Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Русе 0 деца | 1 нужди
Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Надежда" и "Любов", гр. Русе
2.
Русе 0 деца | 174 нужди
Център за обществена подкрепа, гр. Русе
3.
Русе 0 деца | 26 нужди
Център за работа с деца на улицата към КСУДС, гр. Русе
4.
Русе 0 деца | 14 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Вяра", гр. Русе
5.
Русе 0 деца | 9 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, гр. Русе
6.
Русе 0 деца | 2 нужди
Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания "Слънчо", гр. Русе
7.
Русе 0 деца | 1 нужди
Дневен център за деца и младежи с увреждания - седмична грижа "Ранна интервенция"
8.
Русе 0 деца | 282 нужди
ЦНСТДБУ и ЦРДУ на ОС към БЧК, гр. Русе
9.
Русе 0 деца | 5 нужди
Център за обществена подкрепа "Том Сойер", гр. Русе
10.
Русе 0 деца | 10 нужди
Дневен център за деца с увреждания "Милосърдие", гр. Русе
11.
Бяла 0 деца | 9 нужди
Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания, гр. Бяла
12.
Брестовица 0 деца | 38 нужди
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания "Свети Иван Рилски", с. Брестовица
13.
Русе 0 деца | 8 нужди
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания " Мечо Пух", гр. Русе
14.
Русе 0 деца | 47 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Розовата къща", гр. Русе
15.
Русе 0 деца | 5 нужди
Дневен център за деца и младежи с увреждания "Мечо Пух", гр. Русе
16.
Бяла 0 деца | 1 нужди
Център за настаняване от семеен тип, гр. Бяла
17.
Русе 0 деца | 63 нужди
Дневен център за деца и младежи с увреждания "Рализ - Бализ", гр. Русе
18.
Брестовица 0 деца | 69 нужди
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с увреждания - "Света Екатерина", с. Брестовица
19.
Брестовица 0 деца | 72 нужди
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с увреждания "Свети Мина", с. Брестовица
20.
Брестовица 0 деца | 28 нужди
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с увреждания " Света Петка", с. Брестовица
21.
Русе 0 деца | 7 нужди
Дневен център за деца и младежи с увреждания - Слънчо
22.
Сливо поле 0 деца
Дневен център за деца и младежи с увреждания "Рализ - Бализ" - Сливо поле
23.
Русе 0 деца | 12 нужди
ЦНСТ за пълнолетни лица с психични разстройства "Света Петка"
24.
Русе 0 деца | 4 нужди
ОДУ Слънчо - Звено майка и бебе
25.
Русе 0 деца | 2 нужди
Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа за лица с различни форми на деменция