Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
град Добрич 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания 1 и 2 - град Добрич
2.
Добрич 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания 3 - град Добрич
3.
град Добрич 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 1,2,3 и 4 - град Добрич
4.
град Добрич 0 деца
Дом за медико-социални грижи за деца - град Добрич
5.
град Добрич 0 деца
Дневен център за деца с увреждания "Надежда" - град Добрич
6.
гр. Добрич 0 деца
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - гр. Добрич