Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Ловеч 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Здравец“, Ловеч
2.
Ловеч 0 деца | 12 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Лале“, Ловеч
3.
Ловеч 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост „Вяра“, Ловеч
4.
Ловеч 0 деца | 2 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Надежда и Любов“, Ловеч
5.
Ловеч 0 деца | 5 нужди
Защитено жилище за лица с физически увреждания "Свети Николай", Ловеч
6.
Ловеч 0 деца
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост „Лилавата къща“, Ловеч
7.
село Гложене 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за хора с умствена изостаналост, с. Гложене
8.
Луковит 0 деца
Център за настаняване от семеен тип "Зорница", гр Луковит
9.
Луковит 0 деца
Център за настаняване от семеен тип "Здравец", гр Луковит
10.
Луковит 0 деца
Защитено жилище за лица с физически увреждания, гр. Луковит
11.
Ловеч 0 деца
Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст
12.
Ловеч 0 деца
Дневен център за деца и възрастни с увреждания "Закрила", Ловеч
13.
Ловеч 0 деца
Дневен център подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, Ловеч
14.
Ловеч 0 деца
Деца с увреждания, живеещи извън институции