Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
гр. Раковски 0 деца | 1 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца, гр. Раковски
2.
гр. Пловдив 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца - ДЕТСКА КЪЩА, гр. Пловдив
3.
с. Зелениково 0 деца | 2 нужди
Център за настаняване от семеен тип, с. Зелениково
4.
гр. Пловдив 0 деца | 17 нужди
Звено "Майка и бебе"
5.
гр. Брезово 0 деца | 2 нужди
Център за настаняване от семеен тип, гр. Брезово
6.
гр. Стамболийски 0 деца | 10 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания, гр. Стамболийски
7.
гр. Пловдив 0 деца | 4 нужди
Кризисен център КСУ "Олга Скобелева", гр. Пловдив
8.
гр. Пловдив 0 деца | 1 нужди
Преходно жилище КСУ "Олга Скобелева", гр. Пловдив
9.
гр. Пловдив 0 деца | 1 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца "Олга Скобелева", гр. Пловдив
10.
гр. Пловдив 0 деца | 43 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания "Олга Скобелева", гр. Пловдив
11.
гр. Пловдив 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания "БОГОМИЛ ", гр. Пловдив
12.
гр. Пловдив 0 деца | 53 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания ТРАКИЯ 2, гр. Пловдив
13.
гр. Пловдив 0 деца | 72 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания ТРАКИЯ 1, гр. Пловдив
14.
гр. Пловдив 0 деца | 69 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания "ЛИПНИК", гр. Пловдив
15.
гр. Пловдив 0 деца | 44 нужди
Защитено жилище за хора с умствена изостаналост (ЗЖХУИ) "ЛЪДЖЕНЕ", гр. Пловдив
16.
гр. Пловдив 0 деца | 110 нужди
Защитено жилище за хора с умствена изостаналост (ЗЖХУИ) "Лазар Маринчевски", гр. Пловдив
17.
гр. Пловдив 0 деца
Сдружение "Различни, но равни"
18.
с. Нареченски бани 0 деца
Комплекс за социални услуги, с. Нареченски бани
19.
гр. Първомай 0 деца | 16 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца - гр. Първомай
20.
гр. Карлово 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца - КАРЛОВО 2, гр. Карлово
21.
гр. Пловдив 0 деца | 2 нужди
Център за обществена подкрепа (ЦОП) за деца и родители и гр. Пловдив
22.
гр. Карлово 0 деца | 39 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца - КАРЛОВО 1, гр. Карлово
23.
гр. Пловдив 0 деца | 4 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца "Майка Тереза", гр. Пловдив