Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Стара Загора 0 деца
Дневен Център за деца и младежи с увреждания гр.Стара Загора
2.
с.Дунавци 0 деца
Защитетно жилище ,,Оптима'' с.Дунавци
3.
с.Лясково 0 деца | 1 нужди
Дом за пълнолетни лица с психични разстройства
4.
Гр.Чирпан 0 деца | 16 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания гр.Чирпан
5.
гр.Казанлък 0 деца
Център за настаняване от семеен тип и Защитено жилище, гр. Казанлък
6.
гр.Казанлък 0 деца | 60 нужди
Сдружение ,,Бъдеще за децата'' гр.Казанлък
7.
Стара Загора 0 деца | 2 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания гр.Стара Загора