Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Кърджали 4 деца | 8 нужди
Център за настаняване на деца от семеен тип "Гледка", град Кърджали
2.
Кърджали 1 деца | 0 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания "Детска мечта", град Кърджали
3.
Момчилград 8 деца | 97 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания "Вяра и Надежда", град Момчилград
4.
Кърджали 8 деца | 348 нужди
Център за настаняване на деца от семеен тип /ЦНСТ/ "Дом за всяко дете - Пазара", град Кърджали
5.
Крумовград 5 деца | 5 нужди
Комплекс за социални услуги за деца и семейства в риск, град Крумовград
6.
Кърджали 1 деца | 99 нужди
Защитено жилище за хора с умствена изостаналост, град Кърджали
7.
Кърджали 6 деца | 9 нужди
Дом за медико-социални грижи за деца, град Кърджали
8.
Момчилград 3 деца | 30 нужди
Дневен център за деца с увреждания "Дъга", град Момчилград