Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Стара Загора 0 деца | 0 нужди
Дневен център за деца и възрастни с увреждания-гр.Стара Загора
2.
Село Лясково 0 деца | 0 нужди
ДПЛПР-Дом За Възрастни с Психични Разстройства- село Лясково
3.
Стара Загора 0 деца | 2000 нужди
Мария Терезия-гр.Стара Загора
4.
Казанлък 0 деца | 407 нужди
СНЦ-Оптима Защитено жилище за младeжи с увреждания, с.Овощник
5.
Казанлък 0 деца | 96 нужди
Сдружение Бъдеще за децата-гр.Казанлък
6.
Казанлък 0 деца | 46 нужди
ЦНСТ и ЗЖ - Център за настаняване от семеен тип и Защитено жилище -гр.Казанлък
7.
Стара Загора 0 деца | 19 нужди
ЦНСТДБУ-Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания -гр.Стара Загора
8.
Чирпан 0 деца | 44 нужди
ЦНСТДМУ- „Център за настаняване от семеен тип” за деца / младежи с увреждания - гр.Чирпан.
9.
Стара Загора 0 деца | 215 нужди
Комплекс за социални услуги за деца и семейства/Звено " Майка и бебе" към КСУДС и Център за обществена подкрепа към КСУДС/ и Областен център по приемна грижа в градовете в област Стара Загора