Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
гр. Монтана 0 деца | 27 нужди
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - гр. Монтана
2.
гр. Монтана 0 деца
Дневен център за деца с увреждания - гр. Монтана
3.
гр. Монтана 0 деца | 69 нужди
Дневен център за деца с увреждания "Св. Мина"
4.
Лом 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания "Нов дом- нов шанс"- гр. Лом
5.
гр. Монтана 0 деца | 6 нужди
Звено "Майка и бебе" - гр. Монтана
6.
гр. Монтана 0 деца | 2248 нужди
Център за настаняване от семеен тип с потребност от постоянна медицинска грижа "Св. Мина" - гр. Монтана
7.
гр. Лом 0 деца | 60 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания "За по-щастливо детство"- гр. Лом
8.
гр. Лом 0 деца | 90 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Мечта" гр. Лом
9.
гр. Берковица 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания, гр. Берковица
10.
село Гаврил Геново 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без убреждания с. Гаврил Геново
11.
гр. Монтана 0 деца
Комплекс за социални услуги, гр. Монатана
12.
гр. Монтана 0 деца
Център за настаняване от семеен тип "Имам дом" - гр. Монтана
13.
гр. Берковица 0 деца | 12 нужди
Център за обществена подкрепа гр. Берковица