Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Сливен 0 деца
Защитено жилище за хора с умствена изостаналост 1, гр. Сливен
2.
Сливен 0 деца
Защитено жилище за хора с умствена изостаналост 2, гр. Сливен
3.
Сливен 0 деца
Център за настаняване от семеен тип № 1 , гр. Сливен
4.
Сливен 0 деца
Център за настаняване от семеен тип № 2, гр. Сливен
5.
Сливен 0 деца
Център за настаняване от семеен тип № 3, гр. Сливен
6.
Сливен 0 деца
Център за настаняване от семеен тип № 4, гр. Сливен
7.
гр. Котел 0 деца
Център за настаняване от семеен тип, гр. Котел
8.
гр. Твърдица 0 деца
Дом за пълнолетни лица с психични разстройства и дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост, гр. Твърдица
9.
Сливен 0 деца
Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост "Качулка", гр. Сливен
10.
Сливеен 0 деца
Дневен центр "Св. Стилиян Детепазител"
11.
Сливеен 0 деца
Фондация "Инициатива - Съпричастност"
12.
Сливеен 0 деца
Помощна група "Бамби" към ДГ "Зорница"
13.
Сливеен 0 деца
Център за специална образователна подкрепа "Д-р Власаки Шуманов"
14.
Сливеен 0 деца
Дневен център за деца и младежи с увреждания и Център за обществена подкрепа
15.
Сливен 0 деца
Център за подкрепа на приобщаващото образование
16.
Сливеен 0 деца
Общностен център - Сливен