Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Велико Търново 0 деца | 2 нужди
Деца в неравностойно положение
2.
Горна Оряховица 0 деца
Деца от "Съюз на глухите в България" - София
3.
Велико Търново 0 деца
Дневен център за деца и младежи с увреждания "Дъга", Велико Търново
4.
Свищов 0 деца | 9 нужди
Дневен центъра за деца с увреждания, гр. Свищов
5.
Велико Търново 0 деца | 54 нужди
Домът на Мариана Пенчева, град Велико Търново
6.
село Балван 0 деца | 21 нужди
Кризисен център за деца жертви на трафик, село Балван
7.
Велико Търново 0 деца
Преходно жилище за деца от 15 до 18 години към Комплекс от социални услуги за деца.
8.
село Русаля 0 деца
Училище по изкуства и занаяти "Димитър Екимов", село Русаля
9.
Велико Търново 0 деца
Център за настаняване от семеен тип 1 и 2 ул. Цветарска
10.
Велико Търново 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания "Ильо Войвода", Велико Търново
11.
Велико Търново 0 деца | 111 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 2, Велико Търново
12.
Велико Търново 0 деца | 2 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 3, град Велико Търново
13.
Велико Търново 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, SOS Младежки дом "Охрид", град Велико Търново
14.
Велико Търново 0 деца | 6 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 1, Велико Търново
15.
Павликени 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, Павликени
16.
Златарица 0 деца
Център за настаняване от семеен тип, град Златарица
17.
Стражица 0 деца | 52 нужди
Център за настаняване от семеен тип, Стражица