Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Видин 0 деца
Фондация "Подкрепа за реализация" - ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ "Митрополит Неофит"
2.
Видин 0 деца | 13 нужди
Фондация "Надежда за нашите деца" - ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ "Зора"
3.
Видин 0 деца | 14 нужди
Фондация "Надежда за нашите деца" - ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ "Дъга"
4.
Видин 0 деца
Фондация "Надежда за нашите деца" - ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ "Вяра, Надежда, Любов"
5.
Видин 0 деца
Фондация "Уникалните деца на Видин" - ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ "Пролет"
6.
Видин 0 деца
Фондация "Уникалните деца на Видин" - ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ - Дневна грижа
7.
Видин 0 деца
Фондация "Уникалните деца на Видин" - ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ - Седмична грижа
8.
Видин 0 деца
Сдружение "Регионално дружество за подкрепа на лицата умствени затруднения" - ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЖЕНИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ "Александра"
9.
Видин 0 деца
Сдружение "Регионално дружество за подкрепа на лицата умствени затруднения" - ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА МЪЖЕ С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ "Благовест"
10.
Видин 0 деца
Сдружение "Регионално дружество за подкрепа на лицата умствени затруднения" - ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА МЪЖЕ И ЖЕНИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ "Св. Бриджит и Св. Петка"
11.
Видин 0 деца
Сдружение "Регионално дружество за подкрепа на лицата с умствени затруднения" - ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ
12.
Видин 0 деца
Институт по социални дейности и практики - КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА - НАБЛЮДАВАНО ЖИЛИЩЕ
13.
Видин 0 деца
Институт по социални дейности и практики - КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА - КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР
14.
Видин 0 деца
Институт по социални дейности и практики - КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА - ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА
15.
Видин 0 деца
Институт по социални дейности и практики - КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА - ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА
16.
гр. Видин 0 деца
Сдружение "Свободен младежки център" - ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА
17.
гр. Видин 0 деца
Фондация "Уникалните деца на Видин" - ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА
18.
гр. Белоградчик 0 деца | 1 нужди
Община Белоградчик - ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ
19.
гр. Белоградчик 0 деца
Община Белоградчик - ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ
20.
гр. Белоградчик 0 деца
Община Белоградчик - ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ
21.
Белоградчик 0 деца
Община Белоградчик - ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА
22.
гр. Димово 0 деца | 1 нужди
Община Димово - ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ
23.
с. Ново село 0 деца
Община Ново село - ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ №1
24.
с. Ново село 0 деца
Община Ново село - ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ №2
25.
с. Ново село 0 деца
Община Ново село - ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ №3
26.
с. Ново село 0 деца
Община Ново село - ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ
27.
с. Ново село 0 деца
Община Ново село - ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА
28.
с. Арчар, общ. Димово 0 деца
ДЕЦА ОТ СОЦИАЛНО СЛАБИ СЕМЕЙСТВА - с. Арчар
29.
гр. Белоградчик 0 деца
ДЕЦА ОТ СОЦИАЛНО СЛАБИ СЕМЕЙСТВА - гр. Белоградчик
30.
гр. Брегово 0 деца
ДЕЦА ОТ СОЦИАЛНО СЛАБИ СЕМЕЙСТВА - гр. Брегово
31.
с. Бойница 0 деца
ДЕЦА ОТ СОЦИАЛНО СЛАБИ СЕМЕЙСТВА - с. Бойница
32.
гр. Видин 0 деца
ДЕЦА ОТ СОЦИАЛНО СЛАБИ СЕМЕЙСТВА - гр. Видин
33.
гр. Димово 0 деца
ДЕЦА ОТ СОЦИАЛНО СЛАБИ СЕМЕЙСТВА - гр. Димово
34.
гр. Кула 0 деца
ДЕЦА ОТ СОЦИАЛНО СЛАБИ СЕМЕЙСТВА - гр. Кула
35.
с. Макреш 0 деца
ДЕЦА ОТ СОЦИАЛНО СЛАБИ СЕМЕЙСТВА - с. Макреш
36.
с. Раковица, общ. Макреш 0 деца
ДЕЦА ОТ СОЦИАЛНО СЛАБИ СЕМЕЙСТВА - с. Раковица
37.
с. Ружинци 0 деца
ДЕЦА ОТ СОЦИАЛНО СЛАБИ СЕМЕЙСТВА - с. Ружинци
38.
гр. Дунавци 0 деца
ДЕЦА ОТ СОЦИАЛНО СЛАБИ СЕМЕЙСТВА - гр. Дунавци