Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Русе 0 деца
Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Надежда" и "Любов", гр. Русе
2.
Русе 0 деца
Център за обществена подкрепа, гр. Русе
3.
Русе 0 деца
Център за работа с деца на улицата към КСУДС, гр. Русе
4.
Русе 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Вяра", гр. Русе
5.
Русе 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, гр. Русе
6.
Русе 0 деца
Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания "Слънчо", гр. Русе
7.
Русе 0 деца
Дневен център за деца и младежи с увреждания - седмична грижа "Ранна интервенция"
8.
Русе 0 деца
Център за обществена подкрепа "Том Сойер", гр. Русе
9.
Русе 0 деца
Дневен център за деца с увреждания "Милосърдие", гр. Русе
10.
Бяла 0 деца
Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания, гр. Бяла
11.
Брестовица 0 деца
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания "Свети Иван Рилски", с. Брестовица
12.
Русе 0 деца
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания " Мечо Пух", гр. Русе
13.
Русе 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Розовата къща", гр. Русе
14.
Русе 0 деца
Дневен център за деца и младежи с увреждания "Мечо Пух", гр. Русе
15.
Бяла 0 деца
Център за настаняване от семеен тип, гр. Бяла
16.
Русе 0 деца
Дневен център за деца и младежи с увреждания "Рализ - Бализ", гр. Русе
17.
Брестовица 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с увреждания - "Света Екатерина", с. Брестовица
18.
Брестовица 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с увреждания "Свети Мина", с. Брестовица
19.
Брестовица 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с увреждания " Света Петка", с. Брестовица
20.
Русе 0 деца
Дневен център за деца и младежи с увреждания - Слънчо
21.
Сливо поле 0 деца
Дневен център за деца и младежи с увреждания "Рализ - Бализ" - Сливо поле