Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Силистра 0 деца
Дневен център за деца и младежи с увреждания, Силистра
2.
Силистра 0 деца
Дневен център за стари хора, Силистра
3.
Дулово 0 деца
Защитено жилище за лица с психични разстройства и Център за настаняване на пълнолетни лица с психични разстройства 1 и 2;
4.
Главиница 0 деца | 2 нужди
Защитено Жилище за лица с психични разстройства, гр. Главиница
5.
Силистра 0 деца
Кризисен център, Силистра
6.
Силистра 0 деца
Сдружение с нестопанска цел „Надежда за добро бъдеще“ – Център за социална рехабилитация и интеграция (бенефициенти - хора с леки физически увреждания), Силистра
7.
Силистра 0 деца
Фондация „Съпричастие“ – Център за социална рехабилитация и интеграция, Силистра
8.
Тутракан 0 деца | 5 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Мечта“ - гр. Тутракан
9.
село Малък Преславец 0 деца | 1 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, село Малък Преславец
10.
Силистра 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, Силистра
11.
с. Айдемир 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства, кв. „Деленки“
12.
с. Айдемир 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства, с. Айдемир
13.
с. Айдемир 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост, с. Айдемир
14.
Силистра 0 деца | 2 нужди
Център за обществена подкрепа към ЖС ,,Е. Каравелова", гр. Силистра
15.
Дулово 0 деца | 6 нужди
Център за обществена подкрепа, гр. Дулово
16.
Силистра 0 деца | 2 нужди
Център за специална образователна подкрепа, град Силистра
17.
Главиница 0 деца
ЦНСТ за лица с умствена изостаналост, гр. Главиница