Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Сливен 0 деца | 110 нужди
Защитено жилище за хора с умствена изостаналост 1, гр. Сливен
2.
Сливен 0 деца | 330 нужди
Защитено жилище за хора с умствена изостаналост 2, гр. Сливен
3.
Сливен 0 деца | 487 нужди
Център за настаняване от семеен тип № 1 , гр. Сливен
4.
Сливен 0 деца | 309 нужди
Център за настаняване от семеен тип № 2, гр. Сливен
5.
Сливен 0 деца | 162 нужди
Център за настаняване от семеен тип № 3, гр. Сливен
6.
Сливен 0 деца | 327 нужди
Център за настаняване от семеен тип № 4, гр. Сливен
7.
гр. Котел 0 деца | 1 нужди
Център за настаняване от семеен тип, гр. Котел
8.
Сливен 0 деца | 1643 нужди
Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост "Качулка", гр. Сливен
9.
Сливеен 0 деца | 321 нужди
Дневен центр "Св. Стилиян Детепазител"
10.
Сливеен 0 деца
Фондация "Инициатива - Съпричастност"
11.
Сливеен 0 деца
Помощна група "Бамби" към ДГ "Зорница"
12.
Сливен 0 деца | 102 нужди
Център за специална образователна подкрепа "Д-р Власаки Шуманов"
13.
Сливеен 0 деца
Дневен център за деца и младежи с увреждания и Център за обществена подкрепа
14.
Сливен 0 деца
Център за подкрепа на приобщаващото образование
15.
Сливеен 0 деца
Общностен център - Сливен
16.
Твърдица 0 деца
Дом за пълнолетни лица с психични разстройства и дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост
17.
Сливен 0 деца | 187 нужди
Център за грижа за лица с психични разстройства
18.
Сливен 0 деца | 156 нужди
Център за грижа за лица с умствена изостаналост