Институция Деца Нужди Доброволци Крайна дата
Защитено жилище Оптима с.Овощник.
гр.Казанлък
0 717 0 09.12.2018
ДДЛРГ- Мария Терезия- Ст. Загора
гр.Стара Загора
0 0 0 09.12.2018
ЦНСТДБУ-Стара Загора
гр.Стара Загора
0 0 0 09.12.2018
ЦНСТДБУ-Стара Загора
гр.Стара Загора
0 0 0 09.12.2018
Дневен център за деца и възарастни с увреждания гр.Стара Загора
гр.Стара Загора
0 0 1 09.12.2018
ЦНСТиЗЖ гр.Казанлък
гр.Казанлък
0 74 0 09.12.2018
ЦНСТДМУ-Чирпан
гр.Чирпан
0 0 4 09.12.2018
СНЦ"Бъдеще за децата''
гр.Казанлък
0 246 0 09.12.2018
Комплекс за социални услуги за деца и семейства
гр.Стара Загора
0 16 2 09.12.2018