Институция Деца Нужди Доброволци Крайна дата
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждане с. Гаврил Геново
с. Гаврил Геново, общ. Монтана
0 17 0 09.12.2018
Дневен център за деца с увреждания "Св. Мина" - гр. Монтана
гр. Монтана
0 0 0 09.12.2018
Звено "Майка и бебе" - гр. Монтана
гр. Монтана
0 10 0 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип "Св. Мина" - гр. Монтана
гр. Монтана
0 19 0 09.12.2018
Дневен център за деца с увреждания - гр. Монтана
гр. Монтана
0 1 0 09.12.2018
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - гр. Монтана
гр. Монтана
0 18 0 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип "Имам дом" - гр. Монтана
гр. Монтана
0 15 0 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания “Мечта“- гр. Лом
Лом
0 27 0 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания „За по-щастливо детство“- гр. Лом
Лом
0 17 0 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания „Нов дом- нов шанс - гр. Лом
Лом
0 35 0 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост- гр. Берковица
Берковица
0 28 0 09.12.2018
Комплекс за социални услуги
гр. Монтана
0 0 0 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания- гр. Берковица
Берковица
0 0 0 09.12.2018
Общи Нужди Монтана
Монтана
0 48 0 09.12.2018
Общи Нужди Лом
Монтана
0 75 0 09.12.2018