Политика за поверителност

Благодарим Ви, че сте част от нашето голямо семейство!

Добре дошли на www.plushenomeche.org Екипът на Сдружение „Операция Плюшено Мече“, (“Сдружението”, “ние”, “нашата” или “на/нас”), сме много сериозни и отговорни към поверителността на Вашата информация и защитата на Вашите лични данни. Ангажираме се да осигурим адекватна защита на личните данни, която ни предоставяте. Нашата политика е съобразена с изискванията на българския Закон за защита на личните данни и всички приложими нормативни актове. Сдружението е регистрирано в публичния регистър на администраторите на лични данни, поддържан от Комисията за защита на личните данни в България.

I. Съгласие

Молим Ви да отделите време, за да прочетете внимателно настоящата Политика за поверителност. Тя пояснява редица въпроси, включително, например, каква лична информация и данни събираме чрез нашата страница и целите, за които можем да ги използваме или предоставяме. Използвайки www.plushenomeche.org ( “Страницата”), независимо дали само я посещавате или се регистрирате на нея (чрез персонален компютър, от мобилно устройство или по друг начин), Вие декларирате, че сте прочели, разбирате съдържанието и се съгласявате с настоящата Политиката за поверителност.

При подаване на запитване или молба за получаване на безвъзмездна финансова помощ на Страницата ни, от Вас се изисква да предоставите определена информация, като име, адрес, телефон, електронна поща, основание за отпускане на средствата. В случай че не ни дадете тази информация, ние ще бъдем лишени от възможността да придвижим Вашето запитване или молба и няма да можем да Ви предоставим средствата, както и впоследствие да сключим дарителско споразумение с Вас.

Ако не сте съгласни с настоящата Политика за поверителност, моля, не използвайте Страницата или не предоставяйте лични данни и информация, която би могла да се изисква за разглеждане на подаденото запитване или молба.

Ние можем периодично да изменяме или актуализираме настоящата Политика за поверителност, без предизвестие. В такива случаи актуалната версия винаги ще бъде достъпна на нашата Страница и, когато е уместно, ще бъдете уведомен/а за това по електронната поща. Моля, проверявайте за промени или актуализации на Политиката за поверителност.

Моля, имайте предвид, че практиките, описани в настоящата Политика за поверителност, са приложими само за информация, събрана онлайн на нашата Страница. Те не се прилагат по отношение на информация, която сте ни предоставили по друг начин или сте публикували на страници, поддържани от други фирми или организации, към които нашата Страница препраща.

II. Каква информация събираме за вас?

Ние ще събираме и обработваме следната информация/лични данни:

1. Информацията, която Вие ни предоставяте. Това е информация, която Вие ни предоставяте чрез попълване на формуляри на Страницата или чрез кореспонденция с нас по телефон, електронна поща или по друг начин. Информацията, която ни давате, може да включва Вашето име, адрес, имейл адрес и телефонен номер, финансова информация, описание и снимка.

2. Информация, която ние събираме за Вас. При всяко едно посещение на нашата Страница ние автоматично ще събираме следната информация:
• Google Анализ: при използване на Страницата се активират услуги по анализ, предоставяни от Google ( ” Google Анализ “), посредством които се събира и обработва информация за действителното Ви местоположение и друга техническа информация за посещението Ви на Страницата. Събраната от Google Анализ информация включва Интернет протокол (IP) адрес, използван за свързване на Вашия компютър към интернет, „кликванията” към, чрез и от нашата Страница (включително дата и час), и информация за взаимодействията със Страницата (като възможните преглеждания, „кликвания” и движения с „мишката”). Google Анализ използва различни технологии, за да определи местоположението, включително IP адрес, GPS, и други сензори, които могат, например, да снабдят Google с информация за близките устройства, Wi-Fi точки за достъп и захранване. За повече информация за това как Google Анализ използва тази информация, моля, вижте страницата “Как Google обработва данните, когато използвате страници или приложения на нашите партньори”, (на ел.адрес: google.com/policies/privacy/partners//, или на всеки друг ел. адрес, на който Google може да публикува тези условия). Моля, консултирайте се периодично със страницата на Google относно всякакви промени или актуализации на тези условия и на информацията, събрана чрез Google Анализ.

3. Всеки дарител, който се регистрира за ежегодната ни коледна кампания през www.plushenomeche.org/otb/ се съгласява ние да получим, запазим и използваме следната информация за целите на гладко провеждане на Коледната кампания:

 • две имена,
 • телефон,
 • имейл или facebook профил.

Изискваме тази информация, за да можем да се свържем с Вас по време на Коледната кампания, ако изпратения подарък от Вас липсва или има друг проблем, който ние се ангажираме да отстраним или ако Вие имате въпроси, на който ние можем да отговорим, за да улесним даряването на подарък, за който сте се записал.

По време на Коледната кампания ще получавате от нас следните имейли:

 • имейл, че сте се записал успешно като дарител на конкретен подарък,
 • напомнящи имейли да изпратите на време подаръка,
 • имейл, че подаръкът е пристигнал на точния адрес,
 • имейл, че подааръкът е предаден на бенефициента, 
 • благодарствен имейл за края на кампанията

Вашият телефонен номер и/или facebook профил, ще се ползват само и единствено от наш представител и само и единоствено, ако: 

 • не можем да намерим изпратен от Вас подарък
 • подаръкът се е загубил, повреден е, изпратен е грешен подарък или е изпратен на грешен адрес
 • ние направим грешка при предаване на информация, за да Ви уведомим и да вземем съгласие от Вас за коригиране на грешката от наша страна
 • има подаден сигнал за злоупотреба от Вас, който ние проучваме

Ще използваме информация: две имена, телефон и facebook профил само по време на Коледната кампания и само в рамките на Коледната кампания за гладкото провеждане на тази кампания. 

След приключване на Коледната кампания ще използваме само Вашият имейл, за да Ви изпращаме информативни бюлетини за дейността на организацията, но не повече от веднъж месечно.

Ако не желаете да получавате такъв имейл след края на Коледната кампания, можете да ни пишете на info@plushenomeche.org , за да премахнем Вашият имейл от имейл листа ни. 

След края на Коледната кампания НЯМА да бъдат използвани Вашите имена, телефон и facebook профил. 

III. Как и защо събираме Вашата информация?

Най-общо Вие можете да сърфирате в Страницата, без да е необходимо да разкривате лична информация. Въпреки това, съществуват редица обстоятелства, при които може да се наложи да ни предоставите Вашите лични данни.

Ние събираме Вашите лични данни и информация по следните начини:
• Когато се регистрирате, създавайки профил на Страницата ни;
• Когато правите запитване относно възможностите за отпускане на безвъзмездна помощ;
• Когато подавате молба за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
• Когато се регистрирате, за да получавате електронни бюлетини от нас;
• Когато участвате в изследване, списък или проучване;
• Когато се регистрирате и участвате в нашите програми, дейности, инициативи и събития;
• Когато сте заявили желание да получите информация или съдействие;
• Когато отговаряте на запитвания на Сдружението в процеса на обработка на Вашето заявление;
• Във връзка с Ваши запитвания за кариерно развитие или молби за отпускане на средства;
• Когато участвате в общности, виртуални стаи за комуникация, както и други интерактивни услуги;
• Във връзка с проверката на подадената от Вас профилна информация;
• Във връзка с разследване на дейности, представляващи закононарушение или нарушение на правилата за използване на Страницата;
• Когато комуникирате с нас чрез Страницата;
• Когато предоставяте потребителско съдържание в раздел на Страницата, който позволява това; и
• Във връзка с всеки един раздел на Страницата, където съзнателно и доброволно предоставяте лична информация и данни.

Когато ползвате електронна страница на Сдружението или профил в социална медийна платформа като Facebook, Instagram, Google+, LinkedIn или YouTube, или когато използвате Вашия профил в такава социална платформа или въвеждате идентификационни данни, за да се регистрирате на Страницата, ние имаме право да обработваме Вашите лични данни, които Вие сте направили достъпни на тази страница или чрез този профил, включително Вашите данни за достъп или потребителско име.

IV. Как използваме Вашата информация?

Нашата основна цел при събирането на данни и информация е да персонализираме посещенията Ви на Страницата ни, да изпълняваме поетите към Вас договорни задължения, както и да ви уведомяваме за промени в нашата организация и услуги. В допълнение, ние обработваме вашата лична информация и данни за следните цели:

• Редакционни цели;
• В отговор на Вашите запитвания;
• За комуникация с Вас по повод Вашия профил, сключени договори и изпращане на информация за различни функционалности на нашата Страница или относно Сдружението ;
• За да Ви информираме за промени в политиките ни;
• За персонализиране на съдържанието и ползването на нашата Страница, включително, давайки Ви препоръки на базата на Вашите предпочитания;
• Изпращане на информационни бюлетини, писма, както и информация за програми, инициативи, дейности и събития по електронна поща или по друг начин;
• Обработване на Вашите заявления за отпускане на безвъзмездна финансова помощ;
• Регистрация за събитие или участие в програма;
• Оптимизиране или подобряване на нашите програми, услуги и дейности;
• Проучвания и развитие;
• Проверка на профил и дейностите, извършвани от този профил;
• Разкриване, разследване и предотвратяване на действия, които могат да са в нарушение на политиките ни, или да са незаконни;
• Извършване на статистически, демографски и маркетингови анализи на потребителите на Страницата и техните модели на поведение; и
• Управление на нашата организация.

V. Къде съхраняваме Вашата информация

Вие изрично се съгласявате с нашите информационни практики, включително със събирането, използването, обработването и предоставянето на Вашата информация и данни, както е предвидено в настоящата Политика за поверителност, както и с предоставянето им на Amazon Web Service за съхранение на сървъри в Германия и в други държави, където имаме или използваме филиали, доставчици на услуги или партньори, независимо от това от коя точка на света използвате нашата Страница (включително, но не само, България).

Вие се съгласявате, че законите, другите нормативни актове и стандарти на държавата, в която се съхраняват и обработват Вашите лични данни и информация, могат да бъдат различни от тези на държавата, в която се намирате.

Ние няма да съхраняваме данните Ви за срок, по-дълъг от този, който е разумно необходим или се предвижда по закон.

VI. Как защитаваме Вашите лични данни и информация?

Сдружението изпълнява съвестно задължението си да защитава Вашите лични данни и да пази поверителността на Вашата лична информация. Ние ще предприемем всички разумни мерки, за да гарантираме оптимална защита на Вашите лични данни съобразно настоящата Политика за поверителност. Когато ни предоставяте информация за банковата си сметка с оглед получаване на безвъзмездна финансова помощ, тази информация ще се съхранява на защитените ни сървъри. В допълнение, ние имаме строги процедури за защита, които прилагаме при съхранението и предоставянето на Вашите лични данни, за да предотвратим неоторизиран достъп и изпълним предписанията на българския Закон за защита на личните данни и всички приложими нормативни актове. Това означава, че понякога може да изискваме от Вас да удостоверите самоличността си, преди да ни предоставите каквато и да е лична информация и данни.

Цялата информация, която ни предоставяте, се съхранява на защитените ни сървъри. В случай че сме Ви дали (или Вие сте си избрали) парола за достъп до определени раздели от нашата Страница, Вие носите отговорност за запазването на паролата в тайна. Ние Ви съветваме да не споделяте паролата с никого.
За съжаление, предаването на информация по интернет не е напълно сигурно. Въпреки че ние ще направим всичко възможно, за да защитим вашата лична информация и данни, ние не можем да гарантираме сигурността на информацията, която Вие подавате до нашата Страница; всяко изпращане на информация е на Ваш риск. Ние прилагаме строги процедури и защитни мерки, за да предотвратим неоторизиран достъп до Вашата лична информация и данни.

VII. Разкриване на Вашата лична информация

Сдружението се ангажира с прилагането на най-високите стандарти на етични и законови практики във всичките си дейности и защитата на личните данни на всички посетители на Страницата. Освен в случаите, предвидени по-долу, ние няма да прехвърляме, било то безвъзмездно или срещу възнаграждение, както и да разрешаваме на никого извънСдружението, достъп до или използване на Вашата лична информация.

Вие давате съгласието си Вашите лични данни да бъдат предоставяни на определени трети страни, в това число: (I) партньори, доставчици и подизпълнители на Сдружнието за целите на изпълнение на сключен договор, по който Сдружението е страна (включително Amazon Web Services, които осигуряват услуги по съхранение на данните); и (II) доставчици на услуги, които ни подпомагат в подобряването и оптимизирането на нашата Страница. Тези трети лица са договорно задължени да пазят поверителността и сигурността на всяка лична информация и данни, събрани от Страницата. Те нямат право да използват, продават, разпространяват или променят тази информация по никакъв начин, освен за целите на изпълнение на възложените от нас услуги.

Ние си запазваме правото да разкрием личните Ви данни и информация в случаите и при условията, предвидени в закона.

VIII. Вашите права

Вие имате право, по всяко време, да получите достъп до информацията, съхранявана за Вас. Ако желаете да осъществите такъв достъп, моля пишете ни на следния адрес: пл. Славейков №1, вх. В, ет. 4, София, 1000 или на имейл: info@plushenomeche.org.

Съгласно законите за защита на личните данни имате права по отношение на личните Ви данни, които включват правото да поискате достъп, коригиране, изтриване, ограничаване, прехвърляне, възражения срещу обработка, преносимост на данни и (когато юридическата обосновка за обработка е съгласие) да оттеглите съгласието си.

Вижте повече за тези права на следния адрес: https://www.cpdp.bg/?p=rubric&aid=2

Ако желаете да упражните някое от горепосочените си права, моля свържете се с нас на: info@plushenomeche.org

Може да се наложи да поискаме от Вас конкретна информация, за да потвърдим самоличността Ви и да гарантираме Вашето право на достъп до личните Ви данни (или да упражните някое от другите Ви права). Тази мярка за сигурност гарантира, че личните Ви данни не се разкриват на лица, които нямат право да ги получават. Също така може да се свържем с Вас, за да поискаме допълнителна информация по отношение на Вашата молба, с цел да ускорим нашия отговор.

Срокът за отговор на всички легитимни искания е един месец. В случай че искането Ви е особено сложно или сте отправили няколко искания и не можем да Ви отговорим в рамките на месец, ще Ви уведомим.

Ако не сте доволни от начина на събиране и използване на Вашите данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни ( https://www.cpdp.bg ). Ще Ви бъдем благодарни, ако при възражение или оплакване, първо се свържете с нас, за да намерим начин за разрешаване на проблема.

IX. Политика относно „бисквитките”

„Бисквитката” е информация, подобна на маркер, която се съхранява на твърдия диск на компютъра Ви от Вашия уеб браузър, когато посещавате електронна страница. Наред с други онлайн услуги, Сдружението използва „бисквитки” (включително във връзка с услугите, предоставяни от Google Анализ, както е описано по-горе в раздел “Информация, която ние събираме за Вас”), за да получи определена потребителска информация относно това как и кога са разгледани определени раздели на Страницата ни, както и колко хора са ги посетили. Можете да настроите браузъра си да откаже, премахне или блокира „бисквитки” или да Ви покаже, когато се генерира „бисквитка”, без това да засяга ползването на повечето от функциите на Страницата. За повече информация относно „бисквитките”, моля, посетете: www.allaboutcookies.org.

X. Данни за връзка с нас:

Ако имате въпроси във връзка с настоящата Политика за поверителност, оплаквания по отношение на използването на Вашата информация и данни от Сдружението , ако искате да промените предпочитанията си, ако вече не желаете да получавате известия по електронна поща от Сдружението, или ако смятате, че Сдружение има невярна, неактуална или непълна информация за Вас, моля изпратете имейл на: info@plushenomeche.org или на адрес: пл. Славейков №1, вх. В, ет. 4, София, 1000.