Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Град Белово 0 деца | 6 нужди
Дневен център за деца и младежи с увреждания - град Белово
2.
Град Велинград 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - град Велинград
3.
Град Велинград 0 деца | 2 нужди
Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания - 1 и 2 - град Велинград
4.
Село Лесичово 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания 1 - село Лесичово
5.
Село Лесичово 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания 2 - село Лесичово
6.
Село Звъничево 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания - село Звъничево
7.
Град Пазарджик 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания - град Пазарджик
8.
Град Пещера 0 деца | 1 нужди
Център за настаняване на деца и младежи, град Пещера
9.
Град Ракитово 0 деца
Възпитателно училище-интернат "Ангел Узунов" - град Ракитово
10.
Град Брацигово 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи 1 - град Брацигово
11.
град Брацигово 0 деца | 41 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи 2 - град Брацигово
12.
Град Брацигово 0 деца
Преходни жилища град Брацигово
13.
Град Брацигово 0 деца
Дневен център за деца и младежи с увреждания - град Брацигово
14.
Град Брацигово 0 деца
Център за работа с деца на улицата - град Брацигово
15.
Град Брацигово 0 деца
Наблюдавано жилище - град Брацигово
16.
Село Лесичово 0 деца | 306 нужди
Фондация за социални услуги "Жулевия дом" - с. Лесичово
17.
Град Пазарджик 0 деца | 122 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - град Пазарджик
18.
Велинград 0 деца
Център за обществена подкрепа - град Велинград