Институция Деца Нужди Доброволци Крайна дата
ЦНСТПЛУИ Св.Екатерина
Русе
0 14 0 09.12.2018
ДЦПЛУ " Свети Иван Рилски"
Русе
0 13 0 09.12.2018
ЦНСТПЛУИ Св.Мина
Русе
0 102 0 09.12.2018
ЦНСТПЛД Света Петка
Русе
0 25 0 09.12.2018
ЦНСТ Надежда и Любов
Русе
0 337 0 09.12.2018
Център за работа с деца на улицата към КСУДС
Русе
0 10 0 09.12.2018
ЦОП към СНЦ "Еквилибриум", гр. Русе
Русе
0 19 0 09.12.2018
ЦНСТ Розовата къща
Русе
0 136 0 09.12.2018
ЦНСТ за деца без увреждания гр. Бяла
Русе
0 14 0 09.12.2018
ЦНСТ Вяра
Русе
0 83 0 09.12.2018
ЦНСТ2
Русе
0 74 0 09.12.2018
ЦСРИ гр. Бяла
Русе
0 28 0 09.12.2018
ДЦПЛУ Русе
Русе
0 28 0 09.12.2018
ДЦДМУ Мечо Пух
Русе
0 27 0 09.12.2018
Дневен център Рализ Бализ Русе
Русе
0 53 0 09.12.2018
Дневен център Рализ Бализ - Сливо поле
Русе
0 52 0 09.12.2018
ЦНСТД и ЦРДУ към ОС на БЧК
Русе
0 32 0 09.12.2018