Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Панагюрище 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи "Закрила" Панагюрище
2.
Град Белово 0 деца
Дневен център за деца и младежи с увреждания, град Белово
3.
Град Велинград 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания гр.Велинград
4.
Град Велинград 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания - 1, гр.Велинград
5.
Село Лесичово 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания 1 село Лесичово
6.
Село Лесичово 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания 2, село Лесичово
7.
Село Звъничево 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания, село Звъничево
8.
Град Пазарджик 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания, Пазарджик
9.
Град Пещера 0 деца
Център за настаняване на деца и младежи, град Пещера
10.
Град Ракитово 0 деца
Възпитателно училище-интернат "Ангел Узунов"
11.
Град Брацигово 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи 1 град Брацигово
12.
град Брацигово 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи 2 град Брацигово
13.
Град Брацигово 0 деца
Преходни жилища град Брацигово
14.
Град Брацигово 0 деца
Наблюдавано жилище град Брацигово
15.
Село Лесичово 0 деца
Фондация за социални услуги "Жулевия дом", с. Лесичово
16.
Град Пазарджик 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и с увреждания, Пазарджик
17.
Велинград 0 деца
Център за обществена подкрепа, Велинград