Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Петрич 0 деца | 1 нужди
ДЦ за деца с увреждания "Слънце" - Петрич
2.
Благоевград 0 деца | 2 нужди
Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания
3.
с. Вълково 0 деца
Защитено жилище за хора с умствена изостаналост, с.Вълково
4.
Благоевград 0 деца | 4 нужди
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания "Светлина", гр. Благоевград
5.
Сандански 0 деца
ДЦ за възрастни с увреждания "СВЕТА НЕДЕЛЯ", Сандански
6.
с.Вълково 0 деца | 35 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, с.Вълково
7.
Благоевград 0 деца | 8 нужди
ДЦ за деца с увреждания "Зорница", Благоевград
8.
Благоевград 0 деца | 91 нужди
ДЦ за пълнолетни лица с увреждания "Зорница", Благоевград
9.
Ласкарево 0 деца
ДЦ за пълнолетни лица с увреждания с. Ласкарево
10.
гр. Гоце Делчев 0 деца | 8 нужди
ДЦ за деца с увреждания "Символ на любовта", гр. Гоце Делчев
11.
Благоевград 0 деца | 6 нужди
Защитено жилище за възрастни с психични разстройства "Искра", Благоевград
12.
Банско 0 деца | 22 нужди
ДЦ за пълнолетни лица с увреждания "Здравец" - гр.Банско
13.
Благоевград 0 деца | 23 нужди
Защитено жилище за лица с психични разстройства "Слънчев дом", гр. Благоевград
14.
с. Падеш 0 деца | 2 нужди
Дом за пълнолетни лица с деменция „Свети Мина“, с. Падеш
15.
Благоевград 0 деца
Защитено жилище за възрастни с психични разстойства "Струма", гр. Благоевград
16.
Благоевград 0 деца | 35 нужди
Преходно жилище "Свети Николай Мирликлийски" - Благоевград
17.
Сандански 0 деца
ДЦ за деца и младежи с увреждания "Света Неделя" гр. Сандански
18.
Благоевград 0 деца | 298 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания "Вяра" , гр. Благоевград
19.
Благоевград 0 деца | 70 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Надежда", гр. Благоевград
20.
БАНСКО 0 деца | 6 нужди
ДЦ за деца и младежи с увреждания "Здравец" - гр. Банско
21.
Благоевград 0 деца | 48 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Св. Йоан Рилски", гр. Благоевград
22.
Струмяни 0 деца | 67 нужди
Център за социална рехабилитация и интеграция - Струмяни
23.
с. Първомай 0 деца | 89 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, с. Първомай
24.
Благоевград 0 деца | 188 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, гр. Благоевград
25.
Благоевград 0 деца | 18 нужди
Център за социална интеграция и рехабилитация, гр. Благоевград
26.
Симитли 0 деца | 130 нужди
ДЦ за деца и младежи с увреждания "Слънчев Ден" гр. Симитли
27.
гр. Разлог 0 деца | 270 нужди
Защитено жилище за хора с умствена изостаналост, гр. Разлог
28.
БАНСКО 0 деца | 103 нужди
Защитени жилища 1 и 2- гр. Банско
29.
Симитли 0 деца | 171 нужди
Център за настаняване от семеен тип за възрастни с деменция гр. Симитли
30.
Якоруда 0 деца | 127 нужди
ДЦ за деца с увреждания - Якоруда
31.
гр. Разлог 0 деца | 43 нужди
ДЦ за пълнолетни лица с увреждания "БЛЯН", гр. Разлог
32.
Симитли 0 деца | 93 нужди
Център за настаняване от семеен тип за лица с физически увреждания, гр. Симитли
33.
БАНСКО 0 деца | 28 нужди
Защитени жилища 3 и 4 - гр.Банско
34.
гр. Разлог 0 деца | 57 нужди
ДЦ за деца и младежи с увреждания ''БЛЯН", гр. Разлог
35.
село Места 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с увреждания, с. Места
36.
Банско 0 деца | 1 нужди
Център за социална рехабилитация и интеграция, гр.Банско
37.
Якоруда 0 деца | 454 нужди
Център за обществена подкрепа, Якоруда
38.
Разлог 0 деца | 93 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Шанс" - Разлог
39.
Благоевград 0 деца | 84 нужди
Дневен център за деца и младежи с увреждания, Благоевград
40.
Благоевград 0 деца | 71 нужди
Дневен център за деца и младежи с тежки и множествени увреждания, Благоевград
41.
с. Петрово 0 деца | 3 нужди
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства - "Надежда", с. Петрово
42.
с. Петрово 0 деца | 3 нужди
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства "Светлина" - с. Петрово