Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Сливен 0 деца | 0 нужди
Защитено жилище за хора с умствена изостаналост 1 - индивидуални подаръци
2.
Сливен 0 деца | 0 нужди
Защитено жилище за хора с умствена изостаналост 2 - индивидуални подаръци
3.
Сливен 0 деца | 202 нужди
Защитено жилище за хора с умствена изостаналост 1 - основни нужди
4.
Сливен 0 деца | 253 нужди
Защитено жилище за хора с умствена изостаналост 2 - основни нужди
5.
Сливен 0 деца | 0 нужди
Център за настаняване от семеен тип № 1 - индивидуални подаръци
6.
Сливен 0 деца | 319 нужди
Център за настаняване от семеен тип № 1 - основни нужди
7.
Сливен 0 деца | 0 нужди
Център за настаняване от семеен тип № 2 - индивидуални подаръци
8.
Сливен 0 деца | 409 нужди
Център за настаняване от семеен тип № 2 - основни нужди
9.
Сливен 0 деца | 0 нужди
Център за настаняване от семеен тип № 3 - индивидуални подаръци
10.
Сливен 0 деца | 346 нужди
Център за настаняване от семеен тип № 3 - основни нужди
11.
Сливен 0 деца | 0 нужди
Център за настаняване от семеен тип № 4 - индивидуални подаръци
12.
Сливен 0 деца | 680 нужди
Център за настаняване от семеен тип № 4 - основни нужди
13.
Сливен 0 деца | 105 нужди
Фондация "Инициатива - Съпричастност"
14.
Сливен 0 деца | 0 нужди
Дневен център "Св. Стилиян Детепазител" - индивидуални подаръци
15.
Сливен 0 деца | 526 нужди
Дневен център "Св. Стилиян Детепазител" - основни нужди
16.
Сливен 0 деца | 6 нужди
Детска градина "Зорница", Предучилищна група "Бамби"
17.
гр. Котел 0 деца | 0 нужди
Център за настаняване от семеен тип Котел - индивидуални подаръци
18.
гр. Котел 0 деца | 741 нужди
Център за настаняване от семеен тип Котел - основни нужди
19.
гр. Нова Загора 0 деца | 0 нужди
Защитено жилище НЗ - индивидуални подаръци
20.
гр. Нова Загора 0 деца | 750 нужди
Защитено жилище НЗ - основни нужди
21.
гр. Твърдица 0 деца | 678 нужди
Дом за пълнолетни лица с психични разстройства и дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост - основни нужди
22.
гр. Твърдица 0 деца | 0 нужди
Дом за пълнолетни лица с психични разстройства и дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост - индивидуални подаръци
23.
Сливен 0 деца | 629 нужди
Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост "Качулка" - основни нужди
24.
Сливен 0 деца | 0 нужди
Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост "Качулка" - индивидуални подаръци
25.
Сливен 0 деца | 31 нужди
Център за специална образователна подкрепа "Власаки Шуманов" - основни нужди
26.
Сливен 0 деца | 0 нужди
Център за специална образователна подкрепа "Власаки Шуманов" - индивидуални подаръци
27.
Сливен 0 деца | 0 нужди
Регионален център за подкерпа на процеса на приобщаващото образование