Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Дупница 0 деца | 79 нужди
Дневен център за деца с увреждания
2.
Дупница 0 деца | 3 нужди
Центъра за настаняване от семеен тип „Надежда
3.
Дупница 0 деца | 0 нужди
Дом за деца лишени от родителски грижи
4.
Кюстендил 0 деца | 461 нужди
ЦНСТПЛУИ - гр. Кюстендил
5.
Кюстендил 0 деца | 74 нужди
ЦНСТ "Сияние" - гр. Кюстендил
6.
Кюстендил 0 деца | 18 нужди
Център за социална рехабилитация и интеграция "Синева" - гр. Кюстендил
7.
Кюстендил 0 деца | 66 нужди
Център за социална рехабилитация и интеграция за деца гр. Кюстендил
8.
Кюстендил 0 деца | 153 нужди
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УМСТВЕНИ И ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ “ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ” гр. Кюстендил
9.
Кюстендил 0 деца | 0 нужди
Преходно жилище с. Преколница – гр. Кюстендил
10.
Кюстендил 0 деца | 0 нужди
Дом за пълнолетни лица с физически увреждания "Ильо Войвода"- гр. Кюстендил