Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
град Добрич 0 деца | 132 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания 1, 2 и 3 - град Добрич
2.
град Добрич 0 деца | 6 нужди
Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания - град Добрич
3.
град Добрич 0 деца | 11 нужди
Дневен център за деца с увреждания /част от Комплекс за социални услуги "Палитра"/ - град Добрич
4.
Добрич 0 деца
Преходно жилище за лица над 18 години към ЦНСТ 1,2 и 3 - град Добрич
5.
гр. Добрич 0 деца | 12 нужди
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания /част от Комплекс за социални услуги "Палитра"/ - гр. Добрич
6.
Добрич 0 деца | 17 нужди
Защитени жилища /част от Комплекс за социални услуги "Палитра"/ - град Добрич
7.
Балчик 0 деца
Център за настаняване от семеен тип - град Балчик
8.
Добрич 0 деца | 385 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 1,2,3 и 4 - град Добрич