Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Варна 0 деца
Дневен център за деца и младежи с увреждания "Св. Йоан Златоуст'' - град Варна
2.
Варна 0 деца | 1 нужди
Център за настаняване от семеен тип Могилино - град Варна
3.
Варна 0 деца | 4 нужди
Център за настаняване от семеен тип Владиславово, къща А - град Варна
4.
Варна 0 деца
Център за настаняване от семеен тип Владиславово, къща Б - град Варна
5.
Варна 0 деца | 22 нужди
Център за настаняване от семеен тип с. Тополи, къща А - град Варна
6.
Варна 0 деца | 66 нужди
Център за настаняване от семеен тип с. Тополи, къща С - Варна
7.
Варна 0 деца | 37 нужди
Дом за медико-социални грижи за деца "Виница" - град Варна
8.
Варна 0 деца | 53 нужди
Център за настаняване от семеен тип "Изгрев Запад" - град Варна
9.
Варна 0 деца | 71 нужди
Център за настаняване от семеен тип "Изгрев Изток" - град Варна
10.
Офис на Еконт, улица "Генерал Манзей" №1, 9200 Център, Провадия, община Варна 0 деца | 244 нужди
Център за специална образователна подкрепа - интернат ,,Св. Св. Кирил и Методий" - село Кривня
11.
Варна 0 деца | 41 нужди
Център за настаняване от семеен тип с. Тополи, къща Б - град Варна
12.
Варна 0 деца | 16 нужди
Център за настаняване от семеен тип ''Вяра, Надежда, Любов'' - село Кичево