Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Варна 0 деца | 1 нужди
Дневен център за деца и младежи с увреждания "Св. Йоан Златоуст'' - град Варна
2.
Варна 0 деца | 1 нужди
Център за настаняване от семеен тип Могилино - град Варна
3.
Варна 0 деца | 17 нужди
Център за настаняване от семеен тип Владиславово, къща А - град Варна
4.
Варна 0 деца | 1 нужди
Център за настаняване от семеен тип Владиславово, къща Б - град Варна
5.
Варна 0 деца | 34 нужди
Център за настаняване от семеен тип с. Тополи, къща А - град Варна
6.
Варна 0 деца | 85 нужди
Център за настаняване от семеен тип с. Тополи, къща С - Варна
7.
Варна 0 деца | 35 нужди
Дом за медико-социални грижи за деца "Виница" - град Варна
8.
Варна 0 деца | 20 нужди
Център за настаняване от семеен тип "Изгрев Запад" - град Варна
9.
Варна 0 деца | 35 нужди
Център за настаняване от семеен тип "Изгрев Изток" - град Варна
10.
Варна 0 деца | 45 нужди
Център за настаняване от семеен тип с. Тополи, къща Б - град Варна
11.
Варна 0 деца | 1 нужди
ЦНСТ '' Вяра Надежда и Любов'' село Кичево
12.
офис на еконт град Провадия -община Варна ул.''Генерал Манзей '' номер 1 - 9200 0 деца | 496 нужди
Център за специална образователна подкрепа- интернат '' Св.Св. Кирил и Методий '' село Кривня
13.
Провадия офис на Еконт ул.Генерал Манзей номер 1 Румяна Ангелова тел.0896337654 0 деца | 55 нужди
Преходно жилище село Бързица