Институция Деца Нужди Доброволци Крайна дата
ЦНСТДМБУ с. Звъничево
Село Звъничево
0 0 0 09.12.2018
ЦНСТД "Закрила" гр. Панагюрище
град Панагюрище
0 0 0 09.12.2018
ДЦДУ град Белово
град Белово
0 0 0 09.12.2018
ЦНСТДМ без увреждания- 1, гр.Велинград
град Велинград
0 5 0 09.12.2018
ЦНСТДМ без увреждания- 2, гр.Велинград
град Велинград
0 34 0 09.12.2018
ЦНСТДМ с увреждания гр.Велинград
град Велинград
0 20 0 09.12.2018
Център за обществена подкрепа град Велинград
град Велинград
0 145 0 09.12.2018
ЦНСТДМ 1 град Брацигово
град Брацигово
0 94 0 09.12.2018
ЦНСТДМ 2 град Брацигово
град Брацигово
0 0 0 09.12.2018
Преходни жилища град Брацигово
град Брацигово
0 0 0 09.12.2018
ДЦДУ град Брацигово
град Брацигово
0 0 0 09.12.2018
Център за работа с деца на улицата град Брацигово
град Брацигово
0 0 0 09.12.2018
Наблюдавано жилище град Брацигово
град Брацигово
0 0 0 09.12.2018
ФСУ Жулевия дом
село Лесичово
0 0 0 09.12.2018
ЦНСТДМБУ 1 Лесичово
село Лесичово
0 12 0 09.12.2018
ЦНСТДМБУ 2 Лесичово
село Лесичово
0 0 0 09.12.2018
ЦНСТДМ с увреждания Пазарджик
град Пазарджик
0 16 0 09.12.2018
ЦНСТДМ без увреждания Пазарджик
град Пазарджик
0 45 0 09.12.2018
ЦНСТДМ гр. Пещера
град Пещера
0 67 0 09.12.2018
Възпитателно училище-интернат "Ангел Узунов" град Ракитово
град Ракитово
0 17 0 09.12.2018