Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Исперих 1 деца | 0 нужди
Преходно жилище "Лудогорие"
2.
Исперих 0 деца | 25 нужди
Център за обществена подкрепа "Лудогорие"
3.
Исперих 1 деца | 62 нужди
Дневен център за деца и младежи с увреждания "Лудогорие"
4.
Исперих 0 деца | 23 нужди
Център за работа с деца на улицата "Лудогорие"
5.
Разград 0 деца | 46 нужди
Център за обществена подкрепа към СНЦ "ЖАНЕТА"
6.
Исперих 1 деца | 437 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания
7.
Разград 1 деца | 36 нужди
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания "Подай ръка"
8.
Исперих 0 деца | 0 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1
9.
Исперих 1 деца | 1 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 2
10.
Разград 1 деца | 20 нужди
Комплекс от центрове за настаняване от семеен тип за деца без увреждания
11.
Разград 0 деца | 5 нужди
Комплекс от центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания
12.
Разград 0 деца | 3 нужди
Дневен център за деца и младежи с увреждания, Разград
13.
Разград 1 деца | 103 нужди
Център за социална интеграция и рехабилитация "Емилиян", Разград