Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Враца 0 деца | 90 нужди
Дом за деца лишени от родителска грижа "Асен Златаров", гр. Враца
2.
с. Бърдарски геран 0 деца | 685 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, с. Бърдарски геран
3.
гр. Враца 0 деца | 63 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания 1, гр. Враца
4.
гр. Враца 0 деца | 92 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания 2, гр. Враца
5.
гр. Враца 0 деца | 259 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания 3, гр. Враца
6.
гр. Враца 0 деца | 50 нужди
Преходно жилище, гр. Враца
7.
гр. Бяла Слатина 0 деца | 242 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, гр. Бяла Слатина
8.
гр. Мездра 0 деца | 19 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания 1, гр. Мездра
9.
гр. Мездра 0 деца | 301 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 3, гр. Мездра
10.
гр. Мездра 0 деца | 50 нужди
Преходно жилище, гр. Мездра
11.
гр. Мездра 0 деца | 7 нужди
Защитено жилище 1, гр. Мездра
12.
гр. Мездра 0 деца | 48 нужди
Защитено жилище 2, гр. Мездра
13.
гр. Роман 0 деца | 96 нужди
Комплекс за социални услуги за деца и семейства , гр. Роман
14.
гр. Роман 0 деца | 10 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания 3, гр. Роман
15.
гр. Роман 0 деца | 23 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания 4, гр. Роман
16.
гр. Роман 0 деца | 15 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания 5, гр. Роман
17.
гр. Козлодуй 0 деца | 0 нужди
Дневен център за деца и младежи, град Козлодуй
18.
гр. Мездра 0 деца | 194 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания 2, град Мездра