Институция Деца Нужди Доброволци Крайна дата
ФОНДАЦИЯ "НАДЕЖДА ЗА НАШИТЕ ДЕЦА" - Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания " Зора "
Видин
0 0 0 09.12.2018
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА "Д-р ПЕТЪР БЕРОН" - ВИДИН
Видин
0 10 0 09.12.2018
СДРУЖЕНИЕ "СВОБОДЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР" Център за работа с деца на улицата - гр. Видин
Видин
0 5 0 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - гр. Белоградчик
гр. Белоградчик
0 37 0 09.12.2018
Деца от социално слаби семейства - гр. Белоградчик, обл. Видин
гр. Белоградчик
0 0 0 09.12.2018
Преходно жилище - гр. Белоргадчик, обл. Видин
гр. Белоградчик
0 3 0 09.12.2018
Център за социална рехабилитация и интеграция - гр. Димово, обл. Видин
гр.Димово
0 6 0 09.12.2018
ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАКТИКИ - Комплекс за социални услуги за деца и семейства - Видин
гр. Видин
0 0 0 09.12.2018
ФОНДАЦИЯ "НАДЕЖДА ЗА НАШИТЕ ДЕЦА" - Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания " Дъга "
гр. Видин
0 0 0 09.12.2018
ФОНДАЦИЯ "НАДЕЖДА ЗА НАШИТЕ ДЕЦА" - Защитено жилище за лица с умствена изостаналост "Вяра, Надежда, Любов"
гр. Видин
0 0 0 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания №1 - с. Ново село, обл. Видин
с. Ново село
0 9 0 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания №2 - с. Ново село, обл. Видин
с. Ново село
0 0 0 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания №3 - с. Ново село, обл. Видин
с. Ново село
0 9 0 09.12.2018
Център за обществена подкрепа - с. Ново село, обл. Видин
с. Ново село
0 0 0 09.12.2018
Преходно жилище - с. Ново село, обл. Видин
с. Ново село
0 0 0 09.12.2018
РЕГИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С УМСТВЕНИ ЗАТРУДНЕНИЯ /РДПЛУЗ/ - Видин Център за социална рехабилитация и интеграция за деца от 0 до 14 г.
гр. Видин
0 0 0 09.12.2018
ФОНДАЦИЯ "УНИКАЛНИТЕ ДЕЦА НА ВИДИН" Център за обществена подкрепа - Видин
гр.Видин
0 21 0 09.12.2018
ФОНДАЦИЯ "УНИКАЛНИТЕ ДЕЦА НА ВИДИН" Дневен център за деца и младежи с увреждания "Пролет"
гр.Видин
0 0 0 09.12.2018
ФОНДАЦИЯ "УНИКАЛНИТЕ ДЕЦА НА ВИДИН" Дневен център за деца и младежи с увреждания - Седмична грижа
гр.Видин
0 17 0 09.12.2018
ФОНДАЦИЯ "УНИКАЛНИТЕ ДЕЦА НА ВИДИН" Дневен център за деца и /или младежи с увреждания
гр.Видин
0 23 0 09.12.2018
Дом за деца лишени от родителска грижа "Надежда" - гр. Белоградчик, обл. Видин
гр.Белоградчик
0 8 0 09.12.2018
ФОНДАЦИЯ "ПОДКРЕПА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ" Център за социална рехабилитация и интеграция на деца и лица с увреждания - Видин
гр. Видин
0 21 0 09.12.2018
РЕГИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С УМСТВЕНИ ЗАТРУДНЕНИЯ - Видин Дневен център за пълнолетни лица с увреждания
гр. Видин
0 0 0 09.12.2018
Заведение за социални услуги - гр. Кула, обл. Видин
гр. Кула
0 0 0 09.12.2018
Деца от социално слаби семейства - гр. Ружинци, обл. Видин
гр. Ружинци
0 0 0 09.12.2018
Деца от социално слаби семейства - гр. Видин
гр.Видин
0 0 0 09.12.2018
Деца от социално слаби семейства - с. Търняне , област Видин
с. Търняне
0 0 0 09.12.2018
Деца от социално слаби семейства - с.Ново село, област Видин
с. Ново село
0 0 0 09.12.2018
Деца от социално слаби семейства - с. Чупрене , област Видин
с.Чупрене
0 0 0 09.12.2018