Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Правец 0 деца
Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ), град Правец
2.
Правец 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания (ЦНСТ), град Правец
3.
с. Видраре, Правец 0 деца
Защитено жилище, село Видраре
4.
Драгоман 0 деца | 1 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания (ЦНСТ), град Драгоман
5.
Долна Баня 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания "Констанца Ляпчева", град Долна Баня
6.
Долна Баня 0 деца
Преходно жилище за деца (ПЖ), град Долна Баня
7.
с. Подгумер 0 деца
Защитено жилище за хора с психични разстройства (ЗЖХПР), село Подгумер
8.
Ботевград 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания (ЦНСТ) "Д-р Петко Иванов" и ЦНСТ "Д-р Иван Цветков", град Ботевград
9.
София 0 деца | 2 нужди
Преходно жилище "Неофит Рилски" (ПЖ) и преходно жилище "Захари Стоянов", град София
10.
Самоков 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания (ЦНСТ), град Самоков
11.
София 0 деца
Академия за глухи деца "Анди и Ая", град София