Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Силистра 0 деца
Дневен център за стари хора, Силистра
2.
Силистра 0 деца
Сдружение с нестопанска цел „Надежда за добро бъдеще“ – Център за социална рехабилитация и интеграция (бенефициенти - хора с леки физически увреждания), Силистра
3.
Силистра 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1, Силистра
4.
Силистра 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, Силистра
5.
Силистра 0 деца | 1 нужди
Фондация „Съпричастие“ – Център за социална рехабилитация и интеграция, Силистра
6.
село Малък Преславец 0 деца
Център за настаняване от семеен тип, село Малък Преславец
7.
Тутракан 0 деца | 2 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Мечта“ - гр. Тутракан
8.
Силистра 0 деца | 10 нужди
Център за специална образователна подкрепа, град Силистра
9.
Главиница 0 деца
КСУ за Лица с психични разтройства и пълнолетни лица с умствена изостаналост - Център за настаняване от семеен тип, гр. Главиница
10.
Силистра 0 деца
Дневен център за деца и младежи с увреждания, Силистра
11.
Силистра 0 деца
Кризисен център, Силистра
12.
Силистра 0 деца
Център за обществена подкрепа към ЖС ,,Е. Каравелова", гр. Силистра
13.
Силистра 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 2
14.
Дулово 0 деца | 21 нужди
Център за обществена подкрепа, гр. Дулово
15.
с. Айдемир 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост, с. Айдемир
16.
с. Айдемир 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства, с. Айдемир
17.
с. Кайнарджа 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, с. Кайнарджа
18.
с. Айдемир 0 деца
Център за грижа за лица с психични разстройства