Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Варна 0 деца
Център за настаняване от семеен тип Могилино, Варна
2.
Варна 0 деца
Център за настаняване от семеен тип Владиславово къща А, Варна
3.
Варна 0 деца
Център за настаняване от семеен тип Владиславово къща Б, Варна
4.
Варна 0 деца
Център за настаняване от семеен тип с.Тополи къща А, Варна
5.
Варна 0 деца
Център за настаняване от семеен тип с.Тополи къща Б, Варна
6.
Варна 0 деца
Център за настаняване от семеен тип с.Тополи къща С, Варна
7.
Варна 0 деца
Дом за медико-социални грижи за деца Виница, Варна
8.
Варна 0 деца
Център за настаняване от семеен Изгрев Запад, Варна
9.
Варна 0 деца
Център за настаняване от семеен Изгрев Изток, Варна
10.
офис на еконт улица Генерал Манзей №1, 9200 Център, Провадия община Варна 0 деца
Център за специална образователна подкрепа -интернат ,, Св. Св.Кирил и Методий"