Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Велико Търново 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 1, Велико Търново
2.
Велико Търново 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 2, Велико Търново
3.
Велико Търново 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 3, град Велико Търново
4.
село Балван 0 деца
Кризисен център за деца жертви на трафик, село Балван
5.
Павликени 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, Павликени
6.
Стражица 0 деца
Център за настаняване от семеен тип, Стражица
7.
Велико Търново 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания "Ильо Войвода", Велико Търново
8.
Велико Търново 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, SOS Младежки дом "Охрид", град Велико Търново
9.
Велико Търново 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания "Надежда", град Велико Търново
10.
село Русаля 0 деца
Училище по изкуства и занаяти "Димитър Екимов", село Русаля
11.
Велико Търново 0 деца
Дневен център за деца и младежи с увреждания "Дъга", Велико Търново
12.
Златарица 0 деца
Център за настаняване от семеен тип, град Златарица
13.
Велико Търново 0 деца | 40 нужди
Домът на Мариана Пенчева, град Велико Търново
14.
Велико Търново 0 деца | 15 нужди
Деца в неравностойно положение
15.
Велико Търново 0 деца
Център за настаняване от семеен тип 1 и 2 ул. Цветарска