Институция Деца Нужди Доброволци Крайна дата
Дом за деца лишени от родителски грижи "Петър Димитров" - Първомай
Първомай
0 7 0 09.12.2018
ЦНСТ за деца и младежи с увреждания - Първомай
Първомай
0 13 0 09.12.2018
ЦОП Якоруда
Якоруда
0 17 0 09.12.2018
ДЦ за деца и младежи с увреждания "Здравец" - Банско
Банско
0 105 0 09.12.2018
ДЦДУ Якоруда
Якоруда
0 12 0 09.12.2018
ЦСРИ Банско
Банско
0 99 0 09.12.2018
ДЦ за възрастни с увреждания "Здравец" - Банско
Банско
0 112 0 09.12.2018
Зажитено жилище 1 и 2 - Банско
Банско
0 107 0 09.12.2018
ЦНСТ Места
Места
0 10 0 09.12.2018
Защитени жилища 3 и 4 Банско
Банско
0 115 0 09.12.2018
Дом за медико-социални грижи за деца - Благоевград
Благоевград
0 -8 0 09.12.2018
ЦНСТ за деца и младежи с увреждания "Св. Йоан Рилски" Благоевград
Благоевград
0 146 0 09.12.2018
ДЦ за деца и младежи с увреждания "Зорница" - Благоевград
Благоевград
0 38 0 09.12.2018
ЦНСТ за деца и младежи с увреждания "Надежда" Благоевград
Благоевград
0 1669 0 09.12.2018
Защитено жилище - с. Вълково
с. Вълково
0 11 0 09.12.2018
ЦНСТ за деца и младежи с увреждания "Вяра" Благоевград
Благоевград
0 38 0 09.12.2018
ДЦ за деца и младежи с увреждания "Символ на любовта" Гоце Делчев
Гоце Делчев
0 0 0 09.12.2018
ДЦ за възрастни с увреждания "Блян" - Разлог
Разлог
0 25 0 09.12.2018
ЦНСТ с. Вълково
Вълково
0 44 0 09.12.2018
ДЦ за деца и младежи с увреждания "Блян" - Разлог
Разлог
0 83 0 09.12.2018
ЦНСТ "Шанс"
Разлог
0 35 0 09.12.2018
Дом за деца лишени от родитеска грижа "Иван Кюлев" Гоце Делчев
Гоце Делчев
0 24 0 09.12.2018
ДЦ за деца и младежи с увреждания "Слънчев ден" Симитли
Симитли
0 65 0 09.12.2018
ДЦ за деца и младежи с увреждания - Благоевград
Благоевград
0 0 0 09.12.2018
ДЦ за деца и младежи с увреждания "Света Неделя" - Сандански
Сандански
0 85 0 09.12.2018
ДЦ за възрастни с увреждания "Света Неделя" - Сандански
Сандански
0 3 0 09.12.2018
ДЦПЛУ - с. ЛАСКАРЕВО
с. Ласкарево
0 17 0 09.12.2018
Преходно жилище - Благоевград
Благоевград
0 4 0 09.12.2018
ЦСРИ - Струмяни
Струмяни
0 35 0 09.12.2018
ДЦ за деца с увреждания "Слънце" - Петрич
Петрич
0 19 0 09.12.2018