Институция Деца Нужди Доброволци Крайна дата
Център за образователна подкрепа
гр. Сливен
0 22 1 09.12.2018
Защитено жилище за хора с умствена изостаналост №1
гр. Сливен
0 0 1 09.12.2018
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост
гр. Сливен
0 0 0 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип на деца/младежи с увреждания 3
гр. Сливен
0 0 1 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип на деца/младежи с увреждания 2
гр. Сливен
0 0 1 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания - 1
гр. Сливен
0 0 1 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип на деца/младежи с увреждания 5
гр. Сливен
0 0 1 09.12.2018
Фондация "Инициатива - Съпричастност"
гр. Сливен
0 0 1 09.12.2018
Дневен център за деца с увреждания
гр. Сливен
0 0 1 09.12.2018
Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост
гр. Сливен
0 0 1 09.12.2018
Помощна детска група "Бамби"
гр. Сливен
0 0 1 09.12.2018
Дом за възрастни хора с психични разстройства и умствена изостаналост
гр. Сливен
0 0 1 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания - 4
гр. Сливен
0 0 1 09.12.2018
Защитено жилище за хора с умствена изостаналост №2
гр. Сливен
0 0 1 09.12.2018
Защитено жилище за хора с умствена изостаналост №2 ОСНОВНИ НУЖДИ
гр. Сливен
0 29 0 09.12.2018
Защитено жилище за хора с умствена изостаналост №1 ОСНОВНИ НУЖДИ
гр. Сливен
0 10 0 09.12.2018
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост ОСНОВНИ НУЖДИ
гр. Нова Загора
0 56 0 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания - 4 ОСНОВНИ НУЖДИ
гр. Сливен
0 101 0 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип на деца/младежи с увреждания 3 ОСНОВНИ НУЖДИ
гр. Сливен
0 1 0 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип на деца/младежи с увреждания 2 ОСНОВНИ НУЖДИ
гр. Сливен
0 763 0 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания - 1 ОСНОВНИ НУЖДИ
гр. Сливен
0 653 0 09.12.2018
Дневен център за деца с увреждания и дневен център за възрастни хора с увреждания "Св. Стилиян Детепазител" ОСНОВНИ НУЖДИ
гр. Сливен
0 39 0 09.12.2018
Дом за хора с умствена изостаналост селище " Качулка" ОСНОВНИ НУЖДИ
с. Бяла
0 3419 0 09.12.2018
Помощна детска група "Бамби" ОСНОВНИ НУЖДИ
гр. Сливен
0 0 0 09.12.2018
Социален дом за възрастни хора с умствена изостаналост и социален дом за възрастни хора с психични разстройства ОСНОВНИ НУЖДИ
гр. Твърдица
0 362 0 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип на деца/младежи с увреждания - гр. Котел - ОСНОВНИ НУЖДИ
гр. Котел
0 148 0 09.12.2018