Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Търговище 0 деца | 20 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания - гр. Търговище
2.
Търговище 0 деца | 229 нужди
Комплекс за здравно-социални услуги - гр. Търговище
3.
с. Лиляк, община Търговище 0 деца | 39 нужди
Защитено жилище - с. Лиляк, община Търговище
4.
Попово, област Търговище 0 деца | 22 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - гр. Попово
5.
Попово, област Търговище 0 деца | 40 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания и Център за обществена подкрепа - гр. Попово
6.
Търговище 0 деца | 28 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания - гр. Търговище
7.
Търговище 0 деца | 41 нужди
Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания - гр. Търговище