Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Кюстендил 0 деца | 118 нужди
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост, гр. Кюстендил
2.
Кюстендил 0 деца
Център за настаняване от семеен тип "Сияние" - гр. Кюстендил
3.
Кюстендил 0 деца
Център за социална рехабилитация и интеграция за деца гр. Кюстендил
4.
Кюстендил 0 деца
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УМСТВЕНИ И ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ “ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ” гр. Кюстендил
5.
Кюстендил 0 деца
Преходно жилище с. Преколница – гр. Кюстендил
6.
Кюстендил 0 деца
Дом за пълнолетни лица с физически увреждания "Ильо Войвода"- гр. Кюстендил
7.
Дупница 0 деца
Центъра за настаняване от семеен тип „Надежда"; град Дупница
8.
Дупница 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания; град Дупница
9.
Дупница 0 деца
Преходно жилище за деца от 15 до 18 години; град Дупница
10.
Бобов дол 0 деца
Център за настаняване от семеен тип 1
11.
Бобов дол 0 деца | 9 нужди
Център за настаняване от семеен тип 2