Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Правец 0 деца | 0 нужди
Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ)
2.
Правец 0 деца | 0 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания (ЦНСТ)
3.
с. Видраре, Правец 0 деца | 0 нужди
Дом за деца с умствена изостаналост (ДДУИ)
4.
Драгоман 0 деца | 0 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания (ЦНСТ)
5.
Долна Баня 0 деца | 0 нужди
Дом за деца, лишени от родителска грижа (ДДЛРГ)
6.
Долна Баня 0 деца | 0 нужди
Преходно жилище за деца (ПЖ)
7.
с. Подгумер 0 деца | 36 нужди
Дом за възрастни с умствена изостаналост (ДВУИ)
8.
с. Подгумер 0 деца | 122 нужди
Защитено жилище за хора с психични разстройства (ЗЖХПР)
9.
София 0 деца | 0 нужди
Образователен център "Яника" - Деца с увреден слух
10.
с. Нови хан 0 деца | -2 нужди
Дом за деца, лишени от родителска грижа (ДДЛРГ) "Св. Николай" при Манастир "Св. Троица"
11.
Ботевград 0 деца | 21 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания (ЦНСТ) "Д-р Петко Иванов"
12.
Ботевград 0 деца | 52 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания (ЦНСТ) „Д-р Иван Цветков“
13.
София 0 деца | 0 нужди
Академия "Анди и Ая" - Децата от глухата общност
14.
София 0 деца | 182 нужди
Преходно жилище "Неофит Рилски" (ПЖ)
15.
Самоков 0 деца | 0 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания (ЦНСТ) Самоков
16.
с. Долно Камарци, Горна Малина 0 деца | 0 нужди
Основно училище от защитен тип "Отец Паисий"
17.
София 0 деца | 0 нужди
Деца от семейства в неравностойно положение - КРАЕН СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ПОДАРЪЦИТЕ - 21.12