Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Град Белово 0 деца
Дневен център за деца и младежи с увреждания - град Белово
2.
Град Велинград 0 деца | 23 нужди
Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания - 1 и 2 - град Велинград
3.
Село Лесичово 0 деца | 1 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания 1 - село Лесичово
4.
Село Лесичово 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания 2 - село Лесичово
5.
Село Звъничево 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания - село Звъничево
6.
Град Пазарджик 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания - град Пазарджик
7.
Град Пещера 0 деца
Център за настаняване на деца и младежи, град Пещера
8.
Град Брацигово 0 деца | 70 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи - град Брацигово
9.
Село Лесичово 0 деца
Фондация за социални услуги "Жулевия дом" - с. Лесичово
10.
Велинград 0 деца | 1 нужди
Център за обществена подкрепа - град Велинград
11.
Пазарджик 0 деца | 1 нужди
Център за настаняване от семеен тип
12.
Ракитово 0 деца | 195 нужди
Възпитателно училище-интернат "Ангел Узунов" Ракитово
13.
Велинград 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - град Велинград
14.
Панагюрище 0 деца
Център за работа с деца на улицата "Надежда" гр. Панагюрище
15.
Пазарджик 0 деца | 928 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - град Пазарджик