Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Стара Загора 0 деца
Дневен център за деца и възрастни с увреждания-гр.Стара Загора
2.
Стара Загора 0 деца
Комплекс за социални услуги за деца и семейства/Звено " Майка и бебе" към КСУДС и Център за обществена подкрепа към КСУДС/ и Областен център по приемна грижа в градовете в област Стара Загора
3.
Стара Загора 0 деца
Дом за деца лишени от родителска грижа "Мария Терезия", гр. Стара Загора
4.
Стара Загора 0 деца
Дом за пълнолетни лица с психични разстройства, село Лясково
5.
гр.Чирпан 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца / младежи с увреждания - гр. Чирпан
6.
гр.Казанлък 0 деца
Център за настаняване от семеен тип и Защитено жилище, гр. Казанлък
7.
с.Овощник 0 деца
СНЦ-Оптима Защитено жилище за младeжи с увреждания, с.Дунавци община Казанлък
8.
Стара Загора 0 деца
ЦНСТДБУ-Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания -гр.Стара Загора