Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Кюстендил 0 деца | 652 нужди
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост, гр. Кюстендил
2.
Кюстендил 0 деца | 18 нужди
Център за социална рехабилитация и интеграция "Синева" - гр. Кюстендил
3.
Кюстендил 0 деца | 13 нужди
Център за социална рехабилитация и интеграция за деца гр. Кюстендил
4.
Кюстендил 0 деца | 6 нужди
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УМСТВЕНИ И ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ “ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ” гр. Кюстендил
5.
Кюстендил 0 деца
Преходно жилище с. Преколница – гр. Кюстендил
6.
Кюстендил 0 деца | 4 нужди
Дом за пълнолетни лица с физически увреждания "Ильо Войвода"- гр. Кюстендил
7.
Дупница 0 деца | 71 нужди
Центъра за настаняване от семеен тип „Надежда"; град Дупница
8.
Дупница 0 деца | 40 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания; град Дупница
9.
Дупница 0 деца | 158 нужди
Преходно жилище за деца от 15 до 18 години; град Дупница
10.
Бобов дол 0 деца | 4 нужди
Център за настаняване от семеен тип 2
11.
Бобовдол 0 деца | 13 нужди
Център за настаняване от семеен тип 1
12.
Дупница 0 деца | 198 нужди
Дневен център за деца с увреждания