Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Враца 0 деца | 180 нужди
Дом за деца лишени от родителска грижа "Асен Златаров", гр. Враца
2.
с. Бърдарски геран 21 деца | 966 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, с. Бърдарски геран
3.
гр. Враца 0 деца | 278 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания 1, гр. Враца
4.
гр. Враца 0 деца | 259 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания 2, гр. Враца
5.
гр. Враца 0 деца | 923 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания 3, гр. Враца
6.
гр. Враца 0 деца | 1031 нужди
Преходно жилище, гр. Враца
7.
гр. Бяла Слатина 0 деца | 401 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, гр. Бяла Слатина
8.
гр. Мездра 10 деца | 59 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания 1, гр. Мездра
9.
гр. Мездра 3 деца | 588 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 3, гр. Мездра
10.
гр. Мездра 6 деца | 50 нужди
Преходно жилище, гр. Мездра
11.
гр. Мездра 6 деца | 48 нужди
Защитено жилище 1, гр. Мездра
12.
гр. Мездра 6 деца | 48 нужди
Защитено жилище 2, гр. Мездра
13.
гр. Роман 30 деца | 105 нужди
Комплекс за социални услуги за деца и семейства , гр. Роман
14.
гр. Роман 6 деца | 25 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания 3, гр. Роман
15.
гр. Роман 4 деца | 23 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания 4, гр. Роман
16.
гр. Роман 2 деца | 15 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания 5, гр. Роман
17.
гр. Козлодуй 8 деца | 0 нужди
Дневен център за деца и младежи, град Козлодуй
18.
гр. Мездра 11 деца | 1057 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания 2, град Мездра