Институция Деца Нужди Доброволци Крайна дата
ОУ "Отец Паисий" - Долно Камарци
София
0 0 0 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Екзарх Йосиф"
София
0 22 0 09.12.2018
Преходно жилище на фондация "Конкордия"
София
0 0 0 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Патриарх Евтимий"
София
0 20 0 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Слънце"
София
0 0 0 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Св.Стилиян"
София
0 0 0 09.12.2018
Фондация Център отворена врата - Детски контактен център
София
0 0 0 09.12.2018
Фондация Център отворена врата - Кризисен център
София
0 9 0 09.12.2018
Фондация "Конкордия България"
София
0 0 0 09.12.2018
Център за обществена подкрепа Света София
София
0 0 0 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип "Детство"
София
0 0 0 09.12.2018
Център по приемна грижа София
София
0 0 0 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Христо Ботев" - КРАЕН СРОК 11.12
София
0 0 0 12.12.2018
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Васил Левски" - КРАЕН СРОК 11.12
София
0 0 0 12.12.2018