Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
гр. Шумен 0 деца
Деца от Съюз на глухите в България - Шумен
2.
Шумен 0 деца | 1 нужди
Дневен център за деца и пълнолетни лица с увреждания "Слънчев Лъч"
3.
село Васил Друмев 0 деца | 907 нужди
Дневен център за деца с увреждания - седмична грижа "Калинка" - с. Васил Друмев
4.
Велики Преслав 0 деца | 1 нужди
Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства
5.
Шумен 0 деца | 7 нужди
Комплекс за социални услуги "Детелина" - Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи №1 - гр. Шумен
6.
град Шумен 0 деца | 18 нужди
Комплекс за социални услуги "Детелина" - Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи №2 - гр. Шумен
7.
град Шумен 0 деца | 64 нужди
Комплекс за социални услуги "Детелина" - Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи №3 - гр. Шумен
8.
град Шумен 0 деца | 2 нужди
Комплекс за социални услуги Детелина Кризисен Център - Шумен
9.
Велики Преслав 0 деца
Комплекс за социални услуги Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания - Велики Преслав
10.
Шумен 0 деца
Национална асоциация за приемна грижа
11.
Нови Пазар 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания - Нови Пазар
12.
Каспичан 0 деца | 142 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания – Каспичан
13.
град Шумен 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания Слънчево детство 2 - Шумен
14.
Нови Пазар 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - №1 Нови Пазар
15.
Нови Пазар 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - №2 Нови Пазар
16.
град Шумен 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания Слънчево детство 1 - Шумен
17.
Велики Преслав 0 деца | 14 нужди
Център за обществена подкрепа - гр. Велики Преслав
18.
град Шумен 0 деца | 8 нужди
Център за специална образователна подкрепа -ШУМЕН