Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
с. Бърдарски геран 0 деца | 46 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, с. Бърдарски геран
2.
гр. Враца 0 деца | 38 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания 1, гр. Враца
3.
гр. Враца 0 деца | 47 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания 2, гр. Враца
4.
гр. Враца 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания 3, гр. Враца
5.
гр. Враца 0 деца | 120 нужди
Преходно жилище, гр. Враца
6.
гр. Бяла Слатина 0 деца | 106 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, гр. Бяла Слатина
7.
гр. Мездра 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания 1, гр. Мездра
8.
гр. Мездра 0 деца | 60 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 3, гр. Мездра
9.
гр. Мездра 0 деца | 33 нужди
Преходно жилище, гр. Мездра
10.
гр. Мездра 0 деца | 29 нужди
Защитено жилище 1, гр. Мездра
11.
гр. Мездра 0 деца | 56 нужди
Защитено жилище 2, гр. Мездра
12.
гр. Роман 0 деца
Комплекс за социални услуги за деца и семейства , гр. Роман
13.
гр. Роман 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания 3, гр. Роман
14.
гр. Роман 0 деца | 59 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания 4, гр. Роман
15.
гр. Роман 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания 5, гр. Роман
16.
гр. Козлодуй 0 деца
Дневен център за деца и младежи, град Козлодуй
17.
гр. Мездра 0 деца | 108 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания 2, град Мездра
18.
гр. Враца 0 деца | 29 нужди
Преходно жилище 2 гр. Враца
19.
гр. Враца 0 деца | 10 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца, гр. Враца
20.
гр. Враца 0 деца
"Наблюдавано жилище" - гр. Враца