Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Панагюрище 1 деца | 2 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи "Закрила" Панагюрище
2.
Град Белово 0 деца | 20 нужди
Дневен център за деца и младежи с увреждания, град Белово
3.
Град Велинград 1 деца | 12 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания гр.Велинград
4.
Град Велинград 1 деца | 17 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания - 1, гр.Велинград
5.
Град Велинград 0 деца | 48 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания - 2, гр.Велинград
6.
Село Лесичово 1 деца | 0 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания 1 село Лесичово
7.
Село Лесичово 1 деца | 0 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания 2, село Лесичово
8.
Село Звъничево 0 деца | 0 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания, село Звъничево
9.
Град Пазарджик 0 деца | 1 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания, Пазарджик
10.
Град Пещера 0 деца | 108 нужди
Център за настаняване на деца и младежи, град Пещера
11.
Град Ракитово 0 деца | 176 нужди
Възпитателно училище-интернат "Ангел Узунов"
12.
Град Брацигово 1 деца | 82 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи 1 град Брацигово
13.
град Брацигово 1 деца | 0 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи 2 град Брацигово
14.
Град Брацигово 1 деца | 0 нужди
Преходни жилища град Брацигово
15.
Град Брацигово 0 деца | 8 нужди
Дневен център за деца и младежи с увреждания, град Брацигово
16.
Град Брацигово 0 деца | 0 нужди
Център за работа с деца на улицата, град Брацигово
17.
Град Брацигово 1 деца | 0 нужди
Наблюдавано жилище град Брацигово
18.
Село Лесичово 1 деца | 37 нужди
Фондация за социални услуги "Жулевия дом", с. Лесичово
19.
Град Пазарджик 0 деца | 598 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и с увреждания, Пазарджик