Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
гр.Бургас 0 деца | 40 нужди
Център за Настаняване от Семеен Тип - РОНКАЛИ - гр.Бургас
2.
гр.Бургас 0 деца
Център за Настаняване от Семеен Тип - Славейков - гр.Бургас
3.
гр.Бургас 0 деца
Център за Настаняване от Семеен Тип - Възраждане - гр.Бургас
4.
гр.Бургас 0 деца
Център за Настаняване от Семеен Тип - Меден Рудник - гр.Бургас
5.
гр.Бургас 0 деца
Център за Настаняване от Семеен Тип за деца и младежи с увреждания 4-Ветрен - гр.Бургас
6.
гр.Бургас 0 деца
Център за Настаняване от Семеен Тип за деца и младежи с увреждания 5 -Ветрен - гр.Бургас
7.
гр.Бургас 0 деца
Център за Настаняване от Семеен Тип за деца и младежи с увреждания - Лазур - гр.Бургас
8.
гр.Бургас 0 деца | 1 нужди
Център за Настаняване от Семеен Тип за деца и младежи без увреждания - Кооператор 1 - гр.Бургас
9.
гр.Бургас 0 деца | 1 нужди
Център за Настаняване от Семеен Тип за деца и младежи с увреждания - Кооператор 2 - гр.Бургас
10.
гр.Бургас 0 деца
Център за Обществена Подкрепа - гр.Бургас
11.
гр.Бургас 0 деца
Център за Социална Рехабилитация и Интеграция - гр.Бургас
12.
гр.Бургас 0 деца
Център за работа с деца на улицата - гр.Бургас
13.
гр.Карнобат 0 деца
Център за Настаняване от Семеен Тип - гр.Карнобат
14.
гр.Карнобат 0 деца
Център за Социална Рехабилитация и Интеграция "Света Анна" - гр.Карнобат
15.
гр.Карнобат 0 деца
Център за Обществена Подкрепа - гр.Карнобат
16.
гр.Несебър 0 деца | 359 нужди
Център за Обществена Подкрепа - гр.Несебър
17.
с.Бата 0 деца | 8 нужди
Център за Настаняване от Семеен Тип - с.Бата
18.
с.Бата 0 деца | 6 нужди
Преходно и Защитено жилище - с.Бата
19.
гр.Поморие 0 деца | 11 нужди
Център за Обществена Подкрепа - гр.Поморие
20.
гр.Поморие 0 деца | 2 нужди
Център за Настаняване от Семеен Тип за деца и младежи с увреждания - гр.Поморие
21.
с.Атия 0 деца | 546 нужди
Център за Настаняване от Семеен Тип за деца и младежи с увреждания - с.Атия
22.
гр.Черноморец 0 деца | 20 нужди
Център за Социална Рехабилитация и Интеграция - гр.Черноморец
23.
гр.Средец 0 деца | 621 нужди
Център за Настаняване от Семеен Тип 1 - гр.Средец
24.
гр.Средец 0 деца | 539 нужди
Център за Настаняване от Семеен Тип 2 - гр.Средец
25.
гр.Средец 0 деца | 749 нужди
Център за Настаняване от Семеен Тип 3 - гр.Средец
26.
гр.Средец 0 деца
Кризисен център - гр.Средец
27.
гр.Средец 0 деца | 1 нужди
Дневен център за деца с увреждания - гр.Средец
28.
гр.Средец 0 деца
Център за Обществена Подкрепа - гр.Средец
29.
с.Факия 0 деца | 1 нужди
Дом за възрастни хора с умствена изостаналост "Св.Св. Константин и Елена" - с.Факия
30.
с.Русокастро 0 деца | 1 нужди
Дом за възрастни хора с умствена изостаналост - с.Русокастро
31.
гр.Бургас 0 деца | 1 нужди
ЦСРИ гр.Бургас
32.
гр.Айтос 0 деца
Защитено жилище за хора с умствена изостаналост гр.Айтос
33.
Созопол 0 деца | 1 нужди
Център за обществена подкрепа, Созопол
34.
с.Орлинци общ.Средец 0 деца | 7 нужди
Целодневна детска градина
35.
Поморие 0 деца | 15 нужди
Център за социална рехабилитация и интеграция Поморие
36.
гр. Айтос 0 деца
Дневен център за деца с увреждания
37.
гр. Бургас 0 деца
Дневен център за деца с увреждания "Св. Николай Чудотворец"