Институция Деца Нужди Доброволци Крайна дата
ЦНСТ деца с увреждания Олга Скобелева - гр. Пловдив, ул. Ген. Тотлебен 22
гр. Пловдив
0 0 0 09.12.2018
ДДЛРГ Олга Скобелева - гр. Пловдив
гр. Пловдив
0 0 0 09.12.2018
Кризисен център КСУ Олга Скобелева - гр. Пловдив
гр. Пловдив
0 0 0 09.12.2018
Преходно жилище КСУ Олга Скобелева - гр. Пловдив
гр. Пловдив
0 0 0 09.12.2018
ЦНСТ Олга Скобелева- гр. Пловдив, ул. Етна 5
гр. Пловдив
0 0 0 09.12.2018
ЦНСТ Раковски - гр. Раковски
гр. Раковски
0 0 0 09.12.2018
ЦНСТ "Майка Тереза" - гр. Пловдив
гр. Пловдив
0 1 0 09.12.2018
ЦНСТ гр. Първомай
гр. Първомай
0 0 0 09.12.2018
ЦНСТ гр. Карлово 2
гр. Карлово
0 0 0 09.12.2018
Звено "Майка и бебе" - гр. Пловдив
гр. Пловдив
0 0 0 09.12.2018
ДДЛРГ "Гергана" - с. Нареченски бани
с. Нареченски бани
0 0 0 09.12.2018
ЦНСТ гр. Стамболийски
гр. Стамболийски
0 0 0 09.12.2018
ЦНСТ - Зелениково
с. Зелениково
0 0 0 09.12.2018
ЦНСТ - гр. Брезово
гр. Брезово
0 1 0 09.12.2018
ЦНСТ Детска къша - гр. Пловдив
гр. Пловдив
0 0 0 09.12.2018
ЦНСТДМУ ТРАКИЯ 1 - гр. Пловдив
гр. Пловдив
0 0 0 09.12.2018
ЦНСТДМУ ТРАКИЯ 2 - гр. Пловдив
гр. Пловдив
0 0 0 09.12.2018
ЦНСТДМУ БОГОМИЛ - гр. Пловдив
гр. Пловдив
0 0 0 09.12.2018
ЦНСТДМУ ЛИПНИК - гр. Пловдив
гр. Пловдив
0 0 0 09.12.2018
ЗЖХУИ ЛЪДЖЕНЕ - гр. Пловдив
гр. Пловдив
0 0 0 09.12.2018
ЦНСТД ЛЪДЖЕНЕ - гр. Пловдив
гр. Пловдив
0 0 0 09.12.2018
ЦНСТ Карлово 1
гр. Карлово
0 0 0 09.12.2018
Сдружение РАЗЛИЧНИ НО РАВНИ - гр. Пловдив
гр. Пловдив
0 0 0 09.12.2018
ЦОП - гр. Пловдив
гр. Пловдив
0 0 0 09.12.2018