Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
гр.Айтос 0 деца
Дневен Център за деца с увреждания - гр.Айтос
2.
гр.Бургас 0 деца
Център за Настаняване от Семеен Тип - РОНКАЛИ - гр.Бургас
3.
гр.Бургас 0 деца
Център за Настаняване от Семеен Тип - Славейков - гр.Бургас
4.
гр.Бургас 0 деца
Център за Настаняване от Семеен Тип - Възраждане - гр.Бургас
5.
гр.Бургас 0 деца
Център за Настаняване от Семеен Тип за деца и младежи с увреждания 4-Ветрен - гр.Бургас
6.
гр.Бургас 0 деца
Център за Настаняване от Семеен Тип за деца и младежи с увреждания 5 -Ветрен - гр.Бургас
7.
гр.Бургас 0 деца
Център за Настаняване от Семеен Тип за деца и младежи с увреждания - Лазур - гр.Бургас
8.
гр.Бургас 0 деца
Център за Настаняване от Семеен Тип за деца и младежи без увреждания - Кооператор1 - гр.Бургас
9.
гр.Бургас 0 деца
Център за Настаняване от Семеен Тип за деца и младежи с увреждания - Кооператор2 - гр.Бургас
10.
гр.Бургас 0 деца
Дневен център за деца с увреждания - гр.Бургас
11.
гр.Бургас 0 деца
Център за Обществена Подкрепа - гр.Бургас
12.
гр.Бургас 0 деца
Център за Социална Рехабилитация и Интеграция - гр.Бургас
13.
гр.Бургас 0 деца
Център за работа с деца на улицата - гр.Бургас
14.
гр.Карнобат 0 деца
Център за Настаняване от Семеен Тип - гр.Карнобат
15.
гр.Карнобат 0 деца
Център за Социална Рехабилитация и Интеграция "Света Анна" - гр.Карнобат
16.
гр.Карнобат 0 деца
Център за Обществена Подкрепа - гр.Карнобат
17.
гр.Несебър 0 деца
Център за Обществена Подкрепа - гр.Несебър
18.
с.Бата 0 деца
Център за Настаняване от Семеен Тип - с.Бата
19.
с.Бата 0 деца
Преходно и Защитено жилище - с.Бата
20.
гр.Поморие 0 деца
Център за Обществена Подкрепа - гр.Поморие
21.
гр.Поморие 0 деца
Център за Настаняване от Семеен Тип за деца и младежи с увреждания - гр.Поморие
22.
с.Атия 0 деца
Център за Настаняване от Семеен Тип за деца и младежи с увреждания - с.Атия
23.
гр.Черноморец 0 деца
Център за Социална Рехабилитация и Интеграция - гр.Черноморец
24.
гр.Средец 0 деца
Център за Настаняване от Семеен Тип 1 - гр.Средец
25.
гр.Средец 0 деца
Център за Настаняване от Семеен Тип 2 - гр.Средец
26.
гр.Средец 0 деца
Център за Настаняване от Семеен Тип 3 - гр.Средец
27.
гр.Средец 0 деца
Кризисен център - гр.Средец
28.
гр.Средец 0 деца
Дневен център за деца с увреждания - гр.Средец
29.
гр.Средец 0 деца
Център за Обществена Подкрепа - гр.Средец
30.
с.Факия 0 деца
Дом за възрастни хора с умствена изостаналост "Св.Св. Константин и Елена" - с.Факия
31.
с.Русокастро 0 деца
Дом за възрастни хора с умствена изостаналост - с.Русокастро
32.
гр.Айтос 0 деца
Защитено жилище за хора с умствена изостаналост гр.Айтос
33.
Поморие 0 деца
Център за деца и младежи с увреждания, Поморие
34.
Созопол 0 деца
Център за обществена подкрепа, Созопол
35.
Бургас 0 деца
Кризисен център за деца