Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
гр.Ямбол 0 деца | 19 нужди
''Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания - гр.Ямбол'' ЦНСТМУ 1
2.
Ямбол 0 деца | 9 нужди
ЦНСТДМБУ „Слънце“
3.
Ямбол 0 деца | 37 нужди
ЦНСТДМУ - Ямболска комуна №72
4.
Ямбол 1 деца | 0 нужди
ЦНСТДБУ - ЕЛХОВО
5.
Ямбол 1 деца | 0 нужди
ЦНСТДМУ - Елхово
6.
Ямбол 1 деца | 48 нужди
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, гр.Ямбол
7.
Ямбол 0 деца | 46 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждане "Зорница" №20 гр.Ямбол