Институция Деца Нужди Доброволци Крайна дата
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - Хризантема ,град Габрово
Габрово
0 0 0 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - Борово ,град Габрово
Габрово
0 3 0 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания към SOS Детски селища, град Габрово
Габрово
0 0 0 09.12.2018
Звено Майка и Бебе, град Габрово
Габрово
0 351 0 09.12.2018
Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства, град Габрово
Габрово
0 0 0 09.12.2018
Център за деца/младежи с увреждания с потребност от постоянни грижи , град Габрово
Габрово
0 0 0 09.12.2018
SOS Детски Селища - Трявна
Трявна
0 0 0 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип за деца, град Севлиево
Севлиево
0 14 0 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, град Севлиево
Севлиево
0 0 0 09.12.2018