Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Русе 0 деца | 202 нужди
Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Надежда" и "Любов"
2.
Русе 0 деца | 95 нужди
Център за обществена подкрепа
3.
Русе 0 деца | 17 нужди
Център за работа с деца на улицата към КСУДС
4.
Русе 0 деца | 68 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Вяра"
5.
Русе 0 деца | 38 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания
6.
Русе 0 деца | 12 нужди
Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания "Слънчо"
7.
Русе 0 деца | 34 нужди
Дневен център за деца с увреждания "Слънчо"
8.
Русе 0 деца | 26 нужди
Център за настанява на деца към БЧК
9.
Русе 0 деца | 7 нужди
Център за обществена подкрепа "Том Сойер"
10.
Русе 0 деца | 66 нужди
Дневен център за деца с увреждания "Милосърдие"
11.
Бяла 0 деца | 12 нужди
Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания Бяла
12.
Брестовица 0 деца | 45 нужди
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания "Свети Иван Рилски"
13.
Русе 0 деца | 30 нужди
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания " Мечо Пух"
14.
Русе 0 деца | 150 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Розовата къща"
15.
Русе 0 деца | 30 нужди
Дневен център за деца и младежи с увреждания "Мечо Пух"
16.
Бяла 0 деца | 49 нужди
Център за настаняване от семеен тип Бяла
17.
Русе 0 деца | 69 нужди
Дневен център за деца и младежи с увреждания "Рализ - Бализ"
18.
Брестовица 0 деца | 149 нужди
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с увреждания - "Света Екатерина"
19.
Брестовица 0 деца | 181 нужди
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с увреждания "Свети Мина"
20.
Брестовица 0 деца | 57 нужди
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с увреждания " Света Петка"
21.
Русе 0 деца | 6 нужди
Дневен център за деца и младежи с увреждания - Ранна интервенция
22.
Сливо поле 0 деца | 86 нужди
Дневен център за деца и младежи с увреждания "Рализ - Бализ" - Сливо поле