Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Плевен 16 деца | 471 нужди
ЦСОП Леда Милева, гр. Долни Дъбник
2.
Плевен 7 деца | 56 нужди
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, гр. Плевен
3.
Плевен 6 деца | 70 нужди
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, гр. Червен бряг
4.
Плевен 8 деца | 395 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, гр. Червен бряг
5.
Плевен 22 деца | 94 нужди
Комплекс за социални услуги, гр. Пордим
6.
Плевен 1 деца | 370 нужди
Център за настаняване от семеен тип Св. Иван Рилски, с. Садовец
7.
Плевен 4 деца | 209 нужди
Център за настаняване от семеен тип Приятели, гр. Плевен
8.
Плевен 0 деца | 55 нужди
Център за настаняване от семеен тип, гр. Плевен, ул. Люляк
9.
Плевен 1 деца | 43 нужди
Център за настаняване от семеен тип, гр. Плевен, ул. Бяло море
10.
Плевен 1 деца | 54 нужди
Център за настаняване от семеен тип, гр. Плевен, ул. Гургулят 32
11.
Плевен 1 деца | 37 нужди
Център за настаняване от семеен тип, гр. Плевен, ул. Трите бора 23
12.
Плевен 2 деца | 26 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, гр. Плевен, ул. Трите бора 21
13.
Плевен 3 деца | 37 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, гр. Плевен, ул. Гургулят 55
14.
Плевен 0 деца | 165 нужди
Дом Майка и дете, гр. Плевен
15.
Плевен 0 деца | 156 нужди
Детска градина Надежда, гр. Плевен