Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
гр. Харманли, ПК 6450, ул. "Съборна" № 2Б, лице за контакти - Ангелина Христова - 0888900342 0 деца | 2468 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания -гр. Харманли
2.
гр. Харманли, ПК 6450, извън града, лице за доставка - Георги Кирилов - 0885309065 0 деца | 7 нужди
ЦСОП (Център за специална образователна подкрепа) " П.Р.Славейков" -гр. Харманли
3.
гр. Ивайловград, ПК 6570, ул."Шести септември" № 1, г-жа Иванова - 0898213216 0 деца
ДЦДУ(Дневен център за деца с увреждания) - гр.Ивайловград
4.
гр. Димитровград, ПК 6400,кв. Черноконево, ул. "Хеброс" № 6А, за контакти - Галина Минчева - 0888217891 0 деца
ЦНСТДМУ(Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания) "Дъга" - гр. Димитровград
5.
гр. Хасково, ПК 6300, ул. " Иглика" № 14, лице за контакт - Г.Димитрова - 0898458584 0 деца | 216 нужди
ЦСОП (Център за специална образователна подкрепа) "Д-р Петър Берон" - гр. Хасково
6.
гр. Хасково, ПК 6300, бул. " Съединение" № 16, г-жа А.Бъчварова - 038/620291 0 деца
ЦНСТДМУ(Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания) - гр. Хасково
7.
гр. Хасково, ПК 6300, ул. " Единство" № 21, за контакти - Милен Мандов - 038/587171 0 деца
ЦНСТДМУ-1 (Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания) - гр. Хасково
8.
гр. Хасково, ПК 6300, ул. " Съгласие" № 5, за контакти - Петя Чилингирян - 038/587878 0 деца
ЦНСТДМУ - 2(Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания) - гр. Хасково
9.
с. Стамболово, ПК 6362, общ. Стамболово, лице за контакти - Хафизе Арабаджи - 0887573357 0 деца
ЦОП "Доверие" - Стамболово
10.
гр. Хасково, ПК 6300, ул. " Железни врата" № 6 - Мирослава Мачева - управител - 0889958550 0 деца
Общностен център за подкрепа на деца и родители - гр. Хасково
11.
гр.Свиленград, ПК 6500, ул. "Максим Горки" №2А, за контакти - Зоя Панайотова - 0882034974 0 деца
ЦСОП (Център за специална образователна подкрепа) " Стефан Василев" - гр. Свиленград
12.
гр.Свиленград, ПК 6500, ул. "Европейска" №3, за контакти - Милена Айвазова - 0895690951 0 деца | 49 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - гр. Свиленград
13.
гр.Свиленград, ПК 6500, ул. "Ген. Скобелев" №22, за контакти - Дарина Кондова - 0879606158 0 деца
ДЦДТМУ(Дневен център за деца с тежки множествени увреждания) "Надежда" - гр. Свиленград
14.
гр. Хасково, ПК 6300, ул. „Славянска“ № 52, гр. Хасково, лице за контакт: Кремена Георгиева - 0899179283 0 деца
Дневни центрове за деца и лица с увреждания "Марина" Хасково
15.
гр. Харманли,6450, ул. "Христо Смирненски" № 23, лице за контакти - Мима Кръстева - 0884237923 0 деца
ДЦДМУ "НАДЕЖДА"-Дневен център за деца и младежи с увреждания - гр. Харманли
16.
гр. Хасково, ПК 6300, ул. " Цар Страшимир" № 39, за контакти - Невена Желязкова - 0886421151 0 деца | 41 нужди
Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства - гр. Хасково
17.
гр. Хасково, ПК 6300, ул. " Градинска" № 26, за контакти - Атанас Петров - 0882108571 0 деца | 20 нужди
Преходно жилище за деца от15г. до 18г. - гр. Хасково
18.
гр. Хасково, ПК 6300, ул. „Цар Освободител“ № 2, ет 2, лице за контакт: Пламена Делчева - 0884167424 0 деца | 2 нужди
Областен екип по приемна грижа(ОЕПГ) " Приеми ме 2015"
19.
гр. Хасково, ПК 6300, ул. " Цар Освободител" № 2, за контакти - Катя Милушева - 0879140372 0 деца
ЦОП - Център за обществена подкрепа - Хасково