Институция Деца Нужди Доброволци Крайна дата
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания - гр. Перник
Перник
0 26 1 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, с потребност от постоянна медицинска грижа -гр.Перник
Перник
0 1336 0 09.12.2018
Дневен център за възрастни с увреждания - гр. Перник
Перник
0 0 0 09.12.2018
Кризисен център за деца - гр. Перник
Перник
0 4 0 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип за деца младежи без увреждания - гр. Перник
Перник
0 68 0 09.12.2018
Дневен център за деца с увреждания " Добро сърце" - гр.Перник
Перник
0 17 0 09.12.2018
Кризисен център за деца -П.У.Л.С. - гр. Перник
Перник
0 17 0 09.12.2018