Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
село Широка лъка 0 деца | 0 нужди
Дом за деца лишени от родителска грижа с.Широка лъка ИЗПЪЛНЕН! <3
2.
Смолян 0 деца | 0 нужди
Център за настаняване от семеен тип 1 в кв. Каптажа гр.Смолян ИЗПЪЛНЕН! <3
3.
село Павелско 0 деца | 0 нужди
Център за настаняване от семеен тип с. Павелско ИЗПЪЛНЕН! <3
4.
Смолян 0 деца | 0 нужди
Център за настаняване от семеен тип - 2 в кв. Устово гр.Смолян ИЗПЪЛНЕН! <3
5.
Доспат 0 деца | 0 нужди
Дневен център за деца с увреждания гр.Доспат ИЗПЪЛНЕН! <3
6.
Доспат 0 деца | 0 нужди
Център за обществена подкрепа гр.Доспат ИЗПЪЛНЕН! <3
7.
Златоград 0 деца | 6 нужди
Дневен център за деца и младежи с увреждания "Зора" - гр.Златоград
8.
Девин 0 деца | 0 нужди
Център за обществена подкрепа гр.Девин ИЗПЪЛНЕН! <3
9.
Девин 0 деца | 0 нужди
Общностен център Девин ИЗПЪЛНЕН! <3
10.
Златоград 0 деца | 0 нужди
Център за обществена подкрепа гр. Златоград ИЗПЪЛНЕН! <3
11.
Рудозем 0 деца | 3 нужди
Център за обществена подкрепа гр.Рудозем
12.
Рудозем 0 деца | 15 нужди
Дневен център за деца и младежи с увреждания гр.Рудозем
13.
Неделино 0 деца | 14 нужди
Център за обществена подкрепа гр.Неделино
14.
Мадан 0 деца | 13 нужди
Център за социална рехабилитация и интеграция " Детелина" гр. Мадан
15.
Смолян 0 деца | 0 нужди
ЛАКОМСТВА ЗА ДЕЦАТА Погледнете в графата Основни нужди!!! ИЗПЪЛНЕН!!! <3