Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Кюстендил 0 деца
Дом за пълнолетни лица с физически увреждания "Ильо Войвода"- гр. Кюстендил
2.
Кюстендил 0 деца
Център за социална рехабилитация и интеграция "Синева" - гр. Кюстендил
3.
Кюстендил 0 деца
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УМСТВЕНИ И ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ “ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ” гр. Кюстендил
4.
Дупница 0 деца | 152 нужди
Дневен център за деца с увреждания
5.
Дупница 0 деца | 33 нужди
Преходно жилище за деца от 15 до 18 години; град Дупница
6.
Кюстендил 0 деца
Преходно жилище с. Преколница – гр. Кюстендил
7.
Кюстендил 0 деца
Център за настаняване от семеен тип "Сияние" - гр. Кюстендил
8.
Бобовдол 0 деца | 14 нужди
Център за настаняване от семеен тип
9.
Дупница 0 деца | 201 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания; град Дупница
10.
село Вратца, общ. Кюстендил, пк 2575 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост "Еделвайс"
11.
село Вратца, общ. Кюстендил, пк 2575 0 деца | 99 нужди
Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост "Здравец"
12.
село Вратца, общ. Кюстендил, пк 2575 0 деца | 7 нужди
Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост "Кокиче"
13.
Кюстендил 0 деца | 716 нужди
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост, гр. Кюстендил
14.
Кюстендил 0 деца
Център за социална рехабилитация и интеграция за деца гр. Кюстендил
15.
Дупница 0 деца | 3 нужди
Центъра за настаняване от семеен тип „Надежда"; град Дупница