Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
София 0 деца
Деца от Съюз на глухите в България - София
2.
София 0 деца
Дневен център "Малки Искър"
3.
София 0 деца
Кризисен център
4.
София 0 деца | 21 нужди
Център "Емира"
5.
София 0 деца
Център за настаняване от семеен тип - Малката къща
6.
София 0 деца
Център за настаняване от семеен тип - Ф-я Надежда за малките
7.
София 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания "Екзарх Йосиф"
8.
София 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания "Патриарх Евтимий"
9.
София 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания "Св.Стилян"
10.
София 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания "Слънце"