Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Правец 3 деца | 64 нужди
Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ)
2.
Правец 7 деца | 15 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания (ЦНСТ)
3.
с. Видраре, Правец 6 деца | 17 нужди
Дом за деца с умствена изостаналост (ДДУИ)
4.
Драгоман 0 деца | 0 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания (ЦНСТ)
5.
Долна Баня 0 деца | 0 нужди
Дом за деца, лишени от родителска грижа (ДДЛРГ)
6.
Долна Баня 5 деца | 0 нужди
Преходно жилище за деца (ПЖ)
7.
с. Подгумер 71 деца | 110 нужди
Дом за възрастни с умствена изостаналост (ДВУИ)
8.
с. Подгумер 9 деца | 499 нужди
Защитено жилище за хора с психични разстройства (ЗЖХПР)
9.
София 1 деца | 0 нужди
Образователен център "Яника" - Деца с увреден слух
10.
с. Нови хан 0 деца | 109 нужди
Дом за деца, лишени от родителска грижа (ДДЛРГ) "Св. Николай" при Манастир "Св. Троица"
11.
Ботевград 11 деца | 39 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания (ЦНСТ) "Д-р Петко Иванов"
12.
Ботевград 4 деца | 68 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания (ЦНСТ) „Д-р Иван Цветков“
13.
София 16 деца | 0 нужди
Академия "Анди и Ая" - Децата от глухата общност
14.
София 1 деца | 665 нужди
Преходно жилище "Неофит Рилски" (ПЖ)
15.
Самоков 1 деца | 0 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания (ЦНСТ) Самоков
16.
с. Долно Камарци, Горна Малина 1 деца | 60 нужди
Основно училище от защитен тип "Отец Паисий"