Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Силистра 0 деца | 11 нужди
Дневен център за деца и младежи с увреждания, Силистра
2.
Силистра 0 деца | 0 нужди
Дневен център за стари хора, Силистра
3.
Силистра 0 деца | 0 нужди
Сдружение с нестопанска цел "Надежда за добро бъдеще" (бенефициенти - хора с леки физически увреждания), Силистра
4.
Силистра 0 деца | 17 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1, Силистра
5.
Силистра 0 деца | 18 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, Силистра
6.
Село Айдемир 0 деца | 35 нужди
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства, село Айдемир
7.
Силистра 0 деца | 0 нужди
Фондация "Съпричастие" СС - Център за социална рехабилитация и интеграция, Силистра
8.
Село Айдемир 0 деца | 17 нужди
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост, село Айдемир
9.
село Малък Преславец 0 деца | 48 нужди
Център за настаняване от семеен тип, село Малък Преславец
10.
Тутракан 0 деца | 14 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Мечта“ - гр. Тутракан
11.
Силистра 0 деца | 20 нужди
Център за специална образователна подкрепа, град Силистра