Институция Деца Нужди Доброволци Крайна дата
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 2 гр. В. Търново
Велико Търново
0 0 0 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 3 гр. В. Търново
Велико Търново
0 0 0 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 1 гр. В. Търново
Велико Търново
0 0 0 09.12.2018
Кризисен център за деца жертви на трафик с. Балван 2 ДЕЦА БЕЗ ПОДАРЪК! , Таня Трифонова, тел. 0889474338
Велико Търново
0 22 0 09.12.2018
Дневен център за деца с увреждания гр. В. Търново
Велико Търново
0 28 0 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип гр. Златарица
Златарица
0 16 0 09.12.2018
Център за обществена подкрепа "SOS Детски селища"
Велико Търново
0 0 0 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания
гр. Павликени
0 6 2 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип гр. Стражица СПЕШНО! 1 ДЕТЕ БЕЗ ПОДАРЪК, С ПРЯКОР СПОНДЖ БОБ, 11 ГОДИНИ
Стражица
0 1 0 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - SOS Младежки дом Ильо Войвода
Велико Търново
0 0 0 09.12.2018
Училище по изкуства и занаяти "Димитър Екимов" с. Русаля, общ. В. Търново, Таня Трифонова, тел. 0889474338
Велико Търново
0 0 0 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - SOS Младежки дом "Охрид" гр. В. Търново
Велико Търново
0 0 0 09.12.2018
Домът на Мариана Пенчева
Велико Търново
0 65 0 09.12.2018
Деца от бедни семейства
Велико Търново
0 0 0 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания Надежда и ЦНСТ Вяра
гр. Павликени
0 0 2 09.12.2018
Дома на Маша и Мечокът с. Джулюница
Велико Търново
0 0 0 09.12.2018