Институция Деца Нужди Доброволци Крайна дата
ДОМ ЗА ДЕЦА ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКИ ГРИЖИ „АСЕН ЗЛАТАРОВ”- ГР.ВРАЦА
Враца
0 -1 0 09.12.2018
ЦНСТ №1
Мездра
0 12 0 09.12.2018
ЦНСТ №2
Мездра
0 12 0 09.12.2018
ЦНСТ №3
Мездра
0 33 0 09.12.2018
Защитено жилище № 1
Мездра
0 10 0 09.12.2018
Защитено жилище №2
Мездра
0 13 0 09.12.2018
Преходно жилище
Мездра
0 38 2 09.12.2018
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ 2
Враца
0 46 0 09.12.2018
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ 1
Враца
0 56 0 09.12.2018
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ 3
Враца
0 192 0 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания -3
Роман
0 5 0 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - 4
Роман
0 0 0 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - 5
Роман
0 0 0 09.12.2018
Комплекс за социални услуги за деца и семейства в гр.Роман
Роман
0 3 0 09.12.2018
ЦНСТ
с. Бърдарски геран
0 319 0 09.12.2018
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП
гр. Бяла Слатина
0 1 0 09.12.2018
Преходно жилище - Враца
Враца
0 0 0 09.12.2018
Комплекс за социални услуги за деца и семейства в риск „Доверие”
гр. Козлодуй
0 3 0 09.12.2018