Институция Деца Нужди Доброволци Крайна дата
Дневен център за деца и младежи с увреждания - с. Добромирци
с.Добромирци, община Кирково
0 0 0 09.12.2018
Защитено жилище за хора с умствена изостаналост - гр. Кърджали
гр. Кърджали
0 0 0 09.12.2018
Център за настаняване на деца от семеен тип без увреждания „Гледка“ - гр. Кърджали
гр. Кърджали
0 28 0 09.12.2018
Дневен център за деца с увреждания „Надежда“ - гр. Кърджали
гр. Кърджали
0 0 0 09.12.2018
Комплекс за социални услуги за деца и семейства в риск - гр. Крумовград
гр. Крумовград
0 0 0 09.12.2018
Дневен център за деца с увреждания „Дъга“ - гр. Момчилград
гр. Момчилград
0 0 0 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания „Детска мечта“ - гр.Кърджали
гр.Кърджали
0 2 0 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Вяра и Надежда“ - гр. Момчилград
гр. Момчилград
0 2 0 09.12.2018
Център за настаняване на деца от семеен тип „Дом за всяко дете - Пазара“ - гр.Кърджали
гр.Кърджали
0 0 0 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждения „Веселчане“ /ЦНСТДМУ/ Кърджали
гр. Кърджали
0 9 0 09.12.2018