Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
гр.Момчилград 0 деца
Дневен Център за деца с увреждания "Дъга"
2.
Кърджали 0 деца | 5 нужди
Дневен център за деца с увреждания "Надежда" , гр. Кърджали
3.
Кърджали 0 деца
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания "Надежда" , гр. Кърджали
4.
Кърджали 0 деца | 2149 нужди
Дом за медико - социални грижи за деца гр. Кърджали
5.
Кърджали 0 деца | 2 нужди
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост гр. Кърджали
6.
гр. Крумовград 0 деца | 2 нужди
Комплекс за социални услуги за деца и семейства в риск гр. Крумовград
7.
гр.Кърджали 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания " Гледка" , гр. Кърджали
8.
гр. Момчилград 0 деца | 103 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания "Вяра и Надежда " , гр. Момчилград
9.
Кърджали 0 деца | 58 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания "Детска мечта" , гр. Кърджали
10.
гр.Кърджали 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания " Дом за всяко дете - Пазара" , гр. Кърджали
11.
Кърджали 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Веселчане" , гр. Кърджали
12.
гр. Момчилград 0 деца
Център за ранно детско развитие гр. Момчилград