Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
с. Лиляк, община Търговище 0 деца | 8 нужди
Защитено жилище - с. Лиляк, община Търговище
2.
Търговище 0 деца | 38 нужди
Комплекс за здравно-социални услуги - гр. Търговище
3.
Търговище 0 деца | 3 нужди
Комплекс за психично-здравни грижи в общността
4.
Търговище 0 деца | 20 нужди
Комплекс за социални услуги "Дъга" и Дневен център за деца с увреждания и техните семейства
5.
Търговище 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания - гр. Търговище
6.
Попово, област Търговище 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания и Център за обществена подкрепа - гр. Попово
7.
Попово, област Търговище 0 деца | 7 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - гр. Попово
8.
Търговище 0 деца | 25 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания - гр. Търговище
9.
Търговище 0 деца | 5 нужди
Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания - гр. Търговище