Институция Деца Нужди Доброволци Крайна дата
ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА /ИНТЕРНАТ/ „Св.св Кирил и Методий”
село Кривня
0 344 0 09.12.2018
10. ЦНСТ, гр. Варна, ул. Невен 4 – Изгрев -Запад Варна
гр. Варна
0 36 0 09.12.2018
ЦНСТ, гр. Варна, ул. Невен 4 – Изгрев -Изток Варна
гр. Варна
0 72 0 09.12.2018
ЦНСТ, гр. Варна, бул. Константин и Фружин 42 А
гр. Варна
0 99 1 09.12.2018
ЦНСТ, гр. Варна, бул. Константин и Фружин 42 Б
гр. Варна
0 84 2 09.12.2018
ЦНСТ, с. Тополи, ул. Георги Градев 18 А
гр. Варна
0 18 0 09.12.2018
ЦНСТ, с. Тополи, ул. Георги Градев 18 Б
гр. Варна
0 14 0 09.12.2018
ЦНСТ, с. Тополи, ул. Георги Градев 18 С
гр. Варна
0 83 0 09.12.2018
ЦНСТ МОГИЛИНО
гр. Варна
0 2 0 09.12.2018
ДЕТСКИ КОМПЛЕКС ВЯРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВ
С. Кичево
0 0 0 09.12.2018
ДЦДМУ "СВЕТИ ЙОАН ЗЛАТОУСТ"
гр. Варна
0 63 0 09.12.2018
Дом за медико - социални грижи за деца – Варна, а.к.а. "Дом Майка и дете- Виница"
Варна 9022
0 0 0 09.12.2018