ЕДИН СПАСЕН ДЕТСКИ ЖИВОТ!!!
Изключително горди сме от един наш член на екипа, който не само направи Коледата възможна за 550 деца, но също така СПАСИ ДЕТСКИ ЖИВОТ! На 22.12 около 15:00 часа Стоян Арабаджиев​ успя да запази самообладание и адекватно да реагира на неочакваната ситуация, когато младеж с уврежданe падна от стол в края на посещението и раздаването на подаръци и си глътна езика.
Стоян, един от двамата ни регионални отговорници за Бургас се бори за живота на момчето, заедно с мъж от персонала и още един младеж от ЦОП Поморие, които задържаха тялото обездвижено, докато Стоян освободи дихателния канал на вече посинялото момче. Благодарим ти, че спаси човешки живот!

WordPress Image Lightbox