Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
гр.Ямбол 0 деца | 16 нужди
Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания 1, гр.Ямбол
2.
Ямбол 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания "Слънце", гр. Ямбол
3.
Ямбол 0 деца | 24 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Ямболска комуна" №72, гр. Ямбол
4.
Ямбол 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания, гр. Елхово
5.
Ямбол 0 деца | 1 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, гр. Елхово
6.
Ямбол 0 деца | 20 нужди
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, гр.Ямбол
7.
Ямбол 0 деца | 27 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждане "Зорница" №20 гр.Ямбол
8.
с.Веселиново 0 деца | 10 нужди
''Св. Франциск''-Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, с.Веселиново