Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
гр.Видин 0 деца | 4 нужди
Център за социална рехабилитация и интеграция на деца и лица с увреждания към Фондация "Подкрепа за реализация", Видин
2.
гр.Видин 0 деца | 0 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Зора" към Фондация "Надежда за нашите деца", Видин
3.
гр.Видин 0 деца | 29 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Дъга"към Фондация "Надежда за нашите деца", Видин
4.
гр.Видин 0 деца | 10 нужди
Защитено жилище "Вяра, надежда, любов"към Фондация "Надежда за нашите деца", Видин
5.
гр.Видин 0 деца | 0 нужди
Център за обществена подкрепа към Фондация "Уникалнитe деца на Видин", Видин
6.
гр.Видин 0 деца | 1 нужди
Дневен център за деца с увреждания "Пролет" към Фондация "Уникалнитe деца на Видин", Видин
7.
гр.Видин 0 деца | 26 нужди
Дневен център за деца с увреждания - дневна и почасова грижа към Фондация "Уникалнитe деца на Видин", Видин
8.
гр.Видин 0 деца | 26 нужди
Дневен център за деца с увреждания - седмична грижа към Фондация "Уникалнитe деца на Видин", Видин
9.
гр.Видин 0 деца | 87 нужди
Център за работа с деца на улицата към Сдружение "Свободен младежки център", Видин
10.
гр.Видин 0 деца | 36 нужди
Комплекс за социални услуги за деца и семейства към Институт за социални дейности и практики /ИСДП/, Видин
11.
гр.Видин 0 деца | 97 нужди
Център за социално-образователна подкрепа "Петър Берон", Видин
12.
гр.Видин 0 деца | 16 нужди
Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания от 0 да 14 години към Регионално дружество за подкрепа на лицата с умствени затруднения /РДПЛУЗ/ , Видин
13.
гр.Видин 0 деца | 51 нужди
Дневен център за пълнолетни леца с увреждания към Регионално дружество за подкрепа на лицата с умствени затруднения, Видин
14.
гр.Видин 0 деца | 0 нужди
Деца от социално слаби семейства гр.Видин
15.
с.Ново село 0 деца | 17 нужди
Цeнтър за настаняване от семеен тип за деца и младежи - 1, Ново село
16.
с.Ново село 0 деца | 16 нужди
Цeнтър за настаняване от семеен тип за деца и младежи - 2, Ново село
17.
с.Ново село 0 деца | 48 нужди
Цeнтър за настаняване от семеен тип за деца и младежи - 3, Ново село
18.
с.Ново село 0 деца | 45 нужди
Преходно жилище, Ново село
19.
с.Ново село 0 деца | 5 нужди
Център за обществена подкрепа, Ново село
20.
с.Ново село 0 деца | 0 нужди
Деца от социално слаби семейства с.Ново село
21.
гр.Белоградчик 0 деца | 10 нужди
Дом за деца лишени от родителска грижа "Надежда", Белоградчик
22.
гр.Белоградчик 0 деца | 35 нужди
Център за настаняване от семен тип за деца и младежи с увреждания, Белоградчик
23.
гр.Белоградчик 0 деца | 9 нужди
Преходно жилище гр.Белоградчик
24.
гр.Белоградчик 0 деца | 0 нужди
Деца от социално слаби семейства гр.Белоградчик
25.
гр.Кула 0 деца | 48 нужди
Заведение за социални услуги гр.Кула
26.
гр.Димово 0 деца | 42 нужди
Център за социална рехабилитация и интеграция гр.Димово
27.
гр.Димово 0 деца | 0 нужди
Деца от социално слаби семейства гр.Димово
28.
с.Търняне 0 деца | 0 нужди
Деца от социално слаби семейства с.Търняне
29.
с.Арчар 0 деца | 0 нужди
Деца от социално слаби семейства с.Арчар
30.
гр.Брегово 0 деца | 0 нужди
Деца от социално слаби семейства гр.Брегово
31.
гр.Кула 0 деца | 0 нужди
Деца от социално слаби семейства гр.Кула
32.
гр. Грамада 0 деца | 0 нужди
Деца от социално слаби семейства гр. Грамада
33.
с.Макреш 0 деца | 0 нужди
Деца от социално слаби семейства с.Макреш
34.
с.Дреновец 0 деца | 0 нужди
Деца от социално слаби семейства с.Дреновец
35.
с.Чупрене 0 деца | 0 нужди
Деца от социално слаби семейства с.Чупрене
36.
с.Ружинци 0 деца | 13 нужди
Деца от социално слаби семейства с.Ружинци
37.
гр.Видин 0 деца | 42 нужди
Защитено жилище "Александра" към Регионално дружество за подкрепа на лица с умствени затруднения, Видин
38.
гр.Видин 0 деца | 0 нужди
Защитено жилище "Благовест" към Регионално дружество за подкрепа на лица с умствени затруднения, Видин
39.
гр.Видин 0 деца | 42 нужди
Защитено жилище "Бриджит" към Регионално дружество за подкрепа на лица с умствени затруднения, Видин