Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Ловеч 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Здравец“, Ловеч
2.
Ловеч 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Лале“, Ловеч
3.
Ловеч 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост „Вяра“, Ловеч
4.
Ловеч 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Надежда и Любов“, Ловеч
5.
Ловеч 0 деца
Защитено жилище за лица с физически увреждания "Свети Николай", Ловеч
6.
Ловеч 0 деца
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост „Лилавата къща“, Ловеч
7.
село Гложене 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за хора с умствена изостаналост, с. Гложене
8.
Ловеч 0 деца
Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст