Институция Деца Нужди Доброволци Крайна дата
Център за настаняване от семеен тип гр. Долна баня
София
0 0 0 09.12.2018
Преходно жилище за деца гр. Долна баня
София
0 0 0 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип за деца гр. Самоков
София
0 0 0 09.12.2018
Защитено жилище с. Видраре
София
0 0 0 09.12.2018
Център за социална рехабилитация и интеграция гр. Правец
София
0 -1 0 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания гр. Правец
София
0 0 0 09.12.2018
Дом За Сираци "Св. Николай" при Манастир "Св. Троица"
София
0 0 0 09.12.2018
Преходно жилище ''Захари Стоянов'' и ''Неофит Рилски'' кв. Горна баня, гр. София
София
0 0 0 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип "Д-р Петко Иванов", гр. Ботевград
София
0 0 0 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип "Д-р Иван Цветков", гр. Ботевград
София
0 0 0 09.12.2018
Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Подгумер
София
0 0 0 09.12.2018
Защитено жилище за лица с психични разстройства с. Подгумер
София
0 0 0 09.12.2018
Децата към Фондация "Заслушай се"
София
0 0 0 09.12.2018
ОУ ''Отец Паисий'', с. Долно Камарци
София
0 0 0 09.12.2018