Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Велико Търново 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 1, Велико Търново
2.
Велико Търново 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 2, Велико Търново
3.
Велико Търново 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 3, град Велико Търново
4.
Павликени 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, Павликени
5.
Стражица 0 деца
Център за настаняване от семеен тип, Стражица
6.
Велико Търново 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания "Ильо Войвода", Велико Търново
7.
Велико Търново 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, SOS Младежки дом "Охрид", град Велико Търново
8.
Велико Търново 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания "Надежда", град Велико Търново
9.
Златарица 0 деца
Център за настаняване от семеен тип, град Златарица
10.
Велико Търново 0 деца
Домът на Мариана Пенчева, град Велико Търново