Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Кърджали 1 деца | 6 нужди
Център за настаняване на деца от семеен тип "Гледка", град Кърджали
2.
Кърджали 1 деца | 0 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания "Детска мечта", град Кърджали
3.
Момчилград 1 деца | 43 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания "Вяра и Надежда", град Момчилград
4.
Кърджали 0 деца | 307 нужди
Център за настаняване на деца от семеен тип /ЦНСТ/ "Дом за всяко дете - Пазара", град Кърджали
5.
Крумовград 0 деца | 5 нужди
Комплекс за социални услуги за деца и семейства в риск, град Крумовград
6.
Кърджали 0 деца | 86 нужди
Защитено жилище за хора с умствена изостаналост, град Кърджали
7.
Кърджали 0 деца | 4 нужди
Дом за медико-социални грижи за деца, град Кърджали
8.
Момчилград 1 деца | 18 нужди
Дневен център за деца с увреждания "Дъга", град Момчилград
9.
Кърджали 0 деца | 0 нужди
Дневен център за деца с увреждания "Надежда", град Кърджали
10.
Кърджали 0 деца | 0 нужди
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, град Кърджали