Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Петрич 0 деца
ДЦ за деца с увреждания "Слънце" - Петрич
2.
с. Вълково 0 деца | 202 нужди
Защитено жилище за хора с умствена изостаналост, с.Вълково
3.
Благоевград 0 деца | 33 нужди
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания "Светлина", гр. Благоевград
4.
Сандански 0 деца
ДЦ за възрастни с увреждания "СВЕТА НЕДЕЛЯ", Сандански
5.
с.Вълково 0 деца | 412 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, с.Вълково
6.
Благоевград 0 деца | 28 нужди
ДЦ за деца с увреждания "Зорница", Благоевград
7.
Благоевград 0 деца | 150 нужди
ДЦ за пълнолетни лица с увреждания "Зорница", Благоевград
8.
Ласкарево 0 деца
ДЦ за пълнолетни лица с увреждания с. Ласкарево
9.
гр. Гоце Делчев 0 деца | 23 нужди
ДЦ за деца с увреждания "Символ на любовта", гр. Гоце Делчев
10.
Благоевград 0 деца
Защитено жилище за възрастни с психични разстройства "Искра", Благоевград
11.
Банско 0 деца | 47 нужди
ДЦ за пълнолетни лица с увреждания "Здравец" - гр.Банско
12.
Благоевград 0 деца | 17 нужди
Защитено жилище за лица с психични разстройства "Слънчев дом", гр. Благоевград
13.
с. Падеш 0 деца | 221 нужди
Дом за пълнолетни лица с деменция „Свети Мина“, с. Падеш
14.
Благоевград 0 деца | 3 нужди
Защитено жилище за възрастни с психични разстойства "Струма", гр. Благоевград
15.
Благоевград 0 деца | 52 нужди
Преходно жилище "Свети Николай Мирликлийски" - Благоевград
16.
Сандански 0 деца
ДЦ за деца и младежи с увреждания "Света Неделя" гр. Сандански
17.
Благоевград 0 деца | 266 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания "Вяра" , гр. Благоевград
18.
Благоевград 0 деца | 62 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Надежда", гр. Благоевград
19.
БАНСКО 0 деца | 18 нужди
ДЦ за деца и младежи с увреждания "Здравец" - гр. Банско
20.
Благоевград 0 деца | 111 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Св. Йоан Рилски", гр. Благоевград
21.
Струмяни 0 деца | 66 нужди
Център за социална рехабилитация и интеграция - Струмяни
22.
с. Първомай 0 деца | 829 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, с. Първомай
23.
Благоевград 0 деца | 137 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, гр. Благоевград
24.
Благоевград 0 деца | 5 нужди
Център за социална интеграция и рехабилитация, гр. Благоевград
25.
Симитли 0 деца | 13 нужди
ДЦ за деца и младежи с увреждания "Слънчев Ден" гр. Симитли
26.
гр. Разлог 0 деца | 317 нужди
Защитено жилище за хора с умствена изостаналост, гр. Разлог
27.
БАНСКО 0 деца | 192 нужди
Защитени жилища 1 и 2- гр. Банско
28.
Симитли 0 деца | 298 нужди
Център за настаняване от семеен тип за възрастни с деменция гр. Симитли
29.
Якоруда 0 деца | 163 нужди
ДЦ за деца с увреждания - Якоруда
30.
гр. Разлог 0 деца | 23 нужди
ДЦ за пълнолетни лица с увреждания "БЛЯН", гр. Разлог
31.
Симитли 0 деца | 201 нужди
Център за настаняване от семеен тип за лица с физически увреждания, гр. Симитли
32.
БАНСКО 0 деца | 225 нужди
Защитени жилища 3 и 4 - гр.Банско
33.
гр. Разлог 0 деца | 5 нужди
ДЦ за деца и младежи с увреждания ''БЛЯН", гр. Разлог
34.
село Места 0 деца | 1 нужди
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с увреждания, с. Места
35.
Банско 0 деца | 2 нужди
Център за социална рехабилитация и интеграция, гр.Банско
36.
Якоруда 0 деца | 616 нужди
Център за обществена подкрепа, Якоруда
37.
Разлог 0 деца | 221 нужди
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Шанс" - Разлог
38.
Благоевград 0 деца | 23 нужди
Център за обществена подкрепа, град Благоевград
39.
Благоевград 0 деца | 24 нужди
Дневен център за деца и младежи с увреждания, Благоевград
40.
Благоевград 0 деца | 65 нужди
Дневен център за деца и младежи с тежки и множествени увреждания, Благоевград
41.
с. Петрово 0 деца | 21 нужди
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства - "Надежда", с. Петрово
42.
с. Петрово 0 деца | 22 нужди
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства "Светлина" - с. Петрово
43.
Благоевград 0 деца | 1 нужди
Общностен център "Ранно детско развитие"