Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Шумен 0 деца
Комплекс за социални услуги "Детелина" - Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи №1 - гр. Шумен
2.
град Шумен 0 деца
Комплекс за социални услуги "Детелина" - Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи №2 - гр. Шумен
3.
град Шумен 0 деца
Комплекс за социални услуги "Детелина" - Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи №3 - гр. Шумен
4.
град Шумен 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания Слънчево детство 2 - Шумен
5.
Велики Преслав 0 деца
Дом за деца лишени от родителски грижи - Велики Преслав
6.
Нови Пазар 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания - №1 Нови Пазар
7.
Нови Пазар 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания - №2 Нови Пазар
8.
Нови Пазар 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - Нови Пазар
9.
село Васил Друмев 0 деца
Дневен център за деца с увреждания - седмична грижа "Калинка" - с. Васил Друмев
10.
град Шумен 0 деца
Център за специална образователна подкрепа -ШУМЕН
11.
Каспичан 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания – Каспичан
12.
град Шумен 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания Слънчево детство 1 - Шумен