Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
гр.Видин 0 деца
Фондация "Подкрепа за реализация" - ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ДЕЦА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ
2.
гр.Видин 0 деца
Фондация "Надежда за нашите деца" - ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ "Зора"
3.
гр.Видин 0 деца
Фондация "Надежда за нашите деца" - ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ "Дъга"
4.
гр.Видин 0 деца
Фондация "Надежда за нашите деца" - ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ "Вяра, Надежда, Любов"
5.
гр.Видин 0 деца
Институт за социални дейности и практики - КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСВА - Кризисен център и център за работа с деца на улицата
6.
гр.Видин 0 деца
Фондация "Уникалните деца на Видин" - ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ "Пролет"
7.
гр.Видин 0 деца
Фондация "Уникалните деца на Видин" - ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ - Дневна грижа
8.
гр.Видин 0 деца
Фондация "Уникалните деца на Видин" - ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ - Седмична грижа
9.
гр.Видин 0 деца
Сдружение "Свободен младежки център" - ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА
10.
гр.Видин 0 деца
Институт за социални дейности и практики - КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСВА - Наблюдавано жилище
11.
гр.Видин 0 деца
Фондация "Уникалните деца на Видин" - ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА
12.
гр.Видин 0 деца
Регионално дружество за подкрепа на лицата умствени затуднения - ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ
13.
гр.Видин 0 деца
гр. Брегово – Духов оркестър на СУ “Св. Св. Кирил и Методий“
14.
гр.Видин 0 деца
Деца от социално слаби семейства гр.Видин
15.
гр.Видин 0 деца
Община Ново село - ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ №1
16.
гр.Видин 0 деца
Община Ново село - ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ №2
17.
гр.Видин 0 деца
Община Ново село - ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ №3
18.
гр.Видин 0 деца
Община Ново село - ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ ЗА МЛАДЕЖИ БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ
19.
гр.Видин 0 деца
Община Димово - ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ДЕЦА И ЛИЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ
20.
гр.Видин 0 деца
Община Белоградчик - ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ
21.
гр.Видин 0 деца
Община Белоградчик - ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ
22.
гр.Видин 0 деца
Община Белоградчик - ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ ЗА МЛАДЕЖИ БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ
23.
гр.Видин 0 деца
Деца от социално слаби семейства гр.Белоградчик
24.
гр.Видин 0 деца
Община Кула - ЗАВЕДЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ - Дневен център и 2 Защитени жилищa
25.
гр.Видин 0 деца
гр. Видин – ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
26.
гр.Видин 0 деца
Деца от социално слаби семейства гр.Димово
27.
гр.Видин 0 деца
Деца от социално слаби семейства гр.Брегово
28.
гр.Видин 0 деца
Деца от социално слаби семейства гр.Кула
29.
гр Видин 0 деца
Деца от социално слаби семейства гр. Грамада
30.
гр Видин 0 деца
Деца от социално слаби семейства с. Ново село
31.
гр Видин 0 деца
Деца от социално слаби семейства гр.Дунавци
32.
гр Видин 0 деца
Деца от социално слаби семейства с.Ружинци
33.
гр.Видин 0 деца
Регионално дружество за подкрепа на лицата умствени затруднения - ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЖЕНИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ "Александра"
34.
гр.Видин 0 деца
Регионално дружество за подкрепа на лицата умствени затруднения - ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА МЪЖЕ С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ "Благовест"
35.
гр.Видин 0 деца
Регионално дружество за подкрепа на лицата умствени затруднения - ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА МЪЖЕ И ЖЕНИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ "Св. Бриджит и Св. Петка"
36.
Видин 0 деца
Комплекс за социални услуги за деца и семейства - Център за обществена подкрепа
37.
Видин 0 деца
Регионално дружество за подкрепа на лицата с умствени затруднения - ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ
38.
село Макреш 0 деца
Деца от социално слаби семейства, село Макреш
39.
Видин 0 деца
Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост, с. Куделин