Институция Деца Нужди Доброволци Крайна дата
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания 1 и 2 - гр. Добрич
гр. Добрич
0 715 0 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания 3 - гр. Добрич
гр. Добрич
0 53 0 09.12.2018
Преходно жилище за лица над 18 години към ЦНСТ 1,2 и 3 - гр. Добрич
гр. Добрич
0 0 0 09.12.2018
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - гр. Добрич
гр. Добрич
0 5 0 09.12.2018
Дом за медико-социални грижи за деца - гр. Добрич
гр. Добрич
0 6 0 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 1,2,3 и 4 - гр. Добрич
гр. Добрич
0 0 0 09.12.2018