Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
гр.Кърджали 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания "Детска мечта"
2.
гр.Кърджали 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания "Гледка",гр.Кърджали
3.
гр.Кърджали 0 деца
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост гр.Кърджали
4.
гр.Кърджали 0 деца
Дом за медико-социални грижи за деца гр.Кърджали
5.
гр.Кърджали 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Дом за всяко дете-Пазара",гр.Кърджали
6.
гр.Момчилград 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания "Вяра и Надежда"
7.
гр.Момчилград 0 деца
Дневен център за деца с увреждания "Дъга" гр.Момчилград
8.
гр.Кърджали 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Веселчане",гр.Кърджали
9.
гр.Крумовград 0 деца
Комплекс за социални услуги за деца и семейства в риск
10.
гр.Кърджали 0 деца
Дневен център за деца с увреждания "Надежда" гр.Кърджали
11.
гр.Кърджали 0 деца
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания "Надежда" гр.Кърджали
12.
гр. Момчилград 0 деца
Център за ранно детско развитие