Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
гр. Харманли 0 деца | 2174 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - гр. Харманли
2.
гр. Харманли 0 деца | 207 нужди
ЦСОП (Център за специална образователна подкрепа) " П.Р.Славейков" - гр. Харманли
3.
гр. Ивайловград 0 деца | 22 нужди
ДЦДУ (Дневен център за деца с увреждания) - гр. Ивайловград
4.
гр. Димитровград 0 деца
ЦНСТДМУ (Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания) "Дъга" - гр. Димитровград
5.
гр. Хасково 0 деца | 76 нужди
ЦСОП (Център за специална образователна подкрепа) "Д-р Петър Берон" - гр. Хасково
6.
гр. Хасково 0 деца
ЦНСТДМУ(Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания) - гр. Хасково
7.
гр. Хасково 0 деца
Комплекс за социални услуги "Вижън" - ЦНСТДМУ-1 (Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания) - гр. Хасково
8.
гр. Хасково 0 деца
Комплекс за социални услуги "Вижън" - ЦНСТДМУ - 2 (Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания) - гр. Хасково
9.
с. Стамболово 0 деца
ЦОП "Доверие" - Стамболово
10.
гр. Хасково 0 деца | 133 нужди
Общностен център за подкрепа на деца и родители - гр. Хасково
11.
гр.Свиленград, ПК 6500, ул. "Максим Горки" №2А, за контакти - Зоя Панайотова - 0882034974 0 деца | 2 нужди
ЦСОП (Център за специална образователна подкрепа) " Стефан Василев" - гр. Свиленград
12.
гр.Свиленград, ПК 6500, ул. "Европейска" №3, за контакти - Милена Айвазова - 0895690951 0 деца | 4 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - гр. Свиленград
13.
гр.Свиленград, ПК 6500, ул. "Ген. Скобелев" №22, за контакти - Дарина Кондова - 0879606158 0 деца | 37 нужди
ДЦДТМУ(Дневен център за деца с тежки множествени увреждания) "Надежда" - гр. Свиленград
14.
гр. Хасково 0 деца | 1 нужди
Комплекс за социални услуги "Вижън" - Дневен център за деца и младежи с увреждания "Марина" /ДЦДМУ/ и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания /ДЦПЛУ/
15.
гр. Харманли 0 деца
ДЦДМУ "Надежда" - Дневен център за деца и младежи с увреждания - гр. Харманли
16.
гр. Хасково 0 деца
Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства - гр. Хасково
17.
гр. Хасково 0 деца
Преходно жилище за деца от 15 г. до 18 г. - гр. Хасково
18.
гр. Хасково, ПК 6300, ул. „Цар Освободител“ № 2, ет 2, лице за контакт: Валентина Арнаудова - 0882520012 0 деца | 2 нужди
Областен екип по приемна грижа(ОЕПГ) " Приеми ме 2015"
19.
гр.Димитровград, 6400 кв. Димитър Благоев , ул. „Свети Климент Охридски“ 1, етаж 1 лице за контакт: Светла Стоева - 0882429972 0 деца | 2 нужди
Областен екип по приемна грижа(ОЕПГ) " Приеми ме 2015"