Институция Деца Нужди Доброволци Крайна дата
ЦНСТ-Ронкали
гр.Бургас
0 0 0 09.12.2018
ЦНСТ-Славейков
гр.Бургас
0 0 0 09.12.2018
ЦНСТ - Дебелт
гр.Бургас
0 0 0 09.12.2018
ЦНСТ-Меден Рудник
гр.Бургас
0 8 0 09.12.2018
ЦНСТДМУ4&5-Ветрен
гр.Бургас
0 0 0 09.12.2018
ЦНСТ-Лазур
гр.Бургас
0 0 0 09.12.2018
ЦНСТ-Кооператор-1
гр.Бургас
0 1 0 09.12.2018
ЦНСТДМУ- Кооператор-2
гр.Бургас
0 23 0 09.12.2018
Дневен Център - гр.Бургас
гр.Бургас
0 0 0 09.12.2018
ЦОП - гр.Бургас
гр.Бургас
0 0 0 09.12.2018
ЦСРИ - гр.Бургас
гр.Бургас
0 0 0 09.12.2018
Център за работа с деца на улицата
гр.Бургас
0 0 0 09.12.2018
Дом за медико-социални грижи за деца "Вяра, Надежда и Любов" - гр.Бургас
гр.Бургас
0 0 0 09.12.2018
ЦНСТ - гр.Карнобат
гр.Карнобат
0 0 0 09.12.2018
ЦСРИ Света Анна - гр.Карнобат
гр.Карнобат
0 0 0 09.12.2018
ЦОП - гр.Карнобат
гр.Карнобат
0 0 0 09.12.2018
ЦОП - гр.Несебър
гр.Несебър
0 0 0 09.12.2018
ЦНСТ - с.Бата
с.Бата
0 0 0 09.12.2018
Защитено жилище - с. Бата
с.Бата
0 20 0 09.12.2018
ЦОП - гр.Поморие
гр.Поморие
0 0 0 09.12.2018
ЦНСТДМУ- с.Атия
с.Атия
0 47 0 09.12.2018
ЦСРИ - гр.Черноморец
гр.Черноморец
0 0 0 09.12.2018
ЦНСТ -гр.Поморие
гр.Поморие
0 0 0 09.12.2018
ЦНСТ1 - гр.Средец
гр.Средец
0 1 0 09.12.2018
ЦНСТ2- гр.Средец
гр.Средец
0 0 0 09.12.2018
ЦНСТ3- гр.Средец
гр.Средец
0 15 0 09.12.2018
Кризисен център - гр.Средец
гр.Средец
0 0 0 09.12.2018
Дневен център - гр.Средец
гр.Средец
0 0 0 09.12.2018
ЦОП- гр.Средец
гр.Средец
0 1 0 09.12.2018
Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост "Св.Св. Константин и Елена"
с. Факия
0 859 0 09.12.2018
Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Русокастро
с. Русокастро
0 639 0 09.12.2018
Дневен Център - гр.Айтос
гр. Айтос
0 0 0 09.12.2018