Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Велико Търново 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 1, Велико Търново
2.
Велико Търново 0 деца | 116 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 2, Велико Търново
3.
Велико Търново 0 деца | 32 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 3, град Велико Търново
4.
село Балван 0 деца | 102 нужди
Кризисен център за деца жертви на трафик, село Балван
5.
Павликени 0 деца | 10 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, Павликени
6.
Стражица 0 деца | 37 нужди
Център за настаняване от семеен тип, Стражица
7.
Велико Търново 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания "Ильо Войвода", Велико Търново
8.
Велико Търново 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, SOS Младежки дом "Охрид", град Велико Търново
9.
село Русаля 0 деца | 844 нужди
Училище по изкуства и занаяти "Димитър Екимов", село Русаля
10.
Велико Търново 0 деца | 1 нужди
Дневен център за деца и младежи с увреждания "Дъга", Велико Търново
11.
Златарица 0 деца
Център за настаняване от семеен тип, град Златарица
12.
Велико Търново 0 деца | 195 нужди
Домът на Мариана Пенчева, град Велико Търново
13.
Велико Търново 0 деца | 67 нужди
Деца в неравностойно положение
14.
Велико Търново 0 деца
Център за настаняване от семеен тип 1 и 2 ул. Цветарска
15.
Велико Търново 0 деца
Център за обществена подкрепа към SOS