Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Панагюрище 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи "Закрила" - град Панагюрище
2.
Град Белово 0 деца | 6 нужди
Дневен център за деца и младежи с увреждания - град Белово
3.
Град Велинград 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - град Велинград
4.
Град Велинград 0 деца | 2 нужди
Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания - 1 и 2 - град Велинград
5.
Село Лесичово 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания 1 - село Лесичово
6.
Село Лесичово 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания 2 - село Лесичово
7.
Село Звъничево 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания - село Звъничево
8.
Град Пазарджик 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания - град Пазарджик
9.
Град Пещера 0 деца | 1 нужди
Център за настаняване на деца и младежи, град Пещера
10.
Град Ракитово 0 деца
Възпитателно училище-интернат "Ангел Узунов" - град Ракитово
11.
Град Брацигово 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи 1 - град Брацигово
12.
град Брацигово 0 деца | 41 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи 2 - град Брацигово
13.
Град Брацигово 0 деца
Преходни жилища град Брацигово
14.
Град Брацигово 0 деца
Дневен център за деца и младежи с увреждания - град Брацигово
15.
Град Брацигово 0 деца
Център за работа с деца на улицата - град Брацигово
16.
Град Брацигово 0 деца
Наблюдавано жилище - град Брацигово
17.
Село Лесичово 0 деца | 306 нужди
Фондация за социални услуги "Жулевия дом" - с. Лесичово
18.
Град Пазарджик 0 деца | 122 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - град Пазарджик
19.
Велинград 0 деца
Център за обществена подкрепа - град Велинград