Избери социална услуга, за която искаш да направиш дарение
1.
Петрич 0 деца
ДЦ за деца с увреждания "Слънце" - Петрич
2.
с. Вълково 0 деца
Защитено жилище за хора с умствена изостаналост, с.Вълково
3.
Благоевград 0 деца
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания "Светлина", гр. Благоевград
4.
Сандански 0 деца
ДЦ за възрастни с увреждания "СВЕТА НЕДЕЛЯ", Сандански
5.
с.Вълково 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, с.Вълково
6.
Благоевград 0 деца
ДЦ за деца с увреждания "Зорница", Благоевград
7.
Благоевград 0 деца
ДЦ за пълнолетни лица с увреждания "Зорница", Благоевград
8.
Ласкарево 0 деца
ДЦ за пълнолетни лица с увреждания с. Ласкарево
9.
Благоевград 0 деца
Защитено жилище за възрастни с психични разстройства "Искра", Благоевград
10.
БАНСКО 0 деца
ДЦ за пълнолетни лица с увреждания "Здравец" - гр.Банско
11.
Благоевград 0 деца
Защитено жилище за лица с психични разстройства "Слънчев дом", гр. Благоевград
12.
с. Падеш 0 деца
Дом за пълнолетни лица с деменция „Свети Мина“, с. Падеш
13.
Благоевград 0 деца
Защитено жилище за възрастни с психични разстойства "Струма", гр. Благоевград
14.
Благоевград 0 деца
Преходно жилище "Свети Николай Мирликлийски" - Благоевград
15.
Сандански 0 деца
ДЦ за деца и младежи с увреждания "Света Неделя" гр. Сандански
16.
Благоевград 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания "Вяра" , гр. Благоевград
17.
Благоевград 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Надежда", гр. Благоевград
18.
БАНСКО 0 деца
ДЦ за деца и младежи с увреждания "Здравец" - гр. Банско
19.
Благоевград 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Св. Йоан Рилски", гр. Благоевград
20.
Струмяни 0 деца
Център за социална рехабилитация и интеграция - Струмяни
21.
с. Първомай 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, с. Първомай
22.
Благоевград 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, гр. Благоевград
23.
Благоевград 0 деца
Център за социална интеграция и рехабилитация за лица с увреждания, гр. Благоевград
24.
гр. Разлог 0 деца
Защитено жилище за хора с умствена изостаналост, гр. Разлог
25.
БАНСКО 0 деца
Защитени жилища 1 и 2- гр. Банско
26.
Симитли 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за възрастни с деменция гр. Симитли
27.
Якоруда 0 деца
ДЦ за деца с увреждания - Якоруда
28.
гр. Разлог 0 деца
ДЦ за пълнолетни лица с увреждания "БЛЯН", гр. Разлог
29.
Симитли 0 деца
Център за настаняване от семеен тип за лица с физически увреждания, гр. Симитли
30.
БАНСКО 0 деца
Защитени жилища 3 и 4 - гр.Банско
31.
гр. Разлог 0 деца
ДЦ за деца и младежи с увреждания ''БЛЯН", гр. Разлог
32.
Банско 0 деца
Център за социална рехабилитация и интеграция, гр.Банско
33.
Якоруда 0 деца
Център за обществена подкрепа, Якоруда