Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Габрово 0 деца
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА/МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ, Гр. ГАБРОВО,Мирни Дни
2.
Габрово 0 деца
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА/МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ, Гр. ГАБРОВО, Хризантема
3.
Габрово 0 деца | 21 нужди
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ, Гр. ГАБРОВО
4.
Габрово 0 деца | 2 нужди
ЗВЕНО „МАЙКА И БЕБЕ”, Гр. ГАБРОВО
5.
Севлиево 0 деца | 27 нужди
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ, Гр.СЕВЛИЕВО
6.
Севлиево 0 деца | 64 нужди
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА/МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ, Гр. СЕВЛИЕВО
7.
Трявна 0 деца
SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА - ТРЯВНА, Гр. ТРЯВНА
8.
Трявна 0 деца
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА КЪМ SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА, гр. ТРЯВНА
9.
Габрово 0 деца
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА КЪМ SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА, Гр. ГАБРОВО
10.
Габрово 0 деца | 1 нужди
КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА , гр. Габрово
11.
Габрово 0 деца | 1 нужди
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА/МЛАДЕЖИ С ПОТРЕБНОСТ ОТ ПОСТОЯННИ ГРИЖИ. гр. Габрово
12.
Трявна 0 деца | 3 нужди
Център за социална рехабилитация и интеграция, гр. Трявна
13.
Трявна 0 деца | 16 нужди
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания , гр.Трявна
14.
Габрово 0 деца
Дневен център за деца с увреждания ,гр. Габрово