Институция Деца Нужди Доброволци Крайна дата
Дневен център за деца и възрастни с увреждания-гр.Стара Загора
Стара Загора
68 0 0 07.12.2019
ДПЛПР село Лясково
Село Лясково
60 0 2 07.12.2019
Мария Терезия-гр.Стара Загора
Стара Загора
18 2007 2 07.12.2019
СНЦ-Оптима-с.Овощник
Казанлък
8 1206 2 07.12.2019
Сдружение Бъдеще за децата-гр.Казанлък
Казанлък
7 171 2 07.12.2019
ЦНСТ и ЗЖ-гр.Казанлък
Казанлък
43 38 2 07.12.2019
ЦНСТДБУ-гр.Стара Загора
Стара Загора
31 31 2 07.12.2019
ЦНСТДМУ- гр.Чирпан
Чирпан
13 50 2 07.12.2019
Комплекс за социални услуги за деца и семейства/Звено " Майка и бебе" към КСУДС и Център за обществена подкрепа към КСУДС/ и Областен център по приемна грижа в градовете в област Стара Загора
Стара Загора
69 201 2 07.12.2019