Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Видин 0 деца
Фондация "Подкрепа за реализация" - ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ "Митрополит Неофит"
2.
Видин 0 деца | 32 нужди
Фондация "Надежда за нашите деца" - ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ "Зора"
3.
Видин 0 деца | 80 нужди
Фондация "Надежда за нашите деца" - ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ "Дъга"
4.
Видин 0 деца | 25 нужди
Фондация "Надежда за нашите деца" - ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ "Вяра, Надежда, Любов"
5.
Видин 0 деца
Фондация "Уникалните деца на Видин" - ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ "Пролет"
6.
Видин 0 деца
Фондация "Уникалните деца на Видин" - ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ - Дневна грижа
7.
Видин 0 деца
Фондация "Уникалните деца на Видин" - ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ - Седмична грижа
8.
Видин 0 деца
Сдружение "Регионално дружество за подкрепа на лицата умствени затруднения" - ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЖЕНИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ "Александра"
9.
Видин 0 деца | 12 нужди
Сдружение "Регионално дружество за подкрепа на лицата умствени затруднения" - ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА МЪЖЕ С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ "Благовест"
10.
Видин 0 деца
Сдружение "Регионално дружество за подкрепа на лицата умствени затруднения" - ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА МЪЖЕ И ЖЕНИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ "Св. Бриджит и Св. Петка"
11.
Видин 0 деца | 25 нужди
Сдружение "Регионално дружество за подкрепа на лицата с умствени затруднения" - ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ
12.
Видин 0 деца
Институт по социални дейности и практики - КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА - Център за обществена подкрепа, Център за работа с деца на улицата, Кризисен център, Наблюдавано жилище
13.
гр. Видин 0 деца | 19 нужди
Сдружение "Свободен младежки център" - ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА
14.
гр. Видин 0 деца | 1 нужди
Фондация "Уникалните деца на Видин" - ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА
15.
гр. Белоградчик 0 деца
Община Белоградчик - ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ
16.
гр. Белоградчик 0 деца
Община Белоградчик - ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ
17.
гр. Белоградчик 0 деца
Община Белоградчик - ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ
18.
Белоградчик 0 деца | 18 нужди
Община Белоградчик - ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА
19.
гр. Димово 0 деца | 20 нужди
Община Димово - ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ
20.
с. Ново село 0 деца
Община Ново село - ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ №1
21.
с. Ново село 0 деца
Община Ново село - ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ №2
22.
с. Ново село 0 деца
Община Ново село - ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ №3
23.
с. Ново село 0 деца
Община Ново село - ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ
24.
с. Ново село 0 деца
Община Ново село - ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА
25.
с. Арчар, общ. Димово 0 деца
ДЕЦА ОТ СОЦИАЛНО СЛАБИ СЕМЕЙСТВА - с. Арчар
26.
гр. Белоградчик 0 деца
ДЕЦА ОТ СОЦИАЛНО СЛАБИ СЕМЕЙСТВА - гр. Белоградчик
27.
гр. Брегово 0 деца
ДЕЦА ОТ СОЦИАЛНО СЛАБИ СЕМЕЙСТВА - гр. Брегово
28.
с. Бойница 0 деца
ДЕЦА ОТ СОЦИАЛНО СЛАБИ СЕМЕЙСТВА - с. Бойница
29.
гр. Видин 0 деца
ДЕЦА ОТ СОЦИАЛНО СЛАБИ СЕМЕЙСТВА - гр. Видин
30.
гр. Димово 0 деца
ДЕЦА ОТ СОЦИАЛНО СЛАБИ СЕМЕЙСТВА - гр. Димово
31.
с. Раковица и с. Макреш, общ. Макреш 0 деца
ДЕЦА ОТ СОЦИАЛНО СЛАБИ СЕМЕЙСТВА - с. Раковица и с. Макреш
32.
с. Ружинци 0 деца
ДЕЦА ОТ СОЦИАЛНО СЛАБИ СЕМЕЙСТВА - с. Ружинци
33.
с. Горни Лом, общ. Чупрене 0 деца
ДЕЦА ОТ СОЦИАЛНО СЛАБИ СЕМЕЙСТВА - с. Горни Лом
34.
с. Септемврийци, общ. Димово 0 деца
ДЕЦА ОТ СОЦИАЛНО СЛАБИ СЕМЕЙСТВА - с. Септемврийци