Институция Деца Нужди Доброволци Крайна дата
ЦНСТ Деца и Младежи с увреждания - гр. Силистра
гр. Силистра
0 10 0 09.12.2018
Център за Специална Образователна Подкрепа - гр. Силистра
гр. Силистра
0 47 0 09.12.2018
ЦНСТ Деца и Младежи без увреждания - с. Малък Преславец, обл. Силистра
гр. Силистра
0 64 0 09.12.2018
ЦНСТ_1_Деца и Младежи без увреждания - гр. Силистра
гр. Силистра
0 20 0 09.12.2018
ЦНСТ_2_Деца и Младежи без увреждания - гр. Силистра
гр. Силистра
0 79 0 09.12.2018
ЦНСТ Деца и Младежи без увреждания - гр. Тутракан, обл. Силистра
гр. Силистра
0 73 0 09.12.2018
Кризисен Център
гр. Силистра
0 0 0 09.12.2018
Дневен Център за Деца и Младежи с увреждания - гр. Силистра
гр. Силистра
0 0 0 09.12.2018
Деца от социално слаби семейства
гр. Силистра
0 340 0 09.12.2018
Извънреден списък
гр. Силистра
0 0 0 11.12.2018