Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
гр. Долни Дъбник 0 деца | 115 нужди
Център за специална образователна подкрепа "Леда Милева", гр. Долни Дъбник
2.
Плевен 0 деца | 276 нужди
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, гр. Плевен
3.
Плевен 0 деца | 9 нужди
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, гр. Червен бряг
4.
Плевен 0 деца | 26 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, гр. Червен бряг
5.
гр. Пордим 0 деца | 10 нужди
Комплекс за социални услуги "Св. Мина", гр. Пордим
6.
с. Садовец, общ. Долни Дъбник 0 деца | 89 нужди
Център за настаняване от семеен тип "Св. Иван Рилски", с. Садовец
7.
Плевен 0 деца | 271 нужди
Център за настаняване от семеен тип "Приятели", гр. Плевен
8.
Плевен 0 деца | 134 нужди
Център за настаняване от семеен тип, гр. Плевен, ул. Люляк 48
9.
Плевен 0 деца | 47 нужди
Център за настаняване от семеен тип, гр. Плевен, ул. Бяло море 16
10.
Плевен 0 деца | 26 нужди
Център за настаняване от семеен тип, гр. Плевен, ул. Гургулят 32
11.
Плевен 0 деца | 28 нужди
Център за настаняване от семеен тип, гр. Плевен, ул. Трите Бора 23
12.
Плевен 0 деца | 32 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, гр. Плевен, ул. Трите Бора 21
13.
Плевен 0 деца | 22 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, гр. Плевен, ул. Гургулят 55
14.
Плевен 0 деца | 746 нужди
Дом за медико-социални грижи за деца, гр. Плевен
15.
с. Подем, общ. Долна Митрополия 0 деца | 3 нужди
Възпитателно училище интернат "Христо Ботев" - с. Подем
16.
гр. Долна Митрополия 0 деца
Център за обществена подкрепа, гр. Долна Митрополия
17.
Белене 0 деца | 5 нужди
Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания "Св. Винкенти" - гр. Белене
18.
Белене 0 деца | 1 нужди
Център за обществена подкрепа "Св. Марта" - гр. Белене