Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Шумен 0 деца | 17 нужди
Комплекс за социални услуги "Детелина" - Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи №1 - гр. Шумен
2.
град Шумен 0 деца | 10 нужди
Комплекс за социални услуги "Детелина" - Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи №2 - гр. Шумен
3.
град Шумен 0 деца | 28 нужди
Комплекс за социални услуги "Детелина" - Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи №3 - гр. Шумен
4.
град Шумен 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания Слънчево детство 2 - Шумен
5.
град Шумен 0 деца | 2 нужди
Комплекс за социални услуги Детелина Кризисен Център - Шумен
6.
Велики Преслав 0 деца | 3 нужди
Комплекс за социални услуги Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания - Велики Преслав
7.
Нови Пазар 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - №1 Нови Пазар
8.
Нови Пазар 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - №2 Нови Пазар
9.
Нови Пазар 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания - Нови Пазар
10.
село Васил Друмев 0 деца | 1 нужди
Дневен център за деца с увреждания - седмична грижа "Калинка" - с. Васил Друмев
11.
град Шумен 0 деца | 18 нужди
Център за специална образователна подкрепа -ШУМЕН
12.
Каспичан 0 деца | 235 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания – Каспичан
13.
град Шумен 0 деца | 2 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания Слънчево детство 1 - Шумен
14.
Велики Преслав 0 деца | 1 нужди
Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства
15.
Велики Преслав 0 деца
Център за обществена подкрепа - гр. Велики Преслав
16.
Шумен 0 деца | 3 нужди
Дневен център за деца и пълнолетни лица с увреждания "Слънчев Лъч"