Институция Деца Нужди Доброволци Крайна дата
Защитено жилище - с. Лиляк
с. Лиляк
0 0 0 09.12.2018
Комплекс за здравно-социални услуги - гр. Търговище
гр. Търговище
0 42 0 09.12.2018
ЦНСТДБУ и ЦОП - гр. Попово
гр. Попово
0 36 0 09.12.2018
ЦНСТДБУ - гр. Търговище
гр. Търговище
0 0 0 09.12.2018
ЦНСТДМУ - гр. Попово
гр. Попово
0 29 0 09.12.2018
ЦНСТМУ - гр. Търговище
гр. Търговище
0 21 0 09.12.2018
ЦНСТДУ - гр. Търговище
гр. Търговище
0 35 0 09.12.2018