Институция Деца Нужди Доброволци Крайна дата
ЦНСТ Приятели Плевен
Плевен
0 19 0 09.12.2018
ДМСГД Майка и дете, Плевен ТЪРЖЕСТВО 18.12. 10:00ч
Плевен
0 53 0 09.12.2018
ЦНСТ ул.Люляк, Плевен ПОСЕЩЕНИЕ 21.12.2018 г. 15.30 ч.
Плевен
0 78 0 09.12.2018
ЦНСТ ул. Бяло море, Плевен ПОСЕЩЕНИЕ 19.12. 15:00ч
Плевен
0 36 0 09.12.2018
ЦНСТ ул. Трите бора 23, Плевен ПОСЕЩЕНИЕ 17.12. 16:00ч
Плевен
0 34 0 09.12.2018
ЦНСТ ул. Гургулят 32 ПОСЕЩЕНИЕ 17.12. 17:00ч
Плевен
0 14 0 09.12.2018
ЦНСТДМУ ул.Трите бора 21, Плевен ПОСЕЩЕНИЕ 18.12. 15:00ч
Плевен
0 4 0 09.12.2018
ЦНСТДМУ ул.Гургулят 55, Плевен ПОСЕЩЕНИЕ 18.12. 16:00ч
Плевен
0 42 0 09.12.2018
Защитено жилище за възрастни хора с умствена изостаналост - Плевен ПОСЕЩЕНИЕ 15.12. 15:00ч
Плевен
0 16 0 09.12.2018
ЦНСТ Св. Иван Рилски, с. Садовец ПОСЕЩЕНИЕ 16.12. 11:00ч
Плевен
0 145 0 09.12.2018
Комплекс за социални услуги Св. Мина, Пордим
Плевен
0 0 0 09.12.2018
Защитено жилище, Червен бряг ПОСЕЩЕНИЕ 16.12. 13:00 ч
Плевен
0 37 0 09.12.2018
ЦНСТ, Червен бряг ПОСЕЩЕНИЕ 16.12. 14:00ч
Плевен
0 73 0 09.12.2018
ЦСОП Леда Милева, Долни Дъбник, ТЪРЖЕСТВО на 21.12. 8:30ч
Плевен
0 0 0 21.12.2018