Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
село Широка лъка 0 деца
Дом за деца лишени от родителска грижа с.Широка лъка
2.
Смолян 0 деца | 2 нужди
Център за настаняване от семеен тип 1 в кв. Каптажа гр.Смолян
3.
село Павелско 0 деца | 16 нужди
Център за настаняване от семеен тип с. Павелско
4.
Смолян 0 деца | 10 нужди
Център за настаняване от семеен тип - 2 в кв. Устово гр.Смолян
5.
Доспат 0 деца
Дневен център за деца с увреждания гр.Доспат
6.
Доспат 0 деца | 9 нужди
Център за обществена подкрепа гр.Доспат
7.
Златоград 0 деца | 14 нужди
Дневен център за деца и младежи с увреждания "Зора" - гр.Златоград
8.
Девин 0 деца | 8 нужди
Център за обществена подкрепа гр.Девин
9.
Девин 0 деца
Общностен център Девин
10.
Златоград 0 деца | 23 нужди
Център за обществена подкрепа гр. Златоград .
11.
Рудозем 0 деца | 25 нужди
Център за обществена подкрепа гр.Рудозем
12.
Рудозем 0 деца | 77 нужди
Дневен център за деца и младежи с увреждания гр.Рудозем
13.
Неделино 0 деца | 7 нужди
Център за обществена подкрепа гр.Неделино
14.
Мадан 0 деца | 35 нужди
Център за социална рехабилитация и интеграция " Детелина" гр. Мадан
15.
Смолян 0 деца
ЛАКОМСТВА ЗА ДЕЦАТА Погледнете в графата Основни нужди!!!