Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Сливен 0 деца | 13 нужди
Защитено жилище за хора с умствена изостаналост 1, гр. Сливен
2.
Сливен 0 деца | 141 нужди
Защитено жилище за хора с умствена изостаналост 2, гр. Сливен
3.
Сливен 0 деца | 213 нужди
Център за настаняване от семеен тип № 1 , гр. Сливен
4.
Сливен 0 деца | 222 нужди
Център за настаняване от семеен тип № 2, гр. Сливен
5.
Сливен 0 деца | 69 нужди
Център за настаняване от семеен тип № 3, гр. Сливен
6.
Сливен 0 деца | 559 нужди
Център за настаняване от семеен тип № 4, гр. Сливен
7.
гр. Котел 0 деца
Център за настаняване от семеен тип, гр. Котел
8.
Сливен 0 деца
Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост "Качулка", гр. Сливен
9.
Сливеен 0 деца | 318 нужди
Дневен центр "Св. Стилиян Детепазител"
10.
Сливеен 0 деца | 28 нужди
Фондация "Инициатива - Съпричастност"
11.
Сливеен 0 деца | 7 нужди
Помощна група "Бамби" към ДГ "Зорница"
12.
Сливен 0 деца | 105 нужди
Център за специална образователна подкрепа "Д-р Власаки Шуманов"
13.
Сливеен 0 деца
Дневен център за деца и младежи с увреждания и Център за обществена подкрепа
14.
Сливен 0 деца
Център за подкрепа на приобщаващото образование
15.
Нова Загора 0 деца | 240 нужди
Защитено жилище за младежи с лека умствена изостаналост
16.
Сливеен 0 деца
Общностен център - Сливен
17.
Твърдица 0 деца
Дом за пълнолетни лица с психични разстройства и дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост