Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Силистра 0 деца
Дневен център за стари хора, Силистра
2.
Силистра 0 деца
Сдружение с нестопанска цел "Надежда за добро бъдеще" (бенефициенти - хора с леки физически увреждания), Силистра
3.
Силистра 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1, Силистра
4.
Силистра 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, Силистра
5.
Село Айдемир 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства, село Айдемир
6.
Силистра 0 деца
Фондация "Съпричастие" - Център за социална рехабилитация и интеграция, Силистра
7.
Село Айдемир 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост, село Айдемир
8.
село Малък Преславец 0 деца
Център за настаняване от семеен тип, село Малък Преславец
9.
Тутракан 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Мечта“ - гр. Тутракан
10.
Силистра 0 деца
Център за специална образователна подкрепа, град Силистра
11.
Главиница 0 деца
ЦНСТ за лица с умствена изостаналост, гр. Главиница
12.
Главиница 0 деца
Защитено жилище, гр. Главиница
13.
Силистра 0 деца
Дневен център за деца и младежи с увреждания, Силистра
14.
Силистра 0 деца
Кризисен център, Силистра
15.
Силистра 0 деца
Център за обществена подкрепа, гр. Силистра
16.
с. Кайнарджа 0 деца
Център за настаняване на деца от семеен тип без увреждания - с. Кайнарджа