Институция Деца Нужди Доброволци Крайна дата
Център за обществена подкрепа- гр. Разград
Разград
0 162 0 09.12.2018
Център за социална интеграция и рехабилитация "Емилиян"- гр. Разград
Разград
0 30 0 09.12.2018
Дневен център за деца/младежи с увреждания- гр. Разград
Разград
0 6 0 09.12.2018
КОМПЛЕКС ОТ ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ- гр. Разград
Разград
0 173 0 09.12.2018
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА/МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ- гр. Исперих
Исперих
0 236 0 09.12.2018
Дом за деца, лишени от родителска грижа "Лудогорие"- гр. Исперих
Исперих
0 2 0 09.12.2018
Преходно жилище "Лудогорие"- гр. Исперих
Исперих
0 2 0 09.12.2018
Център за обществена подкрепа "Лудогорие" -гр. Исперих
Исперих
0 43 0 09.12.2018
Дневен център за деца/младежи с увреждания "Лудогорие"- гр. Исперих
Исперих
0 139 0 09.12.2018
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ 1 "ЛУДОГОРИЕ"- гр. Исперих
Исперих
0 67 0 09.12.2018
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ 2 "ЛУДОГОРИЕ"- гр. Исперих
Исперих
0 62 0 09.12.2018
КОМПЛЕКС ОТ ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ
Разград
0 31 0 09.12.2018