Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
гр. Раковски 0 деца | 0 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца - Раковски
2.
гр. Пловдив 0 деца | 5 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца - ДЕТСКА КЪЩА
3.
с. Зелениково 0 деца | 0 нужди
Център за настаняване от семеен тип ЗЕЛЕНИКОВО
4.
гр. Пловдив 0 деца | 0 нужди
Звено "Майка и бебе"
5.
гр. Брезово 0 деца | 0 нужди
Център за настаняване от семеен тип Брезово
6.
гр. Стамболийски 0 деца | 18 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания СТАМБОЛИЙСКИ
7.
гр. Пловдив 0 деца | 0 нужди
Кризисен център КСУ Олга Скобелева
8.
гр. Пловдив 0 деца | 0 нужди
Преходно жилище КСУ Олга Скобелева
9.
гр. Пловдив 0 деца | 20 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца Олга Скобелева
10.
гр. Пловдив 0 деца | 0 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания Олга Скобелева
11.
гр. Пловдив 0 деца | 0 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания БОГОМИЛ
12.
гр. Пловдив 0 деца | 0 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания ТРАКИЯ 2
13.
гр. Пловдив 0 деца | 0 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания ТРАКИЯ 1
14.
гр. Пловдив 0 деца | 1 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания ЛИПНИК
15.
гр. Пловдив 0 деца | 5 нужди
Защитено жилище за хора с умствена изостаналост (ЗЖХУИ) ЛЪДЖЕНЕ
16.
гр. Пловдив 0 деца | 39 нужди
Защитено жилище за хора с умствена изостаналост (ЗЖХУИ) Лазар Маринчевски
17.
гр. Пловдив 0 деца | 0 нужди
Център за обществена подкрепа (ЦОП) за деца и родители и гр. Пловдив
18.
с. Нареченски бани 0 деца | 1 нужди
Комплекс за социални услуги Нареченски бани
19.
гр. Първомай 0 деца | 0 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца - ПЪРВОМАЙ
20.
гр. Карлово 0 деца | 0 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца - КАРЛОВО 2
21.
гр. Пловдив 0 деца | 14 нужди
Сдружение "Различни, но равни" - гр. Пловдив
22.
гр. Карлово 0 деца | 1 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца - КАРЛОВО 1
23.
гр. Пловдив 0 деца | 5 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца "Майка Тереза"
24.
гр. Асеновград 0 деца | 0 нужди
Център за Настаняване от Семеен тип за Деца/Младежи с увреждания - гр. Асеновград