Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Шумен 0 деца | 12 нужди
Комплекс за социални услуги "Детелина" - Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи №1 - гр. Шумен
2.
град Шумен 0 деца | 8 нужди
Комплекс за социални услуги "Детелина" - Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи №2 - гр. Шумен
3.
град Шумен 0 деца | 14 нужди
Комплекс за социални услуги "Детелина" - Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи №3 - гр. Шумен
4.
град Шумен 0 деца | 32 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания Слънчево детство 2 - Шумен
5.
град Шумен 0 деца | 8 нужди
Комплекс за социални услуги Детелина Кризисен Център - Шумен
6.
Велики Преслав 0 деца | 21 нужди
Дом за деца лишени от родителски грижи - Велики Преслав
7.
Нови Пазар 0 деца | 58 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания - №1 Нови Пазар
8.
Нови Пазар 0 деца | 136 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания - №2 Нови Пазар
9.
Нови Пазар 0 деца | 57 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - Нови Пазар
10.
село Васил Друмев 0 деца | 34 нужди
Дневен център за деца с увреждания - седмична грижа "Калинка" - с. Васил Друмев
11.
град Шумен 0 деца | 104 нужди
Център за специална образователна подкрепа -ШУМЕН
12.
Каспичан 0 деца | 182 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания – Каспичан
13.
град Шумен 0 деца | 30 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания Слънчево детство 1 - Шумен