“СКРИТИТЕ ТАЛАНТИ НА БЪЛГАРИЯ”

През октомври 2017 г.  стартира целогодишната менторска програма “Скритите таланти на България” към “Операция Плюшено Мече”, която дава шанс за професионална реализация на даровити младежи, лишени от родителска грижа или социално слаби семейства.

След многобройни посещения на социални услуги в цялата страна, екипът ни срещна много талантливи деца и младежи, които за съжаление нямат шанс да развият своя потенциал и да построят едно добро бъдеще за себе си, поради липса на нужната подкрепа и ресурси. 

Ние искаме да променим това!

Всяка година менторската програма избира различни деца и младежи от цялата страна, които имат изявен талант и искат да го развиват, да продължат образованието си и да получат шанс за един по-добър живот. 

“Скритите таланти на България” предоставя достъп до: 

 • индивидуална програма за развитие за цялата учебна година с краткосрочни и дългосрочни цели;
 • ежеседмични частни уроци;
 • индивидуална работа с обучен ментор;
 • участие в семинари, работилници, състезания, конкурси, обучения, лагери и др.; 
 • необходимите материали;
 • психологическа подкрепа;
 • мотивационни срещи с известни и успешни личности; 
 • подготовка за кандидатстване във ВУЗ;
 • намиране на стаж или работа.

 

Дари шанс за професионална реализация! Дари бъдеще!

Сдружение “Операция Плюшено Мече”

Банка: UniCredit Bulbank

IBAN: BG15UNCR70001522802121

BIC: UNCRBGSF

или

Дари чрез PayPal

Всяко дарение има значение!

УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОГРАМАТА

През първата година от програмата “Скритите талантина България” екипът ни работи с 8 талантливи младежи. Седем от тях успешно преминаха към втората година от Менторската програма и 4 нови участника се включиха за учебната 2018-2019 г. Нашите даровити деца и младежи са от градовете: Бургас, Варна, Видин, Елхово, Габрово, Хасково и София, а техните таланти са в сферата на: музика, народни танци, изобразително изкуство, спорт, поезия и кулинария. Тази година двама от тях са кандидат-студенти и нашият екип ги подготвя за успешно кандидатстване в Натфиз, чужбина и Танцовата Академия в Пловдив.

Ако вие сте директор на социална услуга за деца и младежи, лишени от родителска грижа или деца и младежи от социално слаби семейства и мислите, че имате подходящ кандидат за Програмата – пишете ни на stb@plushenomeche.org

Tалант номер 1

Тони – цигулка

Tалант номер 5

Михаела Стойкова
Галин – рисуване

Tалант номер 9

Михаела Стойкова
Рисуване

Tалант номер 2

Михаела Стойкова
Крис – народни танци

Tалант номер 6

Михаела Стойкова
Кану-каяк

Tалант номер 10

Михаела Стойкова
Футбол

Tалант номер 3

Михаела Стойкова
Художничката

Tалант номер 7

Михаела Стойкова
Кану-каяк

Tалант номер 11

Михаела Стойкова
Кулинария

Tалант номер 4

Михаела Стойкова
Асен – народно пеене

Tалант номер 8

Михаела Стойкова
Кану-каяк

Tалант номер 12

Михаела Стойкова
Поезия

КАКВИ СА ЗАДАЧИТЕ НА МЕНТОРА И КАК МОЖЕШ ДА СТАНЕШ ТАКЪВ?

 

Защо МЕНТОРСКА програма? Защото участниците в Програмата имат потребността да бъдат подкрепени и наставлявани от по-опитен човек в реализацията на своите таланти и умения, които ще спомогнат за развитието им в професионален, емоционален и социален аспект.

За целите на менторството не е необходимо да имате опит в творческата сфера на участника.

Менторската роля изисква:

 • позитивен пример за детето/младежа;
 • насоки за реализацията на различните му интереси;
 • напътствия по отношение на социалните му и взаимоотношения с околните;
 • подкрепа за изграждане на положителна самооценка;
 • мотивиране и насърчаване за растеж в избраната сфера на развитие;
 • регулярни ежеседмични срещи между ментора и детето/младежа.

Това се случва чрез:

 • постепенното създаване на доверителни взаимоотношения;
 • организиране на различни мероприятия за личностово и професионално развитие (напр. семинари, работилници, културни мероприятия);
 • емоционална подкрепа и др.

Отговорност на ментора е: 

 • да проучва индивидуалните възможности и интереси на участника;
 • да насочва към подходящи дейности и мероприятия;
 • да му помага при избора на учебно заведение, професия и др.

Менторството в Програмата „Скритите таланти на България” е доброволна, неплатена форма на взаимоотношения между ментор и наставляван при ясно установени правила, цели и принципи на взаимодействие в рамките на Менторската програма. Менторите в нашата програма преминават през специализирано обучение, което цели да ги подготви за работата с участниците в програмата.

Менторската програма включва цял екип за работа в насока изпълнение както на целите на Програмата, така и на индивидуално поставените цели за всеки от участниците. За оптимални резултати и спазване на общите правила на Менторската програма, предвидените цели и план на действие за постигането им се обсъждат активно с екипа и самите участници в Програмата.

През май 2019 г. ще започне набирането на нови ментори за периода септември 2019 – май 2020 г. Тогава можете да ни изпратите CV и мотивационно писно на galina.dicheva@plushenomeche.org

Най-добрият знак за успех за един учител е, когато може спокойно да каже – “Децата вече се справят така, сякаш ме няма” – Мария Монтесори

WordPress Image Lightbox