Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Трявна 0 деца
SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА - ТРЯВНА, Гр. ТРЯВНА
2.
Габрово 0 деца | 1 нужди
Дневен център за деца с увреждания ,гр. Габрово
3.
Трявна 0 деца
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания , гр.Трявна
4.
село Батошево, общ. Севлиево 0 деца | 219 нужди
Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост, с. Батошево
5.
Габрово 0 деца | 65 нужди
ЗВЕНО „МАЙКА И БЕБЕ”, Гр. ГАБРОВО
6.
Габрово 0 деца
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ, Гр. ГАБРОВО
7.
Севлиево 0 деца | 7 нужди
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ, Гр.СЕВЛИЕВО
8.
Габрово 0 деца | 3 нужди
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА/МЛАДЕЖИ С ПОТРЕБНОСТ ОТ ПОСТОЯННИ ГРИЖИ. гр. Габрово
9.
Габрово 0 деца
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА/МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ, Гр. ГАБРОВО, Хризантема
10.
Габрово 0 деца
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА/МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ, Гр. ГАБРОВО,Мирни Дни
11.
Севлиево 0 деца | 80 нужди
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА/МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ, Гр. СЕВЛИЕВО
12.
Габрово 0 деца
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА КЪМ SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА, Гр. ГАБРОВО
13.
Трявна 0 деца
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА КЪМ SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА, гр. ТРЯВНА
14.
Трявна 0 деца | 9 нужди
Център за социална рехабилитация и интеграция, гр. Трявна
15.
Дряново 0 деца | 648 нужди
Център за социална рехабилитация и интеграция, гр. Дряново