Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
София 0 деца | 0 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания "Слънце"
2.
София 0 деца | 0 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания "Св.Стилян"
3.
София 0 деца | 0 нужди
Дневен център за деца с увреждания "Ханна""
4.
София 0 деца | 0 нужди
Център за настаняване от семеен тип "Детска къща Конкордия" - гр. Божурище
5.
София 0 деца | 0 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания "Екзарх Йосиф"
6.
София 0 деца | 0 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания "Патриарх Евтимий"
7.
София 0 деца | 0 нужди
Център за настаняване от семеен тип"Алеко Константинов"
8.
София 0 деца | 0 нужди
Преходно жилище към Фондация "Конкордия България"
9.
София 0 деца | 0 нужди
Център за работа с деца "Посока"
10.
София 0 деца | 0 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
11.
София 0 деца | 0 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания "Любен Каравелов"
12.
София 0 деца | 0 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания "Софроний Врачански"
13.
София 0 деца | 0 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания "Хр.Ботев"
14.
София 0 деца | 0 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания "В.Левски"
15.
София 0 деца | 0 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания "Г.С.Раковски"
16.
София 0 деца | 0 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания "Г.Бенковски"
17.
София 0 деца | 0 нужди
Център за настаняване от семеен тип - Фондация "Надежда за малките"
18.
София 0 деца | 0 нужди
Център за обществена подкрепа "Св.София"
19.
София 0 деца | 0 нужди
Кризисен център