Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
гр. Харманли, ПК 6450, ул. "Съборна" № 2Б, лице за контакти - Ангелина Христова - 0888900342 5 деца | 677 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания -гр. Харманли
2.
гр. Харманли, ПК 6450, извън града, лице за доставка - Георги Кирилов - 0885309065 107 деца | 271 нужди
ЦСОП (Център за специална образователна подкрепа) " П.Р.Славейков" -гр. Харманли
3.
гр. Ивайловград, ПК 6570, ул."Шести септември" № 1, г-жа Иванова - 0898213216 0 деца | 32 нужди
ДЦДУ(Дневен център за деца с увреждания) - гр.Ивайловград
4.
гр. Димитровград, ПК 6400,кв. Черноконево, ул. "Хеброс" № 6А, за контакти - Галина Минчева - 0888217891 0 деца | 27 нужди
ЦНСТДМУ(Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания) "Дъга" - гр. Димитровград
5.
гр. Хасково, ПК 6300, ул. " Иглика" № 14, лице за контакт - Г.Димитрова - 0898458584 16 деца | 288 нужди
ЦСОП (Център за специална образователна подкрепа) "Д-р Петър Берон" - гр. Хасково
6.
гр. Хасково, ПК 6300, бул. " Съединение" № 16, г-жа А.Бъчварова - 038/620291 0 деца | 6 нужди
ЦНСТДМУ(Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания) - гр. Хасково
7.
гр. Хасково, ПК 6300, ул. " Единство" № 21, за контакти - Невена Желязкова - 038/587171 4 деца | 40 нужди
ЦНСТДМУ - 1(Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания) - гр. Хасково
8.
гр. Хасково, ПК 6300, ул. " Съгласие" № 5, за контакти - Невена Желязкова - 038/587171 0 деца | 105 нужди
ЦНСТДМУ - 2(Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания) - гр. Хасково
9.
гр. Димитровград, ПК 6400, бул. "Димитър Благоев" № 9, вх. Б, ап.6, лице за контакти - Борисов - 0391/73343 0 деца | 9 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - гр. Димитровград
10.
с. Стамболово, ПК 6362, общ. Стамболово, лице за контакти - Василка Маркова - 0879635709 8 деца | 22 нужди
ЦОП "Доверие" - Стамболово
11.
гр. Хасково, ПК 6300, ул. " Железни врата" № 6 - Мирослава Мачева - управител - 0877424742 0 деца | 622 нужди
Общностен център за подкрепа на деца и родители - гр. Хасково
12.
гр.Свиленград, ПК 6500, ул. "Максим Горки" №2А, за контакти - Зоя Панайотова - 0882034974 39 деца | 2 нужди
ЦСОП (Център за специална образователна подкрепа) " Стефан Василев" - гр. Свиленград
13.
гр.Свиленград, ПК 6500, ул. "Европейска" №3, за контакти - Дарина Кондова - 0879606158 0 деца | 215 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - гр. Свиленград
14.
гр.Свиленград, ПК 6500, ул. "Ген. Скобелев" №22, за контакти - Благовеста Димитрова - 0892450889 4 деца | 101 нужди
ДЦДТМУ(Дневен център за деца с тежки множествени увреждания) "Надежда" - гр. Свиленград