Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Велико Търново 0 деца | 39 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 1, Велико Търново
2.
Велико Търново 0 деца | 64 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 2, Велико Търново
3.
Велико Търново 1 деца | 15 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 3, град Велико Търново
4.
село Балван 0 деца | 0 нужди
Кризисен център за деца жертви на трафик, село Балван
5.
Павликени 5 деца | 42 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, Павликени
6.
Стражица 1 деца | 54 нужди
Център за настаняване от семеен тип, Стражица
7.
Велико Търново 3 деца | 1 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания "Ильо Войвода", Велико Търново
8.
Велико Търново 3 деца | 1 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, SOS Младежки дом "Охрид", град Велико Търново
9.
Велико Търново 2 деца | 0 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания "Надежда", град Велико Търново
10.
село Русаля 6 деца | 36 нужди
Училище по изкуства и занаяти "Димитър Екимов", село Русаля
11.
Велико Търново 2 деца | 0 нужди
Семейства в неравностойно положение към ЦОП SOS "Димитър Найденов", град Велико Търново
12.
Велико Търново 3 деца | 28 нужди
Дневен център за деца и младежи с увреждания "Дъга", Велико Търново
13.
Велико Търново 29 деца | 235 нужди
Деца от семейства в неравностойно положение, град Велико Търново
14.
Велико Търново 0 деца | 0 нужди
Домът на Маша и Мечокът, Велико Търново
15.
Златарица 1 деца | 50 нужди
Център за настаняване от семеен тип, град Златарица
16.
Горна Оряховица 2 деца | 20 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, Горна Оряховица
17.
Велико Търново 6 деца | 532 нужди
Домът на Мариана Пенчева, град Велико Търново