Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
гр. Раковски 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца, гр. Раковски
2.
гр. Пловдив 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца - ДЕТСКА КЪЩА, гр. Пловдив
3.
с. Зелениково 0 деца
Център за настаняване от семеен тип, с. Зелениково
4.
гр. Брезово 0 деца
Център за настаняване от семеен тип, гр. Брезово
5.
гр. Стамболийски 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания, гр. Стамболийски
6.
гр. Пловдив 0 деца
Кризисен център КСУ "Олга Скобелева", гр. Пловдив
7.
гр. Пловдив 0 деца
Преходно жилище КСУ "Олга Скобелева", гр. Пловдив
8.
гр. Пловдив 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца "Олга Скобелева", гр. Пловдив
9.
гр. Пловдив 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания "Олга Скобелева", гр. Пловдив
10.
гр. Пловдив 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания "БОГОМИЛ ", гр. Пловдив
11.
гр. Пловдив 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания ТРАКИЯ 2, гр. Пловдив
12.
гр. Пловдив 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания ТРАКИЯ 1, гр. Пловдив
13.
гр. Пловдив 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания "ЛИПНИК", гр. Пловдив
14.
гр. Пловдив 0 деца
Защитено жилище за хора с умствена изостаналост (ЗЖХУИ) "ЛЪДЖЕНЕ", гр. Пловдив
15.
гр. Пловдив 0 деца
Защитено жилище за хора с умствена изостаналост (ЗЖХУИ) "Лазар Маринчевски", гр. Пловдив
16.
гр. Пловдив 0 деца
Сдружение "Различни, но равни"
17.
с. Нареченски бани 0 деца
Комплекс за социални услуги, с. Нареченски бани
18.
гр. Първомай 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца - гр. Първомай
19.
гр. Карлово 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца - КАРЛОВО 2, гр. Карлово
20.
гр. Пловдив 0 деца
Център за обществена подкрепа (ЦОП) за деца и родители и гр. Пловдив
21.
гр. Карлово 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца - КАРЛОВО 1, гр. Карлово
22.
гр. Пловдив 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца "Майка Тереза", гр. Пловдив