Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Кърджали 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Веселчане" , гр. Кърджали
2.
Кърджали 0 деца | 3 нужди
Дневен център за деца с увреждания "Надежда" , гр. Кърджали
3.
Кърджали 0 деца
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания "Надежда" , гр. Кърджали
4.
Кърджали 0 деца | 4 нужди
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост гр. Кърджали
5.
Кърджали 0 деца | 3 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания "Детска мечта" , гр. Кърджали
6.
Кърджали 0 деца
Дом за медико - социални грижи за деца гр. Кърджали
7.
гр. Момчилград 0 деца
Дневен център за деца с увреждания " Дъга" , гр. Момчилград
8.
гр. Момчилград 0 деца | 2 нужди
Център за ранно детско развитие гр. Момчилград
9.
гр. Момчилград 0 деца | 3 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания "Вяра и Надежда " , гр. Момчилград
10.
гр.Кърджали 0 деца | 1 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания " Гледка" , гр. Кърджали
11.
гр. Крумовград 0 деца
Комплекс за социални услуги за деца и семейства в риск гр. Крумовград
12.
гр.Кърджали 0 деца | 1 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания " Дом за всяко дете - Пазара" , гр. Кърджали