Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Плевен 0 деца | 270 нужди
Център за специална образователна подкрепа "Леда Милева", гр. Долни Дъбник
2.
Плевен 0 деца | 72 нужди
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, гр. Плевен
3.
Плевен 0 деца | 11 нужди
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, гр. Червен бряг
4.
Плевен 0 деца | 14 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, гр. Червен бряг
5.
Плевен 0 деца | 1 нужди
Комплекс за социални услуги "Св. Мина", гр. Пордим
6.
Плевен 0 деца | 1 нужди
Център за настаняване от семеен тип "Св. Иван Рилски", с. Садовец
7.
Плевен 0 деца | 1 нужди
Център за настаняване от семеен тип "Приятели", гр. Плевен
8.
Плевен 0 деца | 60 нужди
Център за настаняване от семеен тип, гр. Плевен, ул. Люляк 48
9.
Плевен 0 деца | 40 нужди
Център за настаняване от семеен тип, гр. Плевен, ул. Бяло море 16
10.
Плевен 0 деца | 22 нужди
Център за настаняване от семеен тип, гр. Плевен, ул. Гургулят 32
11.
Плевен 0 деца
Център за настаняване от семеен тип, гр. Плевен, ул. Трите Бора 23
12.
Плевен 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, гр. Плевен, ул. Трите Бора 21
13.
Плевен 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, гр. Плевен, ул. Гургулят 55
14.
Плевен 0 деца | 114 нужди
Дом за медико-социални грижи за деца, гр. Плевен
15.
с. Подем, общ. Долна Митрополия 0 деца
Възпитателно училище интернат с. Подем
16.
гр. Долна Митрополия 0 деца | 27 нужди
Център за обществена подкрепа, гр. Долна Митрополия