуги от Коледна кампания 2021 от целево дарение на MobiSystems 12,739.71 Стопанска дейност - разходи 745.60
Заплати – Ръководител и Секретар нето 2,700.00 Заплати – Ръководител и Секретар нето 2,700.00 Заплати – Ръководител и Секретар нето 2,800.00
НАП – Осигуровки и данъци 1,830.98 Материали и учебници по рисуване 224.19 Наем на офис 218.40
Банкови такси 43.05 НАП – Осигуровки и данъци 1,739.76 Административни разходи 816.23
Банкови такси 49.05 НАП – Осигуровки и данъци 1,345.62
Банкови такси 47.80
Разходи 9,719.16 Разходи 21,102.77 Разходи 12,612.25
Март 2022 Април 2022 Май 2022
Дарения 24,372.66 Дарения + Продажби 16,869.22 Дарения 6,345.58
Уроци /нето/ 1,429.00 Уроци /нето/ 1,690.00 Уроци /нето/ 1,168.00
Стипедии за двама 510.00 Стипедии за двама 510.00 Стипендии за двама 510.00
Наем на офис 218.40 Психолог /нето/ /менторски консултации, тиймбилдинг, обучение за ментори и таланти/ 1,419.00 Комисионна от продажби - Български център за нестопанско право 2,400.00
Психолог /нето/ 110.00 Развитие на стопанска дейност 3,433.20 Психолог - менторски консултации 110.00
Административни разходи 329.23 Административни разходи 622.32 Административни разходи 247.25
Годишна сбирка на доброволците 1,542.50 Наем на офис 218.40 Наем на офис 218.40
Сбирка на таланти и ментори 1,450.69 Универсална система за странично позициониране за дете с увреждане - Варна 1,473.78 Одеяла (целево дарение за дом за възрастни с увреждания от Experian) 1,736.59
Сушилня за социална услуга от целево дарение 1,149.00 Наем на зала за обучение на ментори и таланти 209.00 Артикули за китара - за Мариян СТБ 137.00
Заплати – Ръководител и Секретар нето 2,800.00 Заплати – Ръководител и Секретар нето 2,800.00 Заплати – Ръководител и Секретар нето 2,800.00
НАП – Осигуровки и данъци 1,839.50 НАП – Осигуровки и данъци 2,246.80 НАП – Осигуровки и данъци 1,784.68
Банкови такси 57.80 Банкови такси 26.40 Банкови такси 26.40
Разходи 11,436.12 Разходи 14,648.90 Разходи 11,138.32
Юни 2022 Юли 2022 Август 2022
Дарения (22 000 - целево дарение от Хенкел за конкурс за училища) 22,320.41 Дарения 8,121.87 Дарения (10 000 - целево дарение за студент в чужбина - EGT) 13,991.00
Уроци /нето/ 1,231.00 Уроци /нето/ 1,449.00 Уроци /нето/ 436.00
Наем на офис 262.08 Такси за университет за 3-ма 5,700.00 Стипендии за двама 210.00
Психолог /нето/ 200.00 Стипедия + стойка за китарата 237.00 Спортен психолог 668.94
Стипендия за един 210.00 Психолог /нето/ 80.00 Психолог - менторски конс. 160.00
Административни разходи 110.56 Хенкел конкурс - Zero Waste 5,000.00 Хенкел конкурс - Zero Waste 5,000.00
Семинар Insight за двама (такси, пътни, престои, храна) 1,266.69 Административни разходи 584.85 Административни разходи 97.30
Заплати – Ръководител и Секретар нето 2,800.00 Наем на офис 222.72 Наем на офис 266.40
НАП – Осигуровки и данъци 1,806.50 Награди за спонсори и партньори 778.80 Суперхостинг - домейн и хостинг 539.75
Банкови такси 20.40 Събитие (ментори и таланти) 581.96 Заплати – Ръководител и Секретар нето 2,800.00
Заплати – Ръководител и Секретар нето 2,800.00 НАП – Осигуровки и данъци 1,782.76
НАП – Осигуровки и данъци 2,458.43 Банкови такси 24.40
Банкови такси 28.80
Разходи 7,907.23 Разходи 19,921.56 Разходи 11,985.55
Септември 2022 Октомври 2022 Ноември 2022
Дарения 7,719.20 Дарения 10,229.69 Дарения 40,909
Уроци /нето/ 462.00 Уроци /нето/ 888.00 Уроци /нето/ 3,622.99
Стипедии за 3 студенти + общежитие за 1 2,191.40 Стипедии за 6 студенти и 1 ученик 3,110.00 Стипедии за 6 студенти и 1 ученик 3,110.00
Наем на офис 266.40 Психолог /нето/ /менторски консултации, тиймбилдинг, обучение за ментори и таланти/ 872.00 Психолог - менторски консултации + обучения 1,140.00
Спортен психолог (командировки) 1,995.77 Годишна сбирка - ментори и таланти (42 участника - транспорт, храна, престой) 5,195.33 Спортен психолог консултации 408.00
Участие в Sofia Open 2022 244.72 Тенис турнир в Истанбул - Валерия Г. 458.24 Втори Тенис турнир в Истанбул - Валерия Г. 356.94
Материали по рисуване 31.98 Спортен психолог консултации 336.00 Учебни материали и пособия за таланти от СТБ 775.71
Административни разходи 330.71 Административни разходи 321.31 Менторски срещи - поемане на разход гориво 219.41
Годишна сбирка - ментори и таланти 1,927.00 Наем на офис 266.40 Участие в семинар Инсайт 2 - Ани и Художничката от СТБ 1,782.93
Годишни карти за транспорт на екипа 620.00 Хенкел конкурс - 5 наградени училища 9,902.00 Наем на офис и наем на пункт за коледна кампания в Смолян 366.40
Хенкел конкурс - Zero Waste 2,000.00 Заплати – Ръководител, Секретар нето 3,500.00 Заплати – Ръководител, Секретар и Административен помощник нето 4,700.00
Заплати – Ръководител и Секретар нето 2,800.00 НАП – Осигуровки и данъци 2,015.09