Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Варна 0 деца | 0 нужди
Дневен център за деца и младежи с увреждания "Св.Йоан Златоуст''
2.
Варна 0 деца | 2 нужди
Център за настаняване от семеен тип Могилино, Варна
3.
варна 0 деца | 74 нужди
Център за настаняване от семеен тип Владиславово къща А, Варна
4.
Варна 0 деца | 86 нужди
Център за настаняване от семеен тип Владиславово къща Б, Варна
5.
Варна 0 деца | 9 нужди
Център за настаняване от семеен тип с.Тополи къща А, Варна
6.
варна 0 деца | 16 нужди
Център за настаняване от семеен тип с.Тополи къща Б, Варна
7.
варна 0 деца | 7 нужди
Център за настаняване от семеен тип с.Тополи къща С, Варна
8.
варна 0 деца | 5 нужди
Дом за медико-социални грижи за деца Виница, Варна
9.
варна 0 деца | 1 нужди
Център за настаняване от семеен тип "Вяра Надежда и Любов ", Варна
10.
варна 0 деца | 247 нужди
Център за настаняване от семеен Изгрев Запад, Варна
11.
Варна 0 деца | 169 нужди
Център за настаняване от семеен Изгрев Изток, Варна
12.
варна 0 деца | 730 нужди
Център за специална образователна подкрепа -интернат ,,Св.св.Кирил и Методий '' Варна (децата от Кривня и Провадия)