Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
гр. Монтана 0 деца | 20 нужди
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - гр. Монтана
2.
гр. Монтана 0 деца | 23 нужди
Дневен център за деца с увреждания - гр. Монтана
3.
гр. Монтана 0 деца | 0 нужди
Дневен център за деца с увреждания "Св. Мина"
4.
Лом 0 деца | 22 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания "Нов дом- нов шанс"- гр. Лом
5.
гр. Монтана 0 деца | 219 нужди
Звено "Майка и бебе" - гр. Монтана
6.
гр. Монтана 0 деца | 6512 нужди
Център за настаняване от семеен тип с потребност от постоянна медицинска грижа "Св. Мина" - гр. Монтана
7.
гр. Лом 0 деца | 179 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания "За по-щастливо детство"- гр. Лом
8.
гр. Лом 0 деца | 68 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Мечта" гр. Лом
9.
гр. Берковица 0 деца | 14 нужди
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост - гр. Берковица
10.
гр. Берковица 0 деца | 12 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания, гр. Берковица
11.
село Гавраил Геново 0 деца | 74 нужди
Център за настаняване от семее тип за деца и младежи без убреждания с. Гаврил Геново
12.
гр. Монтана 0 деца | 43 нужди
Комплекс за социални услуги, Монатана
13.
гр. Монтана 0 деца | 464 нужди
Център за настаняване от семеен тип "Имам дом" - гр. Монтана