Институция Деца Нужди Доброволци Крайна дата
Център за настаняване от семеен тип - номер 1 - гр Ловеч
Ловеч
0 3 0 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип - номер 2, гр Ловеч
Ловеч
0 21 0 15.12.2018
Център за настаняване от семеен тип - номер 4, гр Ловеч
Ловеч
0 0 0 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип - номер 5 - гр Ловеч
Ловеч
0 7 0 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип - номер 6 - гр Ловеч
Ловеч
0 12 0 09.12.2018
Защитено жилище "Д. Пъшков"

Ловеч
0 0 0 09.12.2018
Защитено жилище "Свети Николай"

Ловеч
0 0 0 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип за деца /младеж с. Дълбок дол
Ловеч
0 0 0 09.12.2018
Защитено жилище за хора с физически увреждания,с. Дълбок дол
Ловеч
0 0 0 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип “ЗДРАВЕЦ“, гр. Луковит
Ловеч
0 0 0 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип “ЗОРНИЦА“, гр. Луковит
Ловеч
0 0 0 09.12.2018
Защитено жилище за лица с физически увреждания, гр. Луковит
Ловеч
0 0 0 09.12.2018
Център за настаняване от семеен тип за хора с умствена изостаналост - с. Гложене, област Ловеч
Ловеч
0 0 0 09.12.2018
Деца с физически увреждания , живеещи извън институциите
Ловеч
0 0 0 09.12.2018
Дневен център за деца и възрастни с увреждания към Сдружение „Закрила“
Ловеч
0 1 0 09.12.2018