Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Петрич 0 деца | 2 нужди
ДЦ за деца с увреждания "Слънце" - Петрич
2.
Благоевград 0 деца | 23 нужди
Дом за медико-социални грижи за деца - Благоевград
3.
с. Вълково 0 деца | 83 нужди
Защитено жилище за хора с умствена изостаналост, с.Вълково
4.
Благоевград 0 деца | 2 нужди
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания "Светлина", гр. Благоевград
5.
Сандански 0 деца | 31 нужди
ДЦ за възрастни с увреждания "СВЕТА НЕДЕЛЯ", Сандански
6.
с.Вълково 0 деца | 170 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, с.Вълково
7.
Благоевград 0 деца | 73 нужди
ДЦ за деца с увреждания "Зорница", Благоевград
8.
Благоевград 0 деца | 163 нужди
ДЦ за пълнолетни лица с увреждания "Зорница", Благоевград
9.
Ласкарево 0 деца | 1 нужди
ДЦ за пълнолетни лица с увреждания с. Ласкарево
10.
гр. Гоце Делчев 0 деца | 2 нужди
ДЦ за деца с увреждания "Символ на любовта", гр. Гоце Делчев
11.
Благоевград 0 деца | 14 нужди
Защитено жилище за възрастни с психични разстройства "Искра", Благоевград
12.
БАНСКО 0 деца | 70 нужди
ДЦ за деца с увреждания "Здравец" - гр.Банско
13.
Благоевград 0 деца | 92 нужди
Защитено жилище за лица с психични разстройства "Слънчев дом", гр. Благоевград
14.
с. Падеш 0 деца | 8 нужди
Дом за пълнолетни лица с деменция „Свети Мина“, с. Падеш
15.
Благоевград 1 деца | 215 нужди
Защитено жилище за възрастни с психични разстойства "Струма", гр. Благоевград
16.
Благоевград 0 деца | 33 нужди
Преходно жилище - Благоевград
17.
Сандански 0 деца | 57 нужди
ДЦ за деца и младежи с увреждания "Света Неделя" гр. Сандански
18.
Благоевград 0 деца | 117 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания "Вяра" , гр. Благоевград
19.
Благоевград 0 деца | 229 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Надежда", гр. Благоевград
20.
с. Първомай 0 деца | 128 нужди
Дом за деца лишени от родителска грижа "ПЕТЪР ДИМИТРОВ", с. Първомай
21.
БАНСКО 0 деца | 120 нужди
ДЦ за деца и младежи с увреждания "Здравец" - гр. Банско
22.
Благоевград 0 деца | 159 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Св. Йоан Рилски", гр. Благоевград
23.
Струмяни 1 деца | 229 нужди
Център за социална рехабилитация и интеграция - Струмяни
24.
с. Първомай 0 деца | 1452 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, с. Първомай
25.
Благоевград 0 деца | 33 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, гр. Благоевград
26.
Благоевград 1 деца | 50 нужди
Център за социална интеграция и рехабилитация за лица с увреждания, гр. Благоевград
27.
Симитли 1 деца | 174 нужди
ДЦ за деца и младежи с увреждания "Слънчев Ден" гр. Симитли
28.
гр. Разлог 0 деца | 383 нужди
Защитено жилище за възрастни с увреждания, гр. Разлог
29.
БАНСКО 1 деца | 198 нужди
Защитени жилища 1 и 2- гр. Банско
30.
Симитли 0 деца | 85 нужди
Център за настаняване от семеен тип за възрастни с деменция гр. Симитли
31.
Якоруда 0 деца | 266 нужди
ДЦ за деца с увреждания - Якоруда
32.
гр. Разлог 0 деца | 132 нужди
ДЦ за пълнолетни лица с увреждания "БЛЯН", гр. Разлог
33.
Симитли 1 деца | 104 нужди
Център за настаняване от семеен тип за лица с физически увреждания, гр. Симитли
34.
БАНСКО 1 деца | 47 нужди
Защитени жилища 3 и 4 - гр.Банско
35.
гр. Разлог 0 деца | 130 нужди
ДЦ за деца и младежи с увреждания ''БЛЯН", гр. Разлог
36.
село Места 0 деца | 36 нужди
Център за настаняване от семеен тип за лица с увреждания, с. Места
37.
Банско 0 деца | 48 нужди
Център за социална рехабилитация и интеграция, гр.Банско
38.
Якоруда 0 деца | 3 нужди
Център за обществена подкрепа, Якоруда
39.
Разлог 0 деца | 8 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Шанс" - Разлог
40.
Благоевград 0 деца | 0 нужди
Център за обществена подкрепа, град Благоевград