Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
София 0 деца
Академия за глухи деца "Анди и Ая", град София
2.
София 0 деца | 13 нужди
Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства "Ръка за ръка"
3.
с. Подгумер 0 деца
Дом за възрастни с умствена изостаналост (ДПЛУИ), село Подгумер
4.
с. Подгумер 0 деца | 656 нужди
Защитено жилище за хора с психични разстройства (ЗЖХПР), село Подгумер
5.
с. Видраре, Правец 0 деца
Защитено жилище, село Видраре
6.
София 0 деца | 61 нужди
Преходно жилище "Неофит Рилски" (ПЖ) и преходно жилище "Захари Стоянов", град София
7.
Долна Баня 0 деца
Преходно жилище за деца (ПЖ), град Долна Баня
8.
София 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания (ЦНСТДБУ), село Лесново
9.
Долна Баня 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания "Констанца Ляпчева", град Долна Баня
10.
Драгоман 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания (ЦНСТ), град Драгоман
11.
Самоков 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания (ЦНСТ), град Самоков
12.
Правец 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания (ЦНСТ), град Правец
13.
Правец 0 деца
Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ), град Правец