Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Плевен 0 деца
Център за специална образователна подкрепа "Леда Милева", гр. Долни Дъбник
2.
Плевен 0 деца
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, гр. Плевен
3.
Плевен 0 деца
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, гр. Червен бряг
4.
Плевен 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, гр. Червен бряг
5.
Плевен 0 деца
Комплекс за социални услуги, гр. Пордим
6.
Плевен 0 деца
Център за настаняване от семеен тип "Св. Иван Рилски", с. Садовец
7.
Плевен 0 деца
Център за настаняване от семеен тип "Приятели", гр. Плевен
8.
Плевен 0 деца
Център за настаняване от семеен тип, гр. Плевен
9.
Плевен 0 деца
Център за настаняване от семеен тип, гр. Плевен
10.
Плевен 0 деца
Център за настаняване от семеен тип, гр. Плевен
11.
Плевен 0 деца
Център за настаняване от семеен тип, гр. Плевен
12.
Плевен 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, гр. Плевен
13.
Плевен 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, гр. Плевен
14.
Плевен 0 деца
Дом Майка и дете, гр. Плевен
15.
с. Подем, общ. Долна Митрополия 0 деца
Възпитателно училище интернат с. Подем